Loading....

8. mars 2021

I dag skulle vi egentlig gått i tog bak vår hovedparole, sammen med våre venner og kolleger i samtykkealliansen. Vi er svært stolte over at ungdomsorganisasjonen vår fikk en av hovedparolene i årets 8.mars tog i Oslo.
I år blir 8.mars heldigitalt, men vi håper likevel at dere – som skulle gått ved vår side i toget – vil bli med allikevel. Del vår parole, og bruk gjerne vår facebookramme. Bli med i kampen for en samtykkelov! Norge MÅ få en lov som fastslår at all sex skal være frivillig!

God kampdag!

Ja til samtykkelov – All sex skal være frivillig!

I dag er vi svært stolte over å lansere vårt samarbeidsprosjekt Samtykkealliansen sammen med Amnesty, JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, Dixi Ressurssenter og Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). Vi er en allianse av organisasjoner som krever at Norges straffelov endres slik at den fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt og straffbart. I dag lanserer vi nettsiden https://samtykkelov.no hvor du kan lese alt du trenger å vite.

 

Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Nesten én av ti kvinner og én av hundre menn, oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet. Hver femte jente og 1 av 14 gutter opplever et seksuelt overgrep før fylte 18 år. 86% av de av oss som har blitt voldtatt kjente overgriperen. 70% av de av oss som blir voldtatt havner i frysmodus, hvor kroppen blir lammet og man er ute av stand til å motsette seg handlingen.

Etter dagens straffelov er voldtekt definert som det å skaffe seg seksuell omgang “ved vold eller truende atferd” eller ved å ha seksuell omgang med noen som er “bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen”. Dersom overgriper ikke har brukt “vold” eller “truende atferd” for å oppnå den seksuelle omgangen, og overgriper heller ikke har utnyttet at den utsatte var i en svekket tilstand eller at overgriper selv var i et overmaktsforhold, vil omgangen være straffri. Å ha sex med en person som ikke har gitt sitt samtykke bør anses som voldtekt og være ulovlig. Dagens voldtektsbestemmelsen er for snever! Vi må få inn et samtykkebegrep i voldtektslovgivningen.

 

Over 20 organisasjoner har allerede tilsluttet seg kampanjen og du kan støtte saken som enkeltperson!
Få svar på dine spørsmål om samtykkelov eller se hvordan du eller din organisasjon kan kreve en samtykkelov her
https://samtykkelov.no

Bli med oss i kampen mot voldtekt, og bedre rettssikkerhet for voldtektsutsatte!