Loading....

LNU støtter SNU’s nye prosjekt «SRHR ambassadørene» med 365 000 kr!

SNU har nylig fått innvilget støtte på 365 000 kr fra LNU Aktivitetsstøtta til å gjennomføre prosjektet «SRHR ambassadørene».

Prosjektet som har som formål å stimulere ungdommers frivillige engasjement og deltakelse i ung-til-ung undervisning, aktiviteter og kampanjer rettet mot å fremme unge nordmenns tilgang til, kunnskap om og dialog rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Gjennom å øke en utvalgt gruppe ungdommers kunnskaper om seksualitetsrelaterte temaer, samt styrke deres evner til å snakke med jevnaldrende om disse temaene på en trygg, positiv, respektfull og inkluderende måte, tar prosjektet sikte på at deltakerne skal utvikle den kompetansen de trenger for å gjennomføre ung-til-ung aktiviteter hvor SRHR står i fokus.

Ved å belyse temaer som positiv seksualitet, mangfold, samtykke og respekt, og gjennom å vektlegge ungdomsdeltakelse i alle fasene av prosjektet, har prosjektet også som formål å være et ungdomsdrevet forebyggende tiltak mot seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep blant ungdom.

Vi i styret er utrolig takknemlig for tildelingen, og gleder oss til å ta fatt på prosjektet! Det første vi skal gjøre er å nedsette et utvalg som skal ha hovedansvaret for å videre spesifisere prosjektets innhold og fremdriftsplan, samt å planlegge en tredagers kurshelg for ungdom under 26 år og begynne arbeidet med å utvikle informasjonsmateriell som kan tas i bruk av prosjektets deltakere etter kurshelgen.

Er du interessert i å lære mer om prosjektet, har du noen tanker om hvilke temaer som burde stå i fokus, eller kunne du kanskje tenke deg å sitte i utvalget? Kom på vårt innspillsmøte 11. mars i lokalene til vår moderorganisasjon, Sex og Politikk, i Christian Krohgs gate 34.

Målet for møtet er å presentere prosjektets formål, innhold og aktiviteter slik det er beskrevet i prosjektsøknaden, og la deltakerne selv komme med innspill om:

  • Hvilke utfordringer knyttet til SRHR – spesielt mht. seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep – står mest sentralt i norske ungdommers liv og burde vektlegges i prosjektet?
  • Hva slags tiltak kan gjennomføres av og for ungdom for å skape økt kunnskap og engasjement for SRHR, og samtidig virke forebyggende for utfordringene knyttet til SRHR?

Agenda for møtet:

17.00: Pizza og (uformell) prating

17.15: Møtet åpnes og vi tar en presentasjonsrunde av de som er tilstede

17.25: SNU presenterer prosjektet «SRHR Ambassadørene»

17.35: Innspill og diskusjon: Ungdommers utfordringer knyttet til SRHR

17.55: Pause

18.00: Innspill og diskusjon: Forslag til engasjerende tiltak av og for ungdom

18:20: Oppsummering av diskusjoner.

18:30: Møtet avsluttes

Mot slutten av møtet kan de som ønsker det melde sin interesse for å sitte i utvalget som skal arbeide videre med planleggingen av prosjektet.

Ønsker du å delta? Send påmelding til ungdomskoordinator i Sex og Politikk på mail til stine@sexogpolitikk.no innen 8. Mars.

Er gruppevoldtekt av menn humor, NRK?

Den kritikerroste serien Magnus bagatelliserer voldtekt av menn.