Loading....

VÅRE PROSJEKTER

SNU jobber med SRHR ut ifra et bredt perspektiv, og har derfor initiert og engasjert seg i flerfoldige prosjekter hvor ungdom er i fokus. Her kan du lese mer om prosjektene vi leder – både selvstendig og i samarbeid med andre organisasjoner.

KISS AMBASSADØRENE

I 2019 fikk SNU støtte av LNU til å initiere et ambassadør-prosjekt hvor vi trente opp tredve ungdommer fra hele Norge i tematikken kropp, identitet, seksualitet og samliv – derav KISS! Ungdommene fikk kunnskap om denne tematikken og ble opplært i hvordan de kunne lære dette videre til andre unge i sine nærmiljøer. I SNU har vi stor tro på ung-til ung metode. Prosjektet resulterte i opprettelse av to lokallag i landet og nådde ut til minst 150 andre unge i hele landet.

UKE 6 AMBASSADØRENE

«Uke 6 ambassadørene» er en gruppe unge frivillige som kurser etablerte og fremtidige undervisere i seksualitetsundervisning for barn og unge, med utgangspunkt i undervisningsmateriellet Uke 6. Prosjektet koordineres i samarbeid med SNUs moderorganisasjon og utvikler av Uke 6, Sex og Politikk.

#Myteknuserne

1.desember 2019 lanserte SNU sin informasjonskampanje #Myteknuserne av SNU. Dette er en kampanje på sosiale medier rettet mot ungdom 13-30 år. Målet er å fremheve typiske myter om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og «knuse» disse med fakta. Kampanjen vil også i januar/februar 2020 innebære flere arrangementer og informasjons-stands på skoler og universiteter rundt om i landet.

GET YOUR SH!T TOGETHER

«Get your sh!t together» er en ungdomsfestival for hverdagsaktivisme mot høyreekstreme holdninger og politikk. Festivalen er både en kulturell og politisk arena, hvor relevante problemstillinger belyses og drøftes gjennom seminarer, workshops, underholdningsinnslag og debatter. Festivalen ble arrangert for første gang 2-3. september 2017 og for andre gang i april 2019, denne gangen som en festival for aktivisme for ungdom i Oslo.

TRAINING OF TRAINERS

Training of Trainers er et samarbeid med organisasjonen Amathea hvor unge, engasjerte mennesker fra en rekke organisasjoner blir invitert med på en seminarrekke om SRHR i et flerkulturelt perspektiv. Gjennom spennende foredrag og diskusjoner lærer deltakerne om temaer som seksuell autonomi, seksualitetsundervisning, seksuelle overgrep og FGM.