Loading....

VÅRE PROSJEKTER

SNU jobber med seksuell helse og rettigheter i et bredt perspektiv, og har en ulike prosjekter retta ut mot opplysningsarbeid for ungdom. Vi tror på at ungdom kan lære andre ungdom om seksualitet på en trygg og god måte. Her kan du lese mer om prosjektene våre.

HERLIG SEX

 

#HERLIGSEX er en informasjonskampanje som skal styrke ungdommens bevissthet rundt hva samtykkende og gjensidig sex er. Kampanjen tilbyr verktøy til å hvordan man viser samtykke, men også til å håndtere situasjoner slik at man tar del i å unngå å selv oppleve, bevitne eller utøve potensielle overgrep. Kampanjen gir også et bredere ordforråd og språk om overgrep, oppmuntring til å åpne dialoger med andre for å spre denne kunnskapen slik at unge kan ta del i å snu en samfunnsomfattende voldtektskultur. Kampanjen skal synliggjøre og øke bevisstheten om ulike former for seksuell vold/seksuelle overgrep og omfanget, men vi har også som mål med kampanjen at samtykke skal ses på som noe fint og positivt.

Aktivistskolering 2021

 

Aktivistskoleringen “Aktivist, javisst!” 2021 var SNUs første kurshelg for aktive i organisasjonen. Gjennom en helg på Strandheim Leirsted deltok 30 ungdommer på en rekke foredrag, workshops og seminarer, og lærte om hvordan man kan opplyse, påvirke og engasjere rundt temaer som gjelder seksuelle og reproduktive helse og rettigheter – både i Norge, men også internasjonalt. Prosjektet resulterte i opprettelse av to nye lokallag, og masse sosialt og moro!

KISS-AMBASSADØRENE

I 2019 kurset vi 24 ungdommer fra hele Norge i tematikken kropp, identitet, seksualitet og samliv – derav KISS! Ungdommene fikk kunnskap om denne tematikken og ble opplært i hvordan de kunne lære dette videre til andre unge i sine nærmiljøer. De ble deretter våre KISS-ambassadører. Prosjektet resulterte i opprettelse av tre lokallag i landet og har så langt nådd ut til minst 700 ungdom i hele landet. Våre ambassadører er fremdeles aktive og holder undervisning for ungdom på sine hjemplasser!

#Myteknuserne

#Myteknuserne er en informasjonskampanje om seksuelle myter laget av SNU. Kampanjen fungerte som en visuell julekalender på sosiale medier rettet mot ungdom 13-30 år i desember 2019. Målet er å fremheve typiske myter om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og “knuse” disse med fakta. Vi har også lansert nettsiden www.myteknuserne.no og laget en #myteknuser-håndbok. Denne håndboken er distribuert til ungdomsskoler, helsestasjoner og organisasjoner over hele landet. Kontakt oss om du vil ha en håndbok eller bruk vår gratise nettside!

SexQuiz av SNU

SNU arrangerte sin første SexQuiz på kick-offen til #uke6 for Sex og Politikk på kulturhuset i Oslo i februar 2019. Etter det har vi holdt SexQuiz på ungdomsfestival, kulturhuset, Samfunnet i Oslo og online. Over 700 personer har så langt deltatt på vår quiz! Dette er en informativ og morsom quiz med formål om å spre informasjon om seksualitet til unge mellom 13-30 i hele Norge. Kontakt oss om du vil vi skal holde SexQuiz av SNU hos dere!