Loading....

VÅRE PROSJEKTER

SNU jobber med SRHR ut ifra et bredt perspektiv, og har derfor initiert og engasjert seg i flerfoldige prosjekter hvor ungdom er i fokus. Her kan du lese mer om prosjektene vi leder – både selvstendig og i samarbeid med andre organisasjoner.

KISS-AMBASSADØRENE

I 2019 kurset vi 24 ungdommer fra hele Norge i tematikken kropp, identitet, seksualitet og samliv – derav KISS! Ungdommene fikk kunnskap om denne tematikken og ble opplært i hvordan de kunne lære dette videre til andre unge i sine nærmiljøer. Prosjektet resulterte i opprettelse av tre lokallag i landet og har så langt nådd ut til minst 500 ungdom i hele landet.

UKE 6-AMBASSADØRENE

«Uke 6 ambassadørene» er en gruppe unge frivillige som kurser etablerte og fremtidige undervisere i seksualitetsundervisning for barn og unge, med utgangspunkt i undervisningsmateriellet Uke 6. Prosjektet koordineres i samarbeid med SNUs moderorganisasjon og utvikler av Uke 6, Sex og Politikk.

#Myteknuserne

#Myteknuserne er en informasjonskampanje om seksuelle myter laget av SNU. Kampanjen fungerte som en visuell julekalender på sosiale medier rettet mot ungdom 13-30 år i desember 2019. Målet er å fremheve typiske myter om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og «knuse» disse med fakta. Vi har også lansert nettsiden www.myteknuserne.no og laget en #myteknuser-håndbok. Denne håndboken er distribuert til ungdomsskoler, helsestasjoner og organisasjoner over hele landet. I februar 2020 arrangerte vi en Sexpert-Quiz #myteknuser-spesial på kulturhuset i Oslo med over 90 quiz-deltakere! SNU skrev også om #myteknuser-prosjektet i VG sin hovedkronikk 13.februar 2020.

GYST - Ungdomsfestival

«Get your sh!t together» er en ungdomsfestival for hverdagsaktivisme mot høyreekstreme holdninger og politikk. Festivalen er både en kulturell og politisk arena, hvor relevante problemstillinger belyses og drøftes gjennom seminarer, workshops, underholdningsinnslag og debatter. Festivalen ble arrangert for første gang 2-3. september 2017 og for andre gang i april 2019, denne gangen som en festival for aktivisme for ungdom i Oslo.

SexQuiz av SNU

SNU arrangerte sin første SexQuiz på kick-offen til #uke6 for Sex og Politikk på kulturhuset i Oslo i februar 2019. Etter det har vi holdt SexQuiz på ungdomsfestival, kulturhuset og Samfunnet i Oslo. Over 600 personer har så langt deltatt på vår quiz! Dette er en informativ og morsom quiz med formål om å spre informasjon om seksualitet til unge mellom 13-30 i hele Norge. Kontakt oss om du vil vi skal holde SexQuiz av SNU hos dere!

TRAINING OF TRAINERS

Training of Trainers er et samarbeid med organisasjonen Amathea hvor unge, engasjerte mennesker fra en rekke organisasjoner blir invitert med på en seminarrekke om SRHR i et flerkulturelt perspektiv. Gjennom spennende foredrag og diskusjoner lærer deltakerne om temaer som seksuell autonomi, seksualitetsundervisning, seksuelle overgrep og FGM.