Loading....

Seksualitetsundervisning på Tinget!

30. september hadde vi vår årlige seksualitetsunderivisnig på Stortinget sammen med vår moderorganisasjon Sex og Politikk. Blant elevene var både stortingspolitiker, rådgivere og vårt ungdomspolitikernettverk! Vi holdt foredrag om hvorfor god, helhetlig og normkritisk seksualitetsundervisning er viktig og alle fikk teste ut noen oppgaver fra Sex og Politikks undervisningsmateriell “Uke 6” og “Uke 16”. Timen ble avsluttet med en quiz hvor vinnene fikk fine premier.

Vi ser frem til tett samarbeid fremover for å sikre god og helhetlig seksualitetsundervisning for alle elever i norsk skole!