Loading....

Vil du bli SNUs første generalsekretær?

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) er en ideell, frivillig, partipolitisk- og religiøst uavhengig medlemsorganisasjon, for alle mellom 13-30 år. Vi jobber med en rekke temaer innenfor seksualitet, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Vi kjemper for at alle unge skal være trygge i egen kropp, identitet og seksualitet. Vi mener at ethvert menneske skal ha råderett over sin egen kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet, uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering.

SNU er inne i en spennende fase med stor vekst, utvikling og god aktivitet rundt omkring i Norge. Derfor lyser vi ut for første gang stillingen som generalsekretær i 50 prosent.

Dersom du blir ansatt vil du i praksis fungere som daglig leder med et stort ansvar for å drive organisasjonen videre fremover, og med mulighet for å utvikle stillingen. Du kommer i tillegg jobbe til å med vår nasjonale SRHR-konferanse som vi arrangerer til høsten.

SNU er ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk, og en del av jobben vil være å sikre ungdomsperspektivet til moderorganisasjonen, og skrive rapporter fire ganger i året til våre internasjonale samarbeidspartnere. SNU jobber internasjonalt gjennom Youth Sexual Awareness For Europe (YSAFE). 

 

Generalsekretæren har ansvaret for:

 • Administrasjon: søknader, rapportering
 • Økonomi: budsjett, regnskap og økonomistyring
 • Medlemsregister og medlemsoppfølging
 • Prosjektoppfølging 
 • Oppdatering av hjemmesiden.

 Du har:

 • Erfaring fra organisasjons- og informasjonsarbeid
 • Kunnskap om regnskap og budsjett
 • Erfaring med søknads- og rapportskriving
 • Erfaring fra ledelse og det å gjennomføre prosjekter og arrangementer
 • Gode språkkunnskaper, både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk

Du er:

 • Engasjert tilhenger av seksuelle og reproduktive helse og rettigheter
 • God til å kommunisere, og motivere til samarbeid og samhandling
 • Ansvarssøkende og initiativrik
 • God på å lage og følge rutiner
 • Nytenkende og kreativ

 

Stillingen vil periodevis innebære både kvelds- og helgearbeid, samt noe reisevirksomhet.

Stillingen er ut 2022 med mulighet for forlengelse avhengig av finansiering. Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt. Lønn fastsettes etter avtale. Oppstart 1. juni eller etter avtale. Søknaden sendes til post@snuorg.no. Søknadsfrist snarest, senest 1. mai 2022. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til SNUs leder Rebecca Wångström på e-post: rebecca@snuorg.no, telefon: 40632025, eller daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen på e-post: torhugne@sexogpolitikk.no 

SNU Oslo

Bor du i Oslo? Har du lyst til å engasjere deg i SNU? Vi er alltid interessert i nye hoder, og ønsker nye medlemmer velkommen.

 

SNU Oslo startet opp 2022. Som aktivist i lokallaget vil du få muligheten til å bli med å utvikle lokallaget, være med på å planlegge spennende arrangementer, men også få med deg mye sosialt moro! Høres dette interessant ut? Ta kontakt med leder i SNU Oslo, Ari Sigurdarson på e-post: sigurdarson.ari@gmail.com

STILL TIL VALG I SNU 2022/2023

Kunne du tenke deg et verv i Norges eneste ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende for alle unges tilgang til seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og globalt? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg. Som tillitsvalgt i SNU får du et stort ansvar, det er utrolig gøy og lærerikt, og gir deg erfaringer for livet!

SNUs Landsmøte avholdes 30. april 2022 i Oslo, og i den anledning skal det velges et nytt sentralstyre, valgkomite og kontrollkomite.

 

Sentralstyret er SNUs høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene, og har det overordnede ansvaret for organisasjonens drift. Styret anses som et arbeidende styre og møtes hver tredje uke gjennom heler året og består av AU (leder, to nestledere og økonomisk ansvarlig), samt 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. AU (arbeidsutvalget) er organisasjonen sin ledergruppe som har ansvar for SNU sin daglige drift, samt organisasjonens politiske- og organisatoriske arbeid.

Sentralstyret består av 12 posisjoner som er fordelt slik: 

 • Styreleder
 • Organisatorisk nestleder
 • Politisk nestleder
 • Økonomisk ansvarlig
 • Styremedlem med internasjonalt ansvar
 • Styremedlem med ansvar for kommunikasjon
 • Styremedlem med ansvar for lokallag og rekruttering
 • Styremedlem med ansvar for seksuell og reproduktiv helse
 • 2 stk ordinære styremedlemmer
 • 2 stk varamedlemmer

 

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SNU og innstille til eventuelle suppleringsvalg som velges av sentralstyret mellom årsmøtene. VK består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet.

Kontrollkomiteen (KK) kontrollerer at SNU drives forsvarlig innenfor norske lover og i samsvar med vedtekter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Komiteen består av tre medlemmer som ikke kan inneha andre verv i SNU.

 

Hvordan stille til valg:
Om du er interessert i å stille til valg, send inn et kort motivasjonsbrev til valgkomiteen på forhånd. Fristen for dette er 23. mars. Alle kandidater som sender søknad senest 23. mars vil bli innkalt til intervju.

Det er allikevel mulig å stille til valg i alle posisjoner frem til valget på årsmøtet. Men, om du søker til verv etter fristen vil ikke valgkomiteen ha mulighet til å vurdere din søknad for en mulig innstilling.

Motivasjonsbrevet skal være maks 1 A4-side, og inkludere navn, hvilket verv du stiller til og motivasjonen for dette, tilknytning til SNU (lokallag/sentralstyret/vanlig medlem) og din bakgrunn. Inkluder gjerne hva dine visjoner for SNU er.

Vi ber om at motivasjonsbrev blir sendt inn så snart som mulig, så valgkomiteens arbeid kommer raskt i gang, og slik at innstillingen kan sendes ut med øvrige sakspapirer før årsmøtet. I henhold til personvern og GDPR-reglement oppbevarer vi kun innsendte opplysninger i en begrenset periode, og de vil bli slettet i etterkant av årsmøtet.

 

Valgkomiteen vil vurdere organisasjonserfaring, SNU-erfaring, faglig kunnskap, politisk kunnskap, økonomisk kunnskap, personlig egnethet og teamsammensetning ved valg. Valgkomiteen vil også vurdere i hvilken grad kandidaten har tid til å ha et verv i SNU. Valgkomiteens prosess har fokus på å sikre mangfold. Valgkomiteen tar sikte på å intervjue kandidater digitalt over videomøter i månedene frem mot årsmøtet. Innstillingen til Sentralstyret vil offentliggjøres en uke i forkant av årsmøtet, og innstillingen til øvrige verv tilstrebes å være klar til årsmøtet, og vil offentliggjøres under avholdelsen av møtet.

Ikke vent til siste liten, send gjerne tidligere slik at valgkomiteen får tilstrekkelig med tid til å gjennomføre en god prosess i sin vurdering av alle som stiller til valg!

 

Tips til kandidater? Kjenner du noen som hadde egnet seg til et verv i SNU? Alle kan sende tips til Valgkomiteen på epost: valgkomite@snuorg.no

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt! post@snuorg.no

Seksualitetsundervisning på Tinget!

30. september hadde vi vår årlige seksualitetsunderivisnig på Stortinget sammen med vår moderorganisasjon Sex og Politikk. Blant elevene var både stortingspolitiker, rådgivere og vårt ungdomspolitikernettverk! Vi holdt foredrag om hvorfor god, helhetlig og normkritisk seksualitetsundervisning er viktig og alle fikk teste ut noen oppgaver fra Sex og Politikks undervisningsmateriell “Uke 6” og “Uke 16”. Timen ble avsluttet med en quiz hvor vinnene fikk fine premier.

Vi ser frem til tett samarbeid fremover for å sikre god og helhetlig seksualitetsundervisning for alle elever i norsk skole!

 

SNU på Arendalsuka 2021

16. – 20. august var det endelig dags for Arendalsuka 2021!

SNU feiret bursdagen til “Uke 6” med historiegjennomgang og konkurranse. Vi hadde en babyshower for Sex og Politikks nye materiell “Uke 16” som lanseres i oktober, hvor vi fortalte hvordan et seksualitetsundervisningsmateriell blir til og viste videohilsninger fra vårt ungdomspolitikernettverk. Vi quizet også politiker på stands om internasjonal SRHR og kåret partiene som er best på seksuelle rettigheter. Vi deltok også på flere spennende arrangement i regi av SRHR-nettverket og møtte flere fine folk som er like engasjert i seksuelle og reproduktive helse og rettigheter som vi er.

Takk for i år, Arendalsuka! Vi gleder oss til neste år igjen!

 

Se videohilsen fra vårt ungdomspolitikernettverk her:

Det er pride, og vi trenger fortsatt å kjempe for et verdig helsetilbud for transpersoner!

For us, the problem isn’t knowing the rules, it’s the rules themselves.

Transnational LGBTQIA+ couples share their experiences of the pandemic.

 

Pride Month is an international celebration of love and our right to love whoever we want in whatever way we want. Unfortunately, the coronavirus pandemic has restricted international couples throughout the world from seeing each other. International LGBTQIA+ couples have to deal with discrimination and outdated family ideals on top of being separated in terms of location, leading to double marginalization. How does the Norwegian government decide who is allowed to see their loved ones? Where do they draw the line for what is considered ‘close family’? We reached out to Miriam in Norway to hear how the pandemic has impacted her and her fiancée from South Africa.

 

What has been / is the hardest being apart?

I’m a lesbian trans woman from Norway, and my fiancée is a pansexual cis woman from South Africa. For me, the hardest thing has definitely been the fact that we haven’t been physically together for more than six months. I miss physical closeness and just being together in an everyday sort of way – things that most couples take for granted. We live very far apart geographically and would’ve had to be apart for long periods even without the pandemic, but the quarantine rules and travel restrictions make visits much more difficult than they would’ve been otherwise. My fiancée isn’t allowed to enter Norway at all under the current rules, and for me to visit her in South Africa requires a lot more planning than usual, since I have to spend ten days in a quarantine hotel when I return to Norway. It’s the same challenge faced by every international couple/polycule and every Norwegian with loved ones abroad.

 

What challenges does your significant other face in the country they are from / stuck in?

Fortunately, my fiancée lives in a country with good protective legislation for LGBTQIA+ people. She also has a rewarding job, a steady income, a nice home, and a network of friends in the city she lives in. Relationship-wise, I think she struggles with the same as me – that is, the pain of not having been together physically for so long.

 

What would you like the Norwegian government  to change about the way they have been going about this pandemic for LGBTQIA+ couples?

What annoys me the most is the way that different restrictions apply to different types of visits, and the way different types of visits are defined. Under the current rules, spouses are considered “close family members”, as are partners who have cohabited for at least two years or who have (or are expecting) a child together. People like myself and my fiancée, who are engaged but not married, have no children together yet, and have only cohabited for one year, are not considered “close family members”, and my fiancée is therefore not allowed to come and visit me. It feels like the government is judging our relationship as being of lesser value, which is honestly rather insulting. This, however, is a problem for everyone who is in an international relationship, including cishet people. With regard to LGBTQIA+ people specifically, the current practice seems heavily and unfairly discriminatory against polyamorous people as well as couples where one or both partners come from a country where homosexuality is illegal or where same-gender marriage is not recognised.

 

Does the Norwegian government ease your process in finding the right information, support and people to contact for answers?

I feel that they do, yes. The government is good at communicating the rules that apply at any given time, as well as changes to the rules. For us, the problem isn’t knowing the rules, it’s the rules themselves.

 

What is something you look forward to doing once your significant other is able to join you here in Norway?

I look forward to just being with her in the same room, sharing hugs and kisses, and having real-life conversations. When she’s finally able to visit me in Norway (which will hopefully be this coming Christmas), I look forward to showing her proper Norwegian winter weather and finally introducing her to pinnekjøtt!

 

 

The pandemic has been challenging for everyone. Those with loved ones outside of Norway however, deserve special attention, as they have been more or less forcefully kept apart for a majority of the duration of the pandemic. 

Travel rules and regulations have changed more than 199 times since March 2020 (Aftenposten, 2021). Creating confusion and a lack of predictability many of us have never experienced, on top of the already stressful pandemic situation. With fast changing and at times contradictory travel rules and regulations, the group “Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19, 2020/2021“ has put political pressure on the government to open the country for loved ones, and to acknowledge that love is not tourism (NRK, 2020). Now that we are (finally) seeing the light at the end of the pandemic-tunnel, we have chosen to reflect on a unique segment of this group with loved ones abroad: transnational LGBTQIA+ couples. As highlighted by Miriam, the problem is not knowing the rules, it is the rules themselves. How does the Norwegian government understand the concept of family in 2021? Is it merely a married cis-gendered straight couple with their biological kids under the age of 18? Are you less of a family if you have been living together on and off during a long distance relationship? Are you any more of a family after receiving a marriage certificate? We are happy to see that the Norwegian government is opening up and has expanded on its rule for boyfriends and girlfriends from the EU, but there is still a long way to go for people like Miriam who have family in countries beyond the EU/EEA area. And perhaps an even longer process for those in non-traditional families, like LGBTQIA+ couples or people in long-distance relationships. To quote Miriam: “It feels like the government is judging our relationship as being of lesser value, which is honestly rather insulting.” Family is essential for all of us – and family is as diverse a concept as the rainbow.

We wanted to highlight one out of many stories from an unusual period in the time of Pride month. We wanted to highlight the experiences of transnational LGBTQIA+ couples during these exceptional pandemic times as the theme for Oslo’s Pride is international solidarity. We are fortunate to have Miriam and her fiancée tell their story, as well as shed a light on the rules that have constricted them from being together during the corona pandemic. 

 

Written by:
Miriam Aurora Hammeren Pedersen (she/her)
Thea-Caroline Zwahlen (she/her) International coordinator and finance manager and the international team: Oliver Johan Finden (he/him), Andrea Vik (she/her), Sophie Post (she/her)