Loading....

Ledig stilling som organisasjonsmedarbeider (50%)

Vil du bli vår nye organisasjonsmedarbeider?

Vi søker deg som har erfaring med organisasjonsvirksomhet. Enten du har vært frivillig med et verv eller jobbet i en organisasjon. 

I SNU kan du som organisasjonsmedarbeider være med å jobbe for et ungt nettverk som i stadig er vekst. Du vil jobbe med et spennende team i moderorganisasjonen Sex og Politikk, samtidig som du skal samarbeide med engasjerte frivillige i sentralstyret, utvalgene og lokallagene i SNU. Vi jobber som en organisasjon for en bedre, mer og helhetlig seksualitetsundervisning, en samtykkelov i Norge og gratis prevensjon for alle under 30 år. Dette gjør vi både nasjonalt og internasjonalt. 

En arbeidsdag som vår organisasjonsmedarbeider kan være hektisk og gøy i forbindelse med de ulike prosjektene vi har på gang, samtidig innebærer den å finne nye muligheter for oss å jobbe med ovennevnte tematikk og drifte organisasjonen. Herunder vil arbeidsoppgavene hovedsakelig være administrative, rapportere og skrive søknader, følge opp medlemsregister. Stillingen er 50%.

Vi ser etter deg som er:

 • engasjert i å jobbe med og for ungdom (13 – 30 år) 
 • liker å jobbe selvstendig, men også i et team med flere 
 • engasjert i å administrere og drifte en organisasjon
 • over 18 år

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode skrive og lese kunnskaper både i norsk og engelsk
 • Kjennskap til medlemsregistre som HyperSys eller lignende. 
 • Erfaring med å skrive søknader og rapporter
 • Organisasjonserfaring, enten som ansatt eller frivillig

I tillegg er det et styrke om du har erfaring eller kjennskap til regnskapssystemer/programmer (f.eks.: PowerOffice, Xledger o.l.)

Søknadsfrist: 31.12.22
Vi intervjuer fortløpende i januar. Oppstart i slutten av januar/starten av februar. 

Ansettelse: 50%, 01.02 – 01.06.23 (med mulighet til forlengelse) 

Send CV og søknad til thea@snuorg.no

Har du spørsmål om jobben kan du ta kontakt med generalsekretær Gytis på gytis@sexogpolitikk.no eller 45297542

Bli med i et av våre utvalg!

Har du kunnskap i seksuell helse og rettigheter eller vil lære mer om det? Er du politisk interessert – både i Norge og internasjonalt? Er du kreativ og nytenkende? Kan du design, foto, film eller SoMe? Søk deg til et av våre 5 utvalg!

Vi søker nå medlemmer til våre 5 utvalg: fagutvalget, politisk utvalg, kommunikasjonsutvalget, internasjonalt utvalg og utvalg for seksuell helse. Søknadsfristen er 9.oktober!

Du må være mellom 13-30 år og medlem i SNU for å søke. Er du interessert? Send en søknad her!

KOMMUNIKASJONSUTVALGET

Kommunikasjonsutvalget søker deg som kan sikre høy kvalitet på vårt kommunikasjonsarbeid, alt grafisk og digitalt i våre sosiale medier, samt utforme det grafiske i våre kampanjer. I en digitalisert verden, blir kommunikasjon stadig viktigere, og vi trenger deg som innehar slik kompetanse!

Hvordan organiseres oppgavene?
Kommunikasjonsutvalget består av 6 personer maks og har møter hver 3 – 4. uke over fysisk eller digitalt. Dette er et nasjonalt utvalg hvor engasjerte unge kan være en del av utvalget uansett bosted.

Hvem ser vi etter?
Personlig egnethet og engasjement for temaet er de viktigste forutsetninger.
Vi ser etter deg som:
– Har interesse for seksuell helse og rettigheter (SRHR), LHBTQI+ og likestilling
– Har kunnskaper i filmredigering, foto, adobe-programmene
– Er glad i å jobbe i team, og ikke er redd for å ta utfordringer og ansvar
– Kreativ og nytenkende
– Gjerne erfaring med kommunikasjon og/eller sosiale medier
– Pluss om du har tidligere organisasjonserfaring fra frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
– Engasjert og kan bruke minst 5 timer i måneden med frivillig arbeid


FAGUTVALGET

Liker du å lage presentasjoner og skrive gode tekster? Da kan fagutvalget være noe for deg! Fagutvalget har som formål å sikre kompetanse, fakta, språk, innhold og gode kilder i alt arbeidet vi gjør, både politisk og organisatorisk. Vi er et tverrfaglig utvalg som samarbeider med de andre utvalgene i organisasjonen.

Hvordan organiseres oppgavene?

Vi består av mellom 4-7 medlemmer og møtes ca. en gang i måneden for å planlegge og utføre oppgaver. Utvalget er desentralisert, og møter vil primært gjennomføres digitalt. Oppgaver fordeles mellom utvalgsmedlemmene utifra kapasitet og kompetanse. Oppgaver kan typisk gjelde: lage foredrag, quizzer, kildesjekke dokumenter, skrive organisatoriske dokumenter som søknader, m.m. Det forventes at hvert medlem kan vie ca. 5 timer med arbeid i måneden til vervet.

Hvem ser vi etter?

Personlig egnethet og engasjement for kunnskapsbasert formidling er de absolutt viktigste egenskapene.
Vi ser etter deg som:

– Har interesse for og kunnskap om seksuell helse, reproduktiv helse, seksuelle rettigheter, interseksjonell feminisme og LHBTIQ+
– Faglig sterk
– Liker å jobbe i team
– Jobber godt selvstendig
– God skriftlig og muntlig formidlingsevne
– Kan vie opptil 5 timer i måneden til arbeid
– Pluss med tidligere erfaring fra ungdomsorganisasjoner og/eller akademisk bakgrunn fra relevante fag

Hva kan utvalget tilby deg?

Utvalget er en spennende mulighet for å utvikle sitt politiske og organisatoriske engasjement.
Dette kan du forvente:

– Du vil bygge kompetanse innenfor seksuelle og reproduktive rettigheter
– Du vil kunne utarbeide og holde foredrag
– Du vil kunne delta på konferanser nasjonalt og internasjonalt
– Du vil møte engasjerte jevnaldrende
– Du vil kunne få muligheten til å stå på stand, samt annet promoteringsarbeid
– Du vil få erfaring du kan putte på CV-en

 

POLITISK UTVALG

Politisk utvalg har som formål å fremme SNU sin politikk utad, med grunnlag i SNU sine grunndokumenter og politiske plattform. Utvalget søker derfor etter personer som ønsker å delta i den politiske samfunnsdebatten om seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i Norge, spesielt for ungdom. Utvalget har som mål og hensikt å skape god dialog og relasjoner med ungdomspolitikerne og å opplyse og påvirke til å  finne et felles ståsted vedrørende SRHR-politikk i Norge.

Arbeidsoppgaver:
– være oppdatert på relevante høringsinnspill og gi skriftlige og muntlige innspill til departementene og til stortinget
– skrive artikler og leserinnlegg for å synliggjøre og fremme vår politikk i media
– skape, og delta,  i politiske nettverk og allianser
– opprettholde og følge opp ungdomspolitikernettverket

For å søke deg inn til utvalget må du:
– ha mulighet til å vie opptil 5 timer i måneden til arbeid med utvalget
– ha interesse for og kunnskap om SRHR og normkritikk

Vi ser etter deg som:
– brenner for seksuelle og reproduktive rettigheter og helse
– er interessert i å følge den politiske utviklingen innenfor SRHR
– er glad i tekstproduksjon og finner glede i å skrive høringsinnspill og artikler
– ønsker å drive med politisk påvirkning innenfor SRHR
– er god på nettverksarbeid
– har tidligere organisasjonserfaring

INTERNASJONALT UTVALG

The international team is, as its name suggests, the ones that work on the international matters regarding sexual and reproductive health and rights. Now you have the opportunity to become a part of the team!

In order to inform and ensure that young peoples sexual health and rights are maintained and strengthend, the international team will work together with other organizations and networks all around the world. We are based in Oslo – Norway, but due to the strengthened digital opportunities to work across borders, we are now not restricting anyone to either be Norwegian or based in Norway. In other words, we are looking for a diverse group of people to be a part of the group!

So what is required from you?

Our main focus is to keep track of sexual and reproductive health and rights violations, victories and collaboration opportunities in every corner of the world. The team will meet approximately once a month to discuss this thematics. Based on your knowledge and interest, you can for example work on gathering information about a specific region, translate our work to make our organization as inclusive as possible or cultivate possible collaborations with other organizations worldwide. The possibilities are endless, only the creative limits stand in the way!

Who are we looking for?– Poeple who are interested in global themes concerning sexual and reproductive health and rights– People who have a broad knowledge in for example global abortion rights and LGBTQI+ rights – People who have knowledge about different political governments and their approaches to sexual and reproductive health and rights – People who can put in a minimum of 5 hours of work in this group per month– People who are comfortable with writing/speaking in English, (multilingual people are encouraged to apply)– People who do not shy away from responsibilities– People who have experience working in a youth network or non-profit-organization– Young adults between the age of 13 and 30– People who like to travel, due to the possibilities to participate at conferences and other events in different countries

UTVALG FOR SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE

Vi søker medlemmer til SNU sitt seksuelle og reproduktive helseutvalg! Utvalget ble startet opp i 2021, og har fokus på å spre kunnskap om og jobbe for en god seksuell og reproduktiv helse for alle. Da mye av arbeidet retter seg mot bedring av seksualitetsundervisning og bemøtelse i skolen og helsevesenet, vil vi særlig ha med deg som har god kunnskap om eller jobber i/tar studier rettet mot helse- eller utdanningssektoren.
Som medlem i utvalget vil du få være med på å utarbeide forbedringsforslag til seksualitetsundervisningen på utdanninger rettet mot helse- og utdanningssektoren. Vi vet at det er store mangler i disse utdanningene hva gjelder kunnskap om seksuell og reproduktiv helse, og det går i sin tur utover pasientene og elevene så vel som personalet som ofte ikke føler seg trygge i den delen av jobben sin. Det vil vi endre på! Du vil også få muligheten til å være med på å utarbeide kunnskapsmateriale, holde foredrag, organisere arrangementer, og undersøke det norske seksuelle helsetilbudet samt måter SNU kan arbeide politisk for å forbedre det. Ettersom dette er et relativt nytt utvalg finnes det også gode muligheter for å selv påvirke arbeidet i utvalget. Vi setter pris på erfaring, ideer og kunnskap du kan komme med!

I utvalget er vi særlig opptatt av å arbeide normkritisk. Tilgang til relevant seksualitetsundervisning og et verdig helsetilbud skal ikke påvirkes av om man har en funksjonsnedsettelse, er trans, er aseksuell/aromantisk, ikke har norsk som morsmål eller andre faktorer som gjør at man havner utenfor normen. Derfor vil vi oppmuntre deg som ikke typisk ser deg selv representert i samtaler om seksuelle, reproduktive og kroppslige rettigheter til å søke dette utvalget. Vi vil høre og løfte dine perspektiver!

Hvordan organiseres oppgavene?

Utvalget består av 5 medlemmer som møtes hver 3. – 4.uke for å planlegge og utføre våre oppgaver. De rapporterer og samarbeider tett med leder for utvalget, samt resten av sentralstyret i SNU. Utvalget er nasjonalt og det vil være mulig å kunne delta fra hele Norge.

Hvem ser vi etter?

Det viktigste for oss er personlig egnethet og engasjement for tematikken! Det vil være naturlig med opplæringstid før du opplever deg som selvstendig, dette er et teamarbeid og alle bidrar med det de kan.

Andre kvalifikasjoner:
– Interesse for og kunnskap om seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR)
– Mulighet til å vie opptil 5 timer i måneden til arbeid med utvalget
– Kunnskap om/erfaring fra utdannings- eller helsesektoren, helst gjennom studier eller jobb
– Å være vant til å jobbe med andre
– Å være forberedt på å ta på seg ansvar

Det er også en fordel med:
– Tidligere organisasjonserfaring
– Som nevnt over vil vi oppmuntre deg som ikke typisk ser deg selv representert i samtalen om SRHR til å søke

DIGITAL SKOLETIME: HVORFOR ER HALVPARTEN AV ALLE GRAVIDITETER I VERDEN UPLANLAGTE?

Fredag 13. mai arrangerte vi digital skoletime om UNFPAs nye rapport State of the World Population 2022: Seeing the unseen, som omhandler uplanlagte graviditeter, sammen med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, UNFPA Nordic Office, Utenriksdepartementet (Norge), Sex og Politikk og FN-sambandet.
Visste dere at det skjer 121 millioner uplanlagte svangerskap i verden hvert år? Dette er halvparten av alle graviditeter i verden. Over 60% av disse kommer til å ende i abort, og 45% av disse er utrygge aborter. Dette er en ledende årsak til mødredødelighet globalt og sykehusinnleggelser for millioner av personer hvert år. Dette har alvorlige konsekvenser for samfunn, kvinner og jenter, global helse og bærekraftsmålene.
SNUs leder Thea var konferansier og vi storkoset oss med lærerike samtaler, å få lære mer om hvordan Norge jobber globalt med med seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter, og quiz!
Foto: Knut Neerland/magent.no og SNU.

Vil du bli SNUs første generalsekretær?

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) er en ideell, frivillig, partipolitisk- og religiøst uavhengig medlemsorganisasjon, for alle mellom 13-30 år. Vi jobber med en rekke temaer innenfor seksualitet, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Vi kjemper for at alle unge skal være trygge i egen kropp, identitet og seksualitet. Vi mener at ethvert menneske skal ha råderett over sin egen kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet, uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering.

SNU er inne i en spennende fase med stor vekst, utvikling og god aktivitet rundt omkring i Norge. Derfor lyser vi ut for første gang stillingen som generalsekretær i 50 prosent.

Dersom du blir ansatt vil du i praksis fungere som daglig leder med et stort ansvar for å drive organisasjonen videre fremover, og med mulighet for å utvikle stillingen. Du kommer i tillegg jobbe til å med vår nasjonale SRHR-konferanse som vi arrangerer til høsten.

SNU er ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk, og en del av jobben vil være å sikre ungdomsperspektivet til moderorganisasjonen, og skrive rapporter fire ganger i året til våre internasjonale samarbeidspartnere. SNU jobber internasjonalt gjennom Youth Sexual Awareness For Europe (YSAFE). 

 

Generalsekretæren har ansvaret for:

 • Administrasjon: søknader, rapportering
 • Økonomi: budsjett, regnskap og økonomistyring
 • Medlemsregister og medlemsoppfølging
 • Prosjektoppfølging 
 • Oppdatering av hjemmesiden.

 Du har:

 • Erfaring fra organisasjons- og informasjonsarbeid
 • Kunnskap om regnskap og budsjett
 • Erfaring med søknads- og rapportskriving
 • Erfaring fra ledelse og det å gjennomføre prosjekter og arrangementer
 • Gode språkkunnskaper, både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk

Du er:

 • Engasjert tilhenger av seksuelle og reproduktive helse og rettigheter
 • God til å kommunisere, og motivere til samarbeid og samhandling
 • Ansvarssøkende og initiativrik
 • God på å lage og følge rutiner
 • Nytenkende og kreativ

 

Stillingen vil periodevis innebære både kvelds- og helgearbeid, samt noe reisevirksomhet.

Stillingen er ut 2022 med mulighet for forlengelse avhengig av finansiering. Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt. Lønn fastsettes etter avtale. Oppstart 1. juni eller etter avtale. Søknaden sendes til post@snuorg.no. Søknadsfrist snarest, senest 1. mai 2022. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til SNUs leder Rebecca Wångström på e-post: rebecca@snuorg.no, telefon: 40632025, eller daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen på e-post: torhugne@sexogpolitikk.no 

SNU Oslo

Bor du i Oslo? Har du lyst til å engasjere deg i SNU? Vi er alltid interessert i nye hoder, og ønsker nye medlemmer velkommen.

 

SNU Oslo startet opp 2022. Som aktivist i lokallaget vil du få muligheten til å bli med å utvikle lokallaget, være med på å planlegge spennende arrangementer, men også få med deg mye sosialt moro! Høres dette interessant ut? Ta kontakt med leder i SNU Oslo, Ari Sigurdarson på e-post: sigurdarson.ari@gmail.com

STILL TIL VALG I SNU 2022/2023

Kunne du tenke deg et verv i Norges eneste ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende for alle unges tilgang til seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og globalt? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg. Som tillitsvalgt i SNU får du et stort ansvar, det er utrolig gøy og lærerikt, og gir deg erfaringer for livet!

SNUs Landsmøte avholdes 30. april 2022 i Oslo, og i den anledning skal det velges et nytt sentralstyre, valgkomite og kontrollkomite.

 

Sentralstyret er SNUs høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene, og har det overordnede ansvaret for organisasjonens drift. Styret anses som et arbeidende styre og møtes hver tredje uke gjennom heler året og består av AU (leder, to nestledere og økonomisk ansvarlig), samt 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. AU (arbeidsutvalget) er organisasjonen sin ledergruppe som har ansvar for SNU sin daglige drift, samt organisasjonens politiske- og organisatoriske arbeid.

Sentralstyret består av 12 posisjoner som er fordelt slik: 

 • Styreleder
 • Organisatorisk nestleder
 • Politisk nestleder
 • Økonomisk ansvarlig
 • Styremedlem med internasjonalt ansvar
 • Styremedlem med ansvar for kommunikasjon
 • Styremedlem med ansvar for lokallag og rekruttering
 • Styremedlem med ansvar for seksuell og reproduktiv helse
 • 2 stk ordinære styremedlemmer
 • 2 stk varamedlemmer

 

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SNU og innstille til eventuelle suppleringsvalg som velges av sentralstyret mellom årsmøtene. VK består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet.

Kontrollkomiteen (KK) kontrollerer at SNU drives forsvarlig innenfor norske lover og i samsvar med vedtekter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Komiteen består av tre medlemmer som ikke kan inneha andre verv i SNU.

 

Hvordan stille til valg:
Om du er interessert i å stille til valg, send inn et kort motivasjonsbrev til valgkomiteen på forhånd. Fristen for dette er 23. mars. Alle kandidater som sender søknad senest 23. mars vil bli innkalt til intervju.

Det er allikevel mulig å stille til valg i alle posisjoner frem til valget på årsmøtet. Men, om du søker til verv etter fristen vil ikke valgkomiteen ha mulighet til å vurdere din søknad for en mulig innstilling.

Motivasjonsbrevet skal være maks 1 A4-side, og inkludere navn, hvilket verv du stiller til og motivasjonen for dette, tilknytning til SNU (lokallag/sentralstyret/vanlig medlem) og din bakgrunn. Inkluder gjerne hva dine visjoner for SNU er.

Vi ber om at motivasjonsbrev blir sendt inn så snart som mulig, så valgkomiteens arbeid kommer raskt i gang, og slik at innstillingen kan sendes ut med øvrige sakspapirer før årsmøtet. I henhold til personvern og GDPR-reglement oppbevarer vi kun innsendte opplysninger i en begrenset periode, og de vil bli slettet i etterkant av årsmøtet.

 

Valgkomiteen vil vurdere organisasjonserfaring, SNU-erfaring, faglig kunnskap, politisk kunnskap, økonomisk kunnskap, personlig egnethet og teamsammensetning ved valg. Valgkomiteen vil også vurdere i hvilken grad kandidaten har tid til å ha et verv i SNU. Valgkomiteens prosess har fokus på å sikre mangfold. Valgkomiteen tar sikte på å intervjue kandidater digitalt over videomøter i månedene frem mot årsmøtet. Innstillingen til Sentralstyret vil offentliggjøres en uke i forkant av årsmøtet, og innstillingen til øvrige verv tilstrebes å være klar til årsmøtet, og vil offentliggjøres under avholdelsen av møtet.

Ikke vent til siste liten, send gjerne tidligere slik at valgkomiteen får tilstrekkelig med tid til å gjennomføre en god prosess i sin vurdering av alle som stiller til valg!

 

Tips til kandidater? Kjenner du noen som hadde egnet seg til et verv i SNU? Alle kan sende tips til Valgkomiteen på epost: valgkomite@snuorg.no

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt! post@snuorg.no

Globaliseringskonferansen og Arctic Pride 2021

 

SNU har vært med på ungdomsprogrammet på Globaliseringskonferansen til Norges Sosiale Forum. Vi storkoset oss og holdt foredrag om kjønnsroller, normer og seksuell trakasseringv og arrangerte sexpert-quiz! I tillegg har vi fått møte mange flotte unge og SNUere fra hele Norge.

Denne helgen har vi og deltatt på Arctic Pride i Tromsø sammen med Sex og Politikk. På fredag arrangerte vi sexpert-quiz à la pride edition på Tvibit sammen med Helsestasjon for ungdom på Tvibit.

For en flott helg!