Loading....

Seksualitetsundervisning på Stortinget

– Sammen med vår moderorganisasjon, Sex og Politikk, deltok vi i møte med stortingspolitikere en tidlig morgen i april, for å holde øvelser i seksualitetsundervisning for de!

Den 9.april holdt Kristine og Sol fra SNUs sentralstyret, seksualitetsundervisning for politikerne på stortinget. De tok utgangspunkt i undervisningsmaterialet for seksualitetsundervisning, #Uke6 laget av Sex og Politikk og holdt to interaktive øvelser med SRHR-nettverket på Stortinget. SRHR-nettverket er stortingspolitikere som er interessert i feltet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Dette nettverket organiseres av Sex og Politikk og politikerne kommer hovedsakelig fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Målet med møtet og undervisningen var å be om at regjeringen skulle bevilge penger i statsbudsjettet til økt satsning på helhetlig seksualitetsundervisning på alle norske skoler. Vi ønsket å gi de en smak på hva undervisningsopplegget #Uke6 er for noe og hvorfor det er både viktig og et godt opplegg man kan bruke i praksis på skolene.

Kristine holdt en øvelse for politikeren hvor de fysisk skulle gå tettere mot hverandre til de følte at deres personlige grense for hvor nært de ville ha noen inntil seg kom. Deretter holdt Sol en øvelse hvor politikerne skulle svare på ti spørsmål om hvor grensen går for hva som er greit og ikke når det kom til samtykke og seksuelle grenser. Det skapte diskusjon og spennende samtaler. Begge to fra SNU var imponerte over hvor sporty politikerne var som stilte velvillig opp på begge øvelsene.