Loading....

Lansering av FNs befolkningsrapport

– Verden må jobbe hardere for å sikre seksuelle og reproduktive rettigheter for alle! Det var alle enige i under lanseringen av FNs nye rapport om befolkning. 

Den 27.august ble rapporten “The Unfinished Business – The Pursuit of Rights and Choices for All” fra FNs Befolkningsfond (UNFPA) lansert på Nydalen videregående skole. Over 200 elever fra skolen var i publikum og flere fra media. Vår moderorganisasjon Sex og Politikk arrangerte lanseringen i samarbeid med Utenriksdepartementet (Norge)UNFPA og FN-sambandet.

SNU modererte panelsamtale om seksuell helse

Vårt styremedlem, Sol Stenslie, modererte panelsamtalen om rapporten og seksuell helse og rettigheter. Panelets deltakere bestod av utviklingsministeren Dag-Inge Ulstein, Saima Ilyas fra FNs Befolkningsfond, influenser Grunde Myhrer og styrelederen i Sex og Politikk, Berit. Underveis fikk også to elever fra Nydalen Videregående Skole stille to spørsmål til utviklingsminister Ulstein. Samtalen gikk bra og elevene lyttet spent på synspunktene hos paneldeltakerne.

Rapporten fra FNs Befolkningsfond

Den nye rapporten fra FN viser at seksuelle og reproduktive helse og rettigheter sakte men sikkert forbedres i de fleste land. Samtidig gjenstår det mye arbeid. Spesielt etter at USA, med Trump i spissen, signerte under “the global gag rule”, mistet FN og andre organisasjoner høye beløper til bistand. Dette har ført til at helseklinikker må stenges og at færre personer får hjelp blant annet under graviditet og fødsler.

 

Undervisningsmateriale til ungdomsskolen

 

Vår moderorganisasjon, Sex og Politikk, har utarbeidet undervisningsmateriell for ungdomsskolen som skal bidra til å skape kunnskap om og gjøre FNs bærekraftsmål engasjerende for elevene. Materiellet har fokus på målene for helse, likestilling og utdanning, og hvordan seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er integrert i disse. Dette kan man lese mer om og bruke helt gratis i sin undervisning her: sexogpolitikk.no/seksualundervi…/om-undervisningsmateriellet

 

 

 

SNU på Arendalsuka 2019

I år deltok SNU på Arendalsuka og arrangerte hele tre forskjellige eventer om prevensjon, samtykkelov og seksualitet i samfunnet.

 

Sentralstyremedlemmene Oda, Katinka, Sol og Rebecca arrangerte og deltok på Arendalsuka 2019 for SNU. I samarbeid med Sex og Politikk, Sex og Samfunn og RFSU Norge var vi med i det nasjonale SRHR-nettverket sitt eget opplegg om seksuell helse og rettigheter ved kaia i Arendal Sentrum.

 

Panelsamtale om seksualitetsundervisning i Arendal og omegn

Styremedlem i SNU, Sol, deltok som deltaker i en panelsamtale om seksualitetsundervisning for unge i Arendal, arrangert av Sex og Politikk. Tittelen på samtalen var “Heia ungdommens bystyre! De setter seksualitetsundervisning i skolen på lokalpolitisk agenda”. I panelet var to ungdomspolitikere fra ungdommens bystyre i Arendal. Sol fortalte om SNU sitt nye prosjekt, KISS-ambassadørene og viktigheten av at unge lærer bort til unge om seksualitet. Samtidig påpekte hun at SNUs medlemmer og unge vi kommer i kontakt med spesielt etterspør skeiv kjærlighet, MER seksualitetsundervisning gjennom grunnskolen og mindre kleine lærere. De fleste i publikum var helsesykepleiere fra hele vestlandet, og Sol oppfordret de til å knytte tett tverrfaglig samarbeid med lærere, rektor og ungdomsorganisasjoner samt ungdomsråd og ungdomspolitikere lokalt, for å sikre en helhetlig og god seksualitetsundervisning.

 

5 kjappe om unges seksualitet

Styremedlemmene i SNU, Rebecca og Sol, holdt debatt med representanter fra alle ungdomspartiene med en tvist. Hver ungdomspolitiker fikk hver sin hatt med logoen til sitt parti på og utdelt en stav med en grønn og rød side. Politikerne måtte svare og gi en begrunnelse på 5 spørsmål om seksualitet for unge. Underveis ga Anneli fra Sex og Samfunn gode fakta på nåværende seksualpolitikk og rapporter om temaet. Deretter ble det debatt med spørsmål fra en fullsatt sal. En morsom og informativ debatt!

 

SEX BOOST! Ja til et seksualpositivt samfunn!

Sammen med RFSU og Helsestasjonen for kjønn og seksualitet arrangerte vi i SNU et foredrag og debatt med flere politikere og interesseorganisasjoner. Fokuset på debatten og foredraget var at ønsket om å se positivt på seksualiteten og fokusere på lyst, nytelse og helhetlig samtykke. Ofte dreier debatten seg om alt som er dårlig, vondt og vanskelig. Men sex skal jo egentlig være noe lystbetont! Vi må også huske å snakke om de positive sidene ved seksualitet og ha ærlige, åpne samtaler om tematikken.

 

Hvorfor burde vi ha en norsk samtykkelov?

SNU modererte og ledet en panelsamtale med Patricia Kaatee fra Amnesty og daglig leder i DIXI ressurssenter for voldtatte, Rannveig Kvifte Andresen. I samtalen diskuterte vi hvorfor vi burde ha en norsk samtykkelov. Vi snakket også om hva vi legger til grunn som engasjert samtykke som et begrep. I tillegg snakket vi om hvordan en kan sikre voldtektsofre sin rettssikkerhet ved en norsk samtykkelov, hvordan vi kan arbeide med eventuelle utfordringer knyttet til en slik lov og til slutt hva man kan gjøre for å gjøre en virkelighet ut av en norsk samtykkelov. Det ble en intens spørrerunde fra publikum i salen, hvor det var delte meninger for hva Norge bør gjøre.

SNUs opplevelse

Det var noen hektiske, men spennende dager for SNU på Arendalsuka 2019, og vi er veldig fornøyde med å ha hatt fullsatte saler og fått ha gode, viktige diskusjoner rundt tematikk seksuell helse og rettigheter. Vi gleder oss allerede til Arendalsuka 2020!

 

 

 

 

 

Bli med i styret til SNU for 2019/2020!

På generalforsamlingen 16. oktober skal medlemmene i SNU velge nytt styre for året 2019/2020. Er det noe for deg?

SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom er en frivillig organisasjon som jobber for unges tilgang til seksuelle og reproduktive rettigheter. Organisasjonen ble stiftet i 2015, som ungdomsorganisasjonen til stiftelsen Sex og Politikk. SNU jobber med mange tema, deriblant abort, samtykke, seksualitetsundervisning og interseksjonell likestilling. Kjernen i arbeidet er at alle mennesker skal ha råderett over sin egen kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet uten frykt eller fare for stigma og diskriminering. SNU er partipolitisk og religiøst uavhengig, og er åpen for alle under 30 år. 

SNU-styret består av frivillige, som velges av organisasjonens medlemmer på generalforsamling hvert år i oktober. Alle verv i SNU har en varighet på 1 år. Styremedlemmer må være tellende medlemmer i SNU, og være under 30 år. 

 

Styret til SNU består av frivillige som dekker følgende roller: 

  • Leder 
  • Nestleder 
  • Politisk ansvarlig 
  • Nasjonalt ansvarlig 
  • Internasjonalt ansvarlig 
  • Økonomiansvarlig 
  • Kommunikasjonsansvarlig 
  • Arrangementsansvarlig 

 

I tillegg vil det være mulig å bli med i våre utvalg dersom du ikke ønsker å sitte i styret: vi har et kommunikasjonsutvalg og et arrangementsutvalg som alltid trenger flere gode frivillige. 

Vi søker deg som har interesse for temaene SNU jobber med, og gode ideer til ting du vil gjøre. Tidligere erfaring fra politisk eller organisatorisk arbeid er ikke et krav! 

 

Ta kontakt med valgkomiteen i SNU på post@snuorg.no for å melde din interesse.