Loading....

Organisasjonsdokumenter

Under finner du de mest sentrale organisasjonsdokumentene til SNU. Grunndokumentene er dokumentene som sier hvilket formål SNU har, hvilke politiske standpunkt SNU fremmer og hva SNU vil jobbe med i den inneværende perioden. Årsmeldingene er dokumentasjon av arbeidet SNU har gjennomført i tidligere perioder. Alle dokumentene vedtas årlig av generalforsamlingen. Dokumentene under er vedtatt på generalforsamlingen 18.04.2021.