Loading....

Organisasjonsdokumenter

Under finner du de mest sentrale organisasjonsdokumentene til SNU. Grunndokumentene er de dokumentene som sier hvilket formål SNU har, hvilke politiske standpunkt SNU fremmer og hva SNU vil jobbe med i den inneværende perioden. Årsmeldingene er dokumentasjon av arbeidet SNU har gjennomført i tidligere perioder. Alle dokumentene vedtas årlig av generalforsamlingen. Dokumentene under er vedtatt på generalforsamlingen 07.06.2020.