OM SNU

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) ble startet i januar 2015, som ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk. I likhet med vår moderorganisasjon arbeider vi for å bedre tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vårt fokus er imidlertid på ungdommer – både i og utenfor Norge.

SNU er en ideell, partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon, og åpen for alle under 30 år. Vi er medlem av en rekke paraplyorganisasjoner og nettverk. SNU jobber med en rekke temaer innenfor seksualitet, seksuell helse og seksuelle rettigheter. Deriblant prevensjon, seksualitetsundervisning, abort og interseksjonell likestilling.

Kjernen i organisasjonens arbeid er at ethvert individ skal ha råderett over sin egen kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering.

Vårt slagord er: for en trygg og positiv seksualitet. Vi er en organisasjon drevet av unge for unge på hovedsakelig frivillig basis. Vi arbeider gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkning.

GI EN GAVE

Vil du støtte arbeidet vårt økonomisk? Vi er en liten organisasjon, og blir glad for all støtte til våre prosjekter. Søk opp nr. 117996 på Vipps.