Loading....

OM SNU

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), er en nasjonal ungdomsorganisasjon som arbeider for at alle barn og unge skal ha en trygg og positiv seksualitet. Vi kjemper for mer og en bedre, helhetlig seksualitetsundervisning på skolen. Vi kjemper for en bedre voldtekslovgivning. Vi kjemper for at alle unge skal ha rett på og tilgang til gratis prevensjon. 

Vi er en ideell og frivillig ungdomsorganisasjon

SNU er en ideell, frivillig, partipolitisk- og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon, og åpen for alle mellom 13-30 år. Vi er medlem av en rekke paraplyorganisasjoner og nettverk. SNU ble startet opp i 2015 av sin moderorganisasjon Sex og Politikk. Siden 2019 har SNU vokst betraktelig og teller i 2021 i underkant av 500 medlemmer fordelt over hele landet. SNU jobber med en rekke temaer innenfor seksualitet, seksuell og reproduktiv helse og seksuelle rettigheter. Deriblant prevensjon, kampen mot voldtekt, seksualitetsundervisning, abort og interseksjonell likestilling.

Våre verdier

Vårt slagord er: for en trygg og positiv seksualitet. Vi kjemper for at alle unge skal være trygge i egen kropp, identitet og seksualitet. Vi mener at ethvert menneske skal ha råderett over sin egen kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering.

Hva gjør vi?

Vi arbeider gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkning. Gjennom våre prosjekter retta mot unge formidler vi kunnskap og fakta om seksualitet, seksuell helse og rettigheter. For eksempel knuser vi seksuelle myter ungdom kan ha gjennom kampanjen vår #myteknuserne. Gjennom politisk påvirkning påvirker vi politikere til å ta unges seksuelle rettigheter og helse på alvor, både i Norge og internasjonalt. Vi skriver høringsinnspill til Stortinget, skriver kronikker i media og møter politikere.

Organisasjonskart

Landsmøte

Landsmøte er det øverste organet i organisasjonen og møtes i april hvert år. Her vedtas all politikk og styringsdokumenter for det kommende året. Alle medlemmer av SNU har stemmerett under møtet.

Sentralstyret

SNU drives på 100% frivillig basis av ungdom og unge over hele Norge. Sentralstyret består av 12 personer, har kontor i Oslo, styrer SNU sin virksomhet og er ansvarlig for å virkeliggjøre vår politikk på daglig basis i mellom generalforsamlingen.

Utvalg

Vi har fem nasjonale utvalg i organisasjonen som arbeider på forskjellige måter for å spre kunnskap om seksuell helse og kjempe for seksuelle rettigheter. Våre utvalg er: Utvalg for seksuell helse, Internasjonalt utvalg, fagutvalget, kommunikasjonsutvalget og politisk utvalg. Utvalgene arbeider selvstendig og rapporterer til sentralstyret. Vi lyser ut plasser til utvalgene 1-2 ganger i året.

Lokallag

SNU har lokallag i Trondheim, Rogaland og Midt-Troms. Engasjer deg gjerne i et av våre lokallag! Har vi ikke et lokallag der du bor? Start opp et eget lokallag ved hjelp av oss! Vi vil at unge over hele Norge skal engasjere seg og starte opp egne lokallag der de bor. Vi hjelper dere med alt dere måtte trenge:)

GI EN GAVE

Vil du støtte arbeidet vårt økonomisk? Vi er en liten organisasjon, og blir glad for all støtte til våre prosjekter. Søk opp nr. 117996 på Vipps eller doner valgfri sum til kontonummer 1503.89.24920. Vi takker for din støtte!