Vil du være med i planleggingsutvalget til SNUs nye prosjekt?

I 2019 skal Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) utvikle, planlegge og gjennomføre et flunkende nytt prosjekt av og for ungdom som ønsker å arbeide med seksualpolitiske temaer, problemstillinger og utfordringer.

Prosjektet, som har fått arbeidstittelen «SRHR Ambassadørene», har som formål å stimulere ungdommers frivillige engasjement og deltakelse i ung-til-ung undervisning, aktiviteter og kampanjer rettet mot å fremme unge nordmenns tilgang til, kunnskap om og dialog rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

I løpet av prosjektperioden skal SNU:

  • Planlegge og gjennomføre en tredagers kurshelg for inntil 30 deltakende ungdommer, med sikte på å øke deres kunnskaper om og engasjement for SRHR
  • Utvikle og produsere informasjonsmateriell og verktøy som styrker og forenkler ungdommers frivillige arbeid med SRHR etter kurshelgen
  • Inspirere og stimulere ungdom til å gjennomføre selvdrevne, frivillige ung-til-ung aktiviteter, som til sammen vil nå ut til over 500 ungdommer rundt omkring i landet
  • Samle ungdommers erfaringer med og refleksjoner rundt å gjennomføre ung-til-ung aktiviteter med seksualitetsrelaterte temaer i fokus, som kan brukes for å videreutvikle prosjektet eller sette i gang nye initiativer for ungdomsdrevet frivillig arbeid på SRHR-feltet

Styret i SNU er nå på utkikk etter ungdom under 26 år som er interessert i og har kunnskap om seksualitetsrelaterte temaer (f.eks. seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep, seksualitets- og identitetsmangfold, kroppspress og sosiale medier, deling av nakenbilder, m.m.), og som kunne tenke seg å sitte i utvalget som skal planlegge prosjektet.

Utvalget vil ha ansvar for å lage en detaljert fremdriftsplan for prosjektet, bestemme fokus og innhold for aktivitetene til kurshelgen, samt utvikle verktøy og materiell som kan benyttes av kurshelgens deltakere. De vil arbeide tett med prosjektets koordinator, som vil være ansatt i 25% stilling og ha ansvar for alt det administrative arbeidet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av både kurshelgen og erfaringskonferanse, samt oppfølgingen av prosjektets deltakere mellom kurshelgen og erfaringskonferansen.

Vi i styret tar gjerne en samtale med deg dersom du ønsker å vite mer prosjektet, har lyst til å sitte i utvalget, eller har forslag til andre som kunne egnet seg. Send oss gjerne en epost på post@snuorg.no innen 24. mars!

 

SNU og Feministisk Forum inviterer til Halloweenfest

Uhuuu…

Velkommen til Halloweenfeiring med Feministisk forum og SNU!

Vi inviterer til fest i Biblioteket på Chateau Neuf, fredag 30. oktober fra klokka 20 og ut kvelden. Tema for kvelden er OVERDREVENT SEXY!

Du har sikkert fått med deg at Halloween har gått fra skummelt til sexy, særlig i damekostymeavdelingen. Her finner du sexy sykepleier, sexy politibetjent, sexy skolejente, sexy katt. Spørsmålet er… hvordan kan vi dra det enda lenger?

Hvordan ser en sexy angrepille ut? Sexy tomatsuppe? Sexy blåblå regjering? Premie til beste kostyme!

Sted: Chateau Neuf – Det Norske Studentersamfund

Tid: 30. oktober klokken 20:00

CC: Innpakket godteri til fellesskapet!

Invitasjon til ungdomskonferanse

Sex og Politikk, Jurudisk rådgivning for kvinner (JURK) og Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU) inviterer deg til en ungdomskonferanse for å diskutere de juridiske muligheter og utfordringer ungdom har til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Konferansen vil se på SRHR og tilgang til dette i et juridisk perspektiv, med FNs bærekraftige utviklingsmål som bakteppe.

Temaer som abort, vold i nære relasjoner og seksualundervisning vil bli presentert av relevante eksperter. Det geografiske fokuset er bredt og inkluderer Nepal og Sør-Asia, Latin-Amerika og Tanzania.

Eksperter/talere

Shambhavi Poudel: Leder for International Planned Parenthood Federation (IPPF) sitt Sør-Asiatiske ungdomsnettverk (SARYN)

Patricia Kaatee: Politisk rådgiver i Amnesty International Norge

Andrea Gustavsson, Beate Wenes, Synne Skoglund and Karoline Sehl: Representanter fra JURK

Konferansen vil foregå på engelsk.

Påmelding er nødvendig

Påmelding sendes til Are Izquierdo Skjær, Internasjonal sekretær i Sex og Politikk innen 25.10.

E-post: are@sexogpolitikk.no / tlf: 48 18 45 46