Loading....

Det er med stor sorg vi informerer om at vår politiske nestleder har gått bort

Det er med stor sorg vi informerer om at vår politiske nestleder, Synnøve van Dijke Bjertnes, tok sitt liv 6. august. Vi er i dyp sorg etter å ha mistet Synnøve. Hun var vår nestleder, men først og fremst vår venn. Synnøve var en fantastisk solstråle av et menneske, full av engasjement og gjennomføringskraft. Hun gjorde mye for SNU på kort tid og har satt spor i oss alle. Hun vil bli dypt savnet.

Dette er en tragedie, og det er lett å kjenne på en håpløshet i mørke øyeblikk. Men øyeblikkene og mørke stunder er forbigående. Det er hjelp å få: hos legevakt, fastlege og i kontakt med psykisk helsevern. Vi oppfordrer alle som opplever livet som vanskelig til å oppsøke hjelp. Ring legevakta på 116 117 eller Mental Helse på 116 123. De er døgnåpne hele året og kan hjelpe deg.

Vi ber om ro i tiden fremover og forståelse for at dette har rammet oss nært, og at vi vil være utilgjengelige i en periode. Våre tanker går til familien og alle som var glad i Synnøve.

Ta vare på hverandre ❤️

 

Nytt sentralstyre valgt inn på digital generalforsamling

Digital generalforsamling valgte nytt sentralstyre for SNU

 

Søndag 7. juni holdt SNU sin årlige generalforsamling, og for første gang i helt digital versjon på grunn av korona-pandemien. Møteledelsen var samlet på kontoret, og fikk heldigvis se ansiktene til deltakerne på video gjennom møteplattformen Zoom. Både nye og gamle engasjerte SNU-aktivister gjorde møtet til en fin opplevelse selv om vi ikke fikk møte hverandre fysisk.

Generalforsamlingen behandlet regnskap og årsmelding for 2019, som oppsummerte hvor mye aktivitet og vekst SNU hadde i fjor. På generalforsamlingen i 2019 besluttet møtet at sentralstyret skulle komme med en språkvasket politisk plattform til neste ordinære generalforsamling, som ble behandlet på årets generalforsamling. I tillegg vedtok generalforsamlingen en vedtektsendring om sammensetning av sentralstyret, med nye og tydeligere posisjoner og oppgaver. Til sist var det valg, der generalforsamlingen valgte et nytt og engasjert sentralstyre for det neste året.

 

Det nye sentralstyret i SNU består av:

 • Leder: Sol
 • Organisatorisk nestleder: Rebecca
 • Politisk nestleder: Synnøve
 • Styremedlem med økonomisk ansvar: Tiril
 • Styremedlem med internasjonalt ansvar: Thea-Caroline
 • Styremedlem med ansvar for kommunikasjon: Siri
 • Styremedlem med ansvar for lokallag og rekruttering: Isak
 • Styremedlem med ansvar for seksuell og reproduktiv helse: Sigrid
 • Styremedlem: Lisa
 • Styremedlem: Adele
 • Vara: Alexandra
 • Vara: Iselin

 

Vi ønsker å takke alle nye og gamle aktive som var med på generalforsamlingen, og spesielt det forrige styret som har brukt tid og krefter det siste året på å sikre at SNU fortsatt vokser som organisasjon!

Vil du bli med i styret til SNU for 2020/2021?

OBS: søknadsfristen er lukket, og innstilling fra valgkomiteen sendt ut i forkant av generalforsamlingen.

 

Er du interessert i seksuell helse? Mener du at vi trenger en bedre seksualitetsundervisning? Vil du engasjere deg for unges rettigheter? Er du under 30 år? Da vil valgkomiteen til SNU komme i kontakt med deg! SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom søker medlemmer til vårt sentralstyre i Oslo. Nytt sentralstyre skal velges på digital generalforsamling 07. juni. 

 

Vi er en ungdomsorganisasjon som jobber for alle unges seksuelle helse og rettigheter. Både i Norge og globalt. Vårt motto er «For trygg og positiv seksualitet». Vi er ungdom og unge som jobber frivillig over hele landet med denne tematikken. Vi teller pr dags dato 250 medlemmer og har 3 lokallag utenfor Oslo. Vi har også 3 utvalg og et sentralstyre lokalisert i Oslo. Kontoret vårt ligger sentralt i Oslo Sentrum, som vi deler med vår moderorganisasjon, Sex og Politikk. 

Vi jobber med informasjonsformidling om seksualitet til ungdom. Vi har mange ulike prosjekter som formidler informasjon om seksuell helse og rettigheter. For eksempel KISS-ambassadørene, SNUs Sexquiz, #Ukas6 og kampanjen vår #myteknuserne. Samtidig jobber vi mye med politisk påvirkning. Vi deltar på høringer i Stortinget, er aktive i flere politiske nettverk og skriver kronikker til media. SNUs formål er å sikre unge sin rett til å uttrykke og nyte sin seksualitet uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering. Vi arbeider interseksjonelt og med et normkritisk språk. Vi arbeider med en bred tematikk og har et stort fokus på kjønn og seksualitetsmangfold. 

 

Hovedtemaene vi jobber politisk for nasjonalt i år er:

– Bedre og mer seksualitetsundervisning

– Innføre samtykkelov i Norge

– Gratis prevensjon for alle under 16 år

 

Er du enig? Er du mellom 13 og 30 år? Da håper vi at DU ønsker å stille til et verv hos oss! Det er ingen krav for å søke, det eneste du trenger er en interesse for tematikken vår, engasjement og stå på vilje. Vi oppfordrer alle til å søke uavhengig av funksjonsevne, kjønn, seksualitet, etnisitet, kultur, rase, klasse og utdanningsnivå. Vi tilpasser arbeidsplassen og vervet til hver enkelt.

 

Vi søker deg som:

 • Er under 30 år
 • Er interessert i seksualitet, kjønn, menneskerettigheter og seksuell helse
 • Er engasjert, lærevillig og positiv
 • Kan arbeide minst 5 timer hver uke (15 timer hvis leder/nestleder)
 • (Ikke et krav, men stort pluss hvis du har erfaring innen politikk, organisasjon, frivillighet, kommunikasjon, økonomi)
 • (Ikke et krav, men stort pluss med påbegynt eller ferdig utdanning innen helse, samfunnsvitenskap, kommunikasjon, psykologi, kjønn, administrasjon, journalistikk, økonomi, lærer/lektor o.l)

 

Dine arbeidsoppgaver vil være for eksempel:

 • Delta på styremøter hver 3.uke hvor du gir råd og innspill
 • Representere SNU på stand, foredrag, workshops, møter og i media
 • Hjelpe til med å organisere eventer og prosjekter for SNU
 • Bruke din erfaring og kompetanse til å utvikle SNU
 • Rekruttere nye medlemmer

 

Vi kan tilby

 • Et godt miljø og samhold 
 • Faglig og personlig utvikling innenfor organisasjonsarbeid
 • Et bredt nettverk innenfor politikk, helse og organisasjon
 • Faglig utvikling innenfor seksuell helse og rettigheter
 • Påvirke norsk og internasjonal politikk
 • Påvirke og informere norsk ungdom om sin seksuelle helse og rettigheter
 • Koselige lokaler i sentrum av Oslo 
 • Attest 

 

Følgende verv er ledig:

 • Leder
 • 2 nestledere
 • 5 sentralstyreverv
 • 3 varaposisjoner 
 • 3 medlemmer til valgkomite

 

Det er vanlig praksis at sentralstyremedlemmene fordeler sine verv innenfor å være leder av et av våre utvalg (politisk, kommunikasjon og fagutvalg) eller har ansvar for områdene internasjonalt samarbeid eller rekruttering og lokallag. 

Er du interessert? Send et kortfattet motivasjonsbrev til valgkomiteen før 24. mai der du forteller om deg selv, og hva du ønsker å bidra med i sentralstyret, eventuelt om det er en spesifikk posisjon du ønsker. Send det til post@snuorg.no og merk eposten med «Valgkomite generalforsamling vår 2020».

Nytt sentralstyre valgt inn i SNU!

Den 15.oktober avholdt SNU sin ordinære generalforsamling og i den anledning ble det både valgt inn nytt styre, endringer i politisk program og vedtektsendringer.

Tirsdag 15.oktober 2019 samlet medlemmer fra SNU seg på frivilligheten Norge sine kontor for sin årlige generalforsamling. Møtet var fullt av engasjerte aktivister og medlemmer og varte i over 4 timer. Først ble det servert middag og man fikk muligheten til å hilse på hverandre, før generalforsamlingen startet.

I år var det kommet inn flere endringer til vedtektene, spesielt nytt var avsnitt som omhandlet lokallag. I 2019 har SNU opprettet to lokallag, et i Trondheim og et i Rogaland, og i forbindelse med dette så sentralstyret i SNU at det var på tide å utvide og spesifisere vedtektene til SNU angående lokallag. To representanter fra SNU Trondheim hadde i anledning generalforsamlingen tatt toget til Oslo for å delta og gi sine stemmer på vegne av sitt lokallag.

Sentralt hadde styret også revidert den politiske plattformen og kommet med endringsforslag til SNUs politikk. Dette var det punktet i programmet som tok lengst tid og førte til de største diskusjonene. Etter mange fruktige ordvekslinger ble programmet i helhet vedtatt.

Nytt av året var var at sentralstyret vedtok å flytte den ordinære generalforsamlingen fra oktober hvert år til april hvert år. Dette fordi det er mest hensiktsmessig i forbindelse med at de fleste aktive medlemmer er studenter og slik får vi valgt inn nytt styre i god tid og får en god overlapp med det gamle styret før høstsemesteret starter årlig. Noe annet nytt som ble bestemt er at sentralstyret hadde foreslått og innstilt på at SNU skulle vedta en årlig politisk hovedkampanje. Kampanjen som var innstilt er et forslag om å innføre en samtykkelov og endre seksualbruddslovgivningen i Norge. Denne politiske kampanjen ble enstemming vedtatt.

Helt tilslutt ble det holdt valg og valgt inn et nytt styret for SNU i året 2019/2020:

 • Styreleder: Sol Stenslie
 • Nestleder: Rebecca Nielsen Wångstrøm
 • Politisk ansvarlig: Linn Møystad
 • Økonomiansvarlig: Tiril Stenhammer
 • Kommunikasjonsansvarlig: Kristin Schade
 • Arrangementsansvarlig: Adrian Steffensen
 • Nasjonal koordinator: Hannah Rosenquist
 • Internasjonal koordinator: Katinka Goffin
 • Ordinært styremedlem: Rina Wesenberg
 • Vara-er: Adele Straumsnes og Thea Zwahlen

 

Vi gratulerer det nye styret og takker det avgående styret for perioden 2018/2019.

SNU har i 2019 opplevd sterk vekst og det nye styret gleder seg til å ta fatt på sine verv og utvikle organisasjonen det kommende året.

Les mer

Lansering av FNs befolkningsrapport

– Verden må jobbe hardere for å sikre seksuelle og reproduktive rettigheter for alle! Det var alle enige i under lanseringen av FNs nye rapport om befolkning. 

Den 27.august ble rapporten «The Unfinished Business – The Pursuit of Rights and Choices for All» fra FNs Befolkningsfond (UNFPA) lansert på Nydalen videregående skole. Over 200 elever fra skolen var i publikum og flere fra media. Vår moderorganisasjon Sex og Politikk arrangerte lanseringen i samarbeid med Utenriksdepartementet (Norge)UNFPA og FN-sambandet.

SNU modererte panelsamtale om seksuell helse

Vårt styremedlem, Sol Stenslie, modererte panelsamtalen om rapporten og seksuell helse og rettigheter. Panelets deltakere bestod av utviklingsministeren Dag-Inge Ulstein, Saima Ilyas fra FNs Befolkningsfond, influenser Grunde Myhrer og styrelederen i Sex og Politikk, Berit. Underveis fikk også to elever fra Nydalen Videregående Skole stille to spørsmål til utviklingsminister Ulstein. Samtalen gikk bra og elevene lyttet spent på synspunktene hos paneldeltakerne.

Rapporten fra FNs Befolkningsfond

Den nye rapporten fra FN viser at seksuelle og reproduktive helse og rettigheter sakte men sikkert forbedres i de fleste land. Samtidig gjenstår det mye arbeid. Spesielt etter at USA, med Trump i spissen, signerte under «the global gag rule», mistet FN og andre organisasjoner høye beløper til bistand. Dette har ført til at helseklinikker må stenges og at færre personer får hjelp blant annet under graviditet og fødsler.

 

Undervisningsmateriale til ungdomsskolen

 

Vår moderorganisasjon, Sex og Politikk, har utarbeidet undervisningsmateriell for ungdomsskolen som skal bidra til å skape kunnskap om og gjøre FNs bærekraftsmål engasjerende for elevene. Materiellet har fokus på målene for helse, likestilling og utdanning, og hvordan seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er integrert i disse. Dette kan man lese mer om og bruke helt gratis i sin undervisning her: sexogpolitikk.no/seksualundervi…/om-undervisningsmateriellet

 

 

 

Bli med i styret til SNU for 2019/2020!

På generalforsamlingen 16. oktober skal medlemmene i SNU velge nytt styre for året 2019/2020. Er det noe for deg?

SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom er en frivillig organisasjon som jobber for unges tilgang til seksuelle og reproduktive rettigheter. Organisasjonen ble stiftet i 2015, som ungdomsorganisasjonen til stiftelsen Sex og Politikk. SNU jobber med mange tema, deriblant abort, samtykke, seksualitetsundervisning og interseksjonell likestilling. Kjernen i arbeidet er at alle mennesker skal ha råderett over sin egen kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet uten frykt eller fare for stigma og diskriminering. SNU er partipolitisk og religiøst uavhengig, og er åpen for alle under 30 år. 

SNU-styret består av frivillige, som velges av organisasjonens medlemmer på generalforsamling hvert år i oktober. Alle verv i SNU har en varighet på 1 år. Styremedlemmer må være tellende medlemmer i SNU, og være under 30 år. 

 

Styret til SNU består av frivillige som dekker følgende roller: 

 • Leder 
 • Nestleder 
 • Politisk ansvarlig 
 • Nasjonalt ansvarlig 
 • Internasjonalt ansvarlig 
 • Økonomiansvarlig 
 • Kommunikasjonsansvarlig 
 • Arrangementsansvarlig 

 

I tillegg vil det være mulig å bli med i våre utvalg dersom du ikke ønsker å sitte i styret: vi har et kommunikasjonsutvalg og et arrangementsutvalg som alltid trenger flere gode frivillige. 

Vi søker deg som har interesse for temaene SNU jobber med, og gode ideer til ting du vil gjøre. Tidligere erfaring fra politisk eller organisatorisk arbeid er ikke et krav! 

 

Ta kontakt med valgkomiteen i SNU på post@snuorg.no for å melde din interesse.  

 

SNU i Prideparaden

 

 

Den 22.juni gikk Pride-paraden av stabelen i Oslo og SNU deltok sammen med Sex og Politikk med eget banner. 

 

Tidligere på morgenen så det ut som det ville bli kaldt og overskyet. Men når alle SNU-frivillige kom seg i paraden økte temperaturen og solen tittet frem. Gjennom hele Pride-uken i Oslo har SNU hatt stand inne på Pride Park ved Spikersuppa. Våre frivillige har delt ut informasjon, kondomer, glid og kjærlighet på pinne.

 

Denne dagen møttes alle frivillige SNUere på frokost hjemme hos nestlederen i SNU, Silje, før de samlet dro ned til Grønland for å gjøre seg klar til å gå i paraden. I paraden deltok over 50.000 personer, noe som er ny rekord. Paraden var fylt med flagg, smil, dans og glede og alle i SNU som deltok var både stolte og glade for å kunne delta i paraden.

 

Vil du være med i planleggingsutvalget til SNUs nye prosjekt?

I 2019 skal Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) utvikle, planlegge og gjennomføre et flunkende nytt prosjekt av og for ungdom som ønsker å arbeide med seksualpolitiske temaer, problemstillinger og utfordringer.

Prosjektet, som har fått arbeidstittelen «SRHR Ambassadørene», har som formål å stimulere ungdommers frivillige engasjement og deltakelse i ung-til-ung undervisning, aktiviteter og kampanjer rettet mot å fremme unge nordmenns tilgang til, kunnskap om og dialog rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

I løpet av prosjektperioden skal SNU:

 • Planlegge og gjennomføre en tredagers kurshelg for inntil 30 deltakende ungdommer, med sikte på å øke deres kunnskaper om og engasjement for SRHR
 • Utvikle og produsere informasjonsmateriell og verktøy som styrker og forenkler ungdommers frivillige arbeid med SRHR etter kurshelgen
 • Inspirere og stimulere ungdom til å gjennomføre selvdrevne, frivillige ung-til-ung aktiviteter, som til sammen vil nå ut til over 500 ungdommer rundt omkring i landet
 • Samle ungdommers erfaringer med og refleksjoner rundt å gjennomføre ung-til-ung aktiviteter med seksualitetsrelaterte temaer i fokus, som kan brukes for å videreutvikle prosjektet eller sette i gang nye initiativer for ungdomsdrevet frivillig arbeid på SRHR-feltet

Styret i SNU er nå på utkikk etter ungdom under 26 år som er interessert i og har kunnskap om seksualitetsrelaterte temaer (f.eks. seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep, seksualitets- og identitetsmangfold, kroppspress og sosiale medier, deling av nakenbilder, m.m.), og som kunne tenke seg å sitte i utvalget som skal planlegge prosjektet.

Utvalget vil ha ansvar for å lage en detaljert fremdriftsplan for prosjektet, bestemme fokus og innhold for aktivitetene til kurshelgen, samt utvikle verktøy og materiell som kan benyttes av kurshelgens deltakere. De vil arbeide tett med prosjektets koordinator, som vil være ansatt i 25% stilling og ha ansvar for alt det administrative arbeidet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av både kurshelgen og erfaringskonferanse, samt oppfølgingen av prosjektets deltakere mellom kurshelgen og erfaringskonferansen.

Vi i styret tar gjerne en samtale med deg dersom du ønsker å vite mer prosjektet, har lyst til å sitte i utvalget, eller har forslag til andre som kunne egnet seg. Send oss gjerne en epost på post@snuorg.no innen 24. mars!