Loading....

DIGITAL SKOLETIME: HVORFOR ER HALVPARTEN AV ALLE GRAVIDITETER I VERDEN UPLANLAGTE?

Fredag 13. mai arrangerte vi digital skoletime om UNFPAs nye rapport State of the World Population 2022: Seeing the unseen, som omhandler uplanlagte graviditeter, sammen med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, UNFPA Nordic Office, Utenriksdepartementet (Norge), Sex og Politikk og FN-sambandet.
Visste dere at det skjer 121 millioner uplanlagte svangerskap i verden hvert år? Dette er halvparten av alle graviditeter i verden. Over 60% av disse kommer til å ende i abort, og 45% av disse er utrygge aborter. Dette er en ledende årsak til mødredødelighet globalt og sykehusinnleggelser for millioner av personer hvert år. Dette har alvorlige konsekvenser for samfunn, kvinner og jenter, global helse og bærekraftsmålene.
SNUs leder Thea var konferansier og vi storkoset oss med lærerike samtaler, å få lære mer om hvordan Norge jobber globalt med med seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter, og quiz!
Foto: Knut Neerland/magent.no og SNU.

LANDSMØTET 2022 HAR VALGT INN NYTT SENTRALSTYRE

I helgen hadde SNU Landsmøte 2022!

Vi ønsker å takke alle som deltok – både fysisk og digitalt. Takk til våre lokallagsdelegater som reiste til Oslo, og til Isa og August for god møteledelse. Takk til det avtroppende styret som har brukt tid og krefter det siste året på å sikre at SNU fortsatt vokser som organisasjon. Og vi gratulerer alle nye tillitsvalgte!

Vi takker for et vel gjennomført Landsmøte og gleder oss allerede til neste år!

Det nye sentralstyret i SNU består av:

 • Leder: Thea-Caroline Zwahlen
 • Organisatorisk nestleder: Isak Løberg Jacobsen
 • Politisk nestleder: Ane Sødal
 • Styremedlem med internasjonalt ansvar: Ari Sigurdarson
 • Styremedlem med ansvar for kommunikasjon: Rebekka Kvilaas
 • Styremedlem med ansvar for seksuell og reproduktiv helse: Mar Dokken
 • Styremedlem: Malin Westermann
 • Styremedlem: Agnes Lenz Mathiasen
 • Vara: Andrea Lopez Lyngholm
 • Vara: Emma Tonheim Fløtre

 

 

Et spesielt takk til avtroppende leder Rebecca, som det siste året vært en tydelig, tøff og inspirerende leder som stått på i kampen for en norsk samtykkelov, en bedre og helhetlig seksualitetsundervisning og gratis prevensjon for alle.

SNU Vestfold og Telemark

Bor du i Vestfold og Telemark? Har du lyst til å engasjere deg i SNU? Vi er alltid interessert i nye hoder, og ønsker nye medlemmer velkommen.

 

SNU Vestfold og Telemark startet opp 2021. Som aktivist i lokallaget vil du få muligheten til å bli med å utvikle lokallaget, være med på å planlegge spennende arrangementer, men også få med deg mye sosialt moro! Høres dette interessant ut? Ta kontakt med leder i SNU Vestfold og Telemark, Tuva Kristine Geving Tinholt på e-post: tuvakristinegt@gmail.com

SNU Landsmøte 2022

Kjære alle medlemmer av SNU, nå er dato satt for SNUs Landsmøte 2022!

Dato: 30. april
Sted: Oslo (sted kommer), med mulighet for digital deltakelse på Zoom
Tid: kl 10 – 17
Påmeldingsskjema finner du HER. Frist for å melde seg på er 16. april.

Vi håper så mange som mulig har mulighet til å være med, både fysisk og digitalt! Følg gjerne med på arrangementet på Facebook, der det fortløpende vil komme mer informasjon.

 

HER finner du dokumentene som skal behandles på møtet.
Om du ønsker å sende endringsforslag til noen av styringsdokumentene kan du gjøre det HER. Du kan sende inn så mange ulike forslag du vil. Frist for å sende inn endringsforslag er 16. april, to uker før Landsmøtet.

 

Har du lyst til å sende inn saker til lansmøtet? Syns du vi bør endre eller legge til noe i politikken vår? Er det noen vedtekter vi bør oppdatere? 

Hva slags forslag kan du sende inn?

 • Endringforslag ønsker du å endre noe i politisk program eller vedtekter kan du sende inn hva du ønsker å endre og hvorfor
 • Tilleggsforslag ønsker du å legge til noe i politisk program eller vedtekter kan du sende inn hva du ønsker å legge til og hvorfor
 • Strykningsforslag ønsker du å stryke og fjerne noe fra politisk program eller vedtekter kan du sende inn hva du ønsker å stryke og hvorfor
 • Resolusjon er et vedtak, beslutning eller uttalelse årsmøtet kan votere over på årsmøtet. For eksempel kan du skrive en resolusjon om at “SNU støtter alle skeive og alle med livmor i kampen for deres menneskerettigheter i Polen” og hvis dette får flertall på årsmøtet vedtas det at vi i SNU har uttalt at vi mener dette som organisasjon.

 

Vil du stille til valg i sentralstyret eller kjenner du noen som bør gjøre det?
HER finner du mer informasjon om de ledige vervene i sentralstyret. Send et kortfattet motivasjonsbrev og spesifisering om hva du ønsker å jobbe med i sentralstyret, til valgkomite@snuorg.no. Fristen for å melde seg er onsdag 23.mars.

 

På landsmøtet har alle tellende medlemmer i SNU tale-,forslags- og stemmerett. Det er på landsmøtet vi sammen bestemmer hvilken retning SNU skal ta og hvilke politiske og organisatoriske saker vi skal prioritere det kommende året. For å være tellende medlem er du ordinær medlem (13 – 30 år), og du må du ha betalt medlemskontingenten (50kr) for 2022 senest 23. april, altså 1 uke før årsmøtet. Ta kontakt på post@snuorg.no dersom du mener du ikke har fått kontingentkrav, eller er usikker på om du har betalt.

 

Velkommen! Vi gleder oss til å se deg på årets landsmøte! 

 

Med vennlig hilsen,

Sentralstyret i SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

SNU I ÅLESUND

 

1 – 2. februar besøkte vi vårt lokallag i Ålesund. På tirsdagen holdt leder i SNU, Rebecca, et foredrag om normer og normkritikk. Takk til alle som møtte opp, det var kjempekoselig! På onsdagen var vi med på oppvarming til Uke 6 sammen med Sex og Politikk hvor vi holdt workshop om seksualitetsundervisning på barne- og ungdomsskolen på Høyskolen i Volda. Vi storkoset oss!

 

Bor du i Ålesund og vil bli aktiv i SNU? Ta kontakt med SNU Ålesund!

Seksualitetsundervisning på Tinget!

30. september hadde vi vår årlige seksualitetsunderivisnig på Stortinget sammen med vår moderorganisasjon Sex og Politikk. Blant elevene var både stortingspolitiker, rådgivere og vårt ungdomspolitikernettverk! Vi holdt foredrag om hvorfor god, helhetlig og normkritisk seksualitetsundervisning er viktig og alle fikk teste ut noen oppgaver fra Sex og Politikks undervisningsmateriell “Uke 6” og “Uke 16”. Timen ble avsluttet med en quiz hvor vinnene fikk fine premier.

Vi ser frem til tett samarbeid fremover for å sikre god og helhetlig seksualitetsundervisning for alle elever i norsk skole!

 

Hvilket parti er best på sex og politikk?

Teksten er fra vår moderorganisasjon Sex og Politikks nettside

 

Sex og Politikk har analysert partienes valgprogram og vurdert hvilket parti som er best på seksuelle rettigheter. MDG, Rødt, Venstre og SV får toppkarakter!

 

Karakterkortene er basert på følgende vurderingskriterier:

Utgangspunktet for vurderingen er partienes valgprogrammer og partienes svar på 16 spørsmål partiene fikk tilsendt i juli 2021. Spørsmålene tok utgangspunkt i de samme 11 anbefalingene Sex og Politikk sendte til partienes programkomiteer høsten 2020.

Vurderingen har tatt utgangspunkt i hva partiene vil gjøre i påfølgende stortingsperioden 2021 – 2025, uten fokus på hva partiene har gjort foregående år. Hva partiene har programfestet er derfor vektlagt tyngre enn hva partiene har svart på oversendte spørsmål.

Vi har sett på hva partiene prioriterer nasjonalt og internasjonalt med spesielt fokus på følgende områder: seksualitetsundervisning, abort, og seksualitet og kjønn.

 

Seksualitetsundervisning:

Partiene vurderes på om de har politikk på alderstilpasset og helhetlig seksualitetsundervisning i skolen, samt alderstilpasset seksualitetsundervisning i barnehagen. Det teller ekstra positivt om seksualitetsundervisning nevnes i både helse- og utdanningssammenheng, og om det spesifiseres at kvalitetssikret seksualitetsundervisning må være en viktig del av grunnutdanningen på alle høyere utdanninger til profesjoner som omfatter arbeid med barn og unge. Internasjonalt er det ønskelig om partiene anerkjenner og prioriterer seksualitetsundervisning som en sentral del av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), også i helse- og utdanningsbistanden.

 

Abort:

Partiene vurderes på hvordan de stiller seg til dagens abortlov, med hovedvekt på utvidelse av abortgrensen til uke 18 og at abortnemdene må avvikles. Det er ekstra positivt om partiet spesifiserer utvidelse av grensen for selvbestemmelse til levedyktighet (og ikke tallfestet uke). Abort bør kunne foretas i primærhelsetjenesten i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO). I internasjonal sammenheng er det ønskelig om partiene understreker viktigheten av å prioritere og styrke arbeidet for lik tilgang til trygg og lovlig abort i utviklingsarbeidet.

 

Seksualitet og kjønn:

Partiene vurderes på bakgrunn av hvor inkluderende deres politikk for skeives rettigheter er, både nasjonalt og internasjonalt. Det vektlegges om partiet har politikk for ikke-diskriminering som en del av skolens ansvar, innen helsetjenestene, samt anerkjennelse av et tredje kjønn. Det er ekstra positivt om partiene spesifiserer tiltak for hvordan Norge kan være en aktiv pådriver for skeives rettigheter internasjonalt, samt anerkjenner viktigheten av interesseorganisasjoner som står opp for avkriminalisering av homofili og  seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

 

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR):

Det er positivt om partiene argumenterer for at SRHR fører til fattigdomsbekjempelse, likestilling og utvikling internasjonalt. Partiene bør anerkjenne og ha tiltak for seksuelle rettigheter uavhengig av alder, inkludert eldres seksuelle helse. Det er positivt om partiene har programfestet tilgangen til seksuelle og reproduktive helsetjenester nasjonalt og internasjonalt, og har konstruktiv politikk på temaer som kjønnsbasert vold og skadelige skikker.

Bli med på aktivisthelg! 

Bli med på en gratis kurshelg 29. – 31. Oktober hvor du kan få verktøyene du trenger til å informere, påvirke og engasjere rundt SNU sine hovedsaker! 

 

Er du interessert i temaer knyttet til seksuelle og reproduktive helse og rettigheter? Har du lyst til å lære mer, og engasjere deg enda mer i SNU? Vil du ha flere verktøy i kassa for hvordan du kan bidra til å dytte SNUs kjernesaker høyere på den politiske agendaen?

SNU har opplevd enorm medlemsvekst i løpet av det siste årene og ønsker å fortsette å markere organisasjonen i det politiske- og organisatoriske landskapet. Derfor arrangerer vi nå en aktivisthelg for deg som er SNU-medlem, og som ønsker å bli mer aktiv. Helgen vil bestå av en rekke foredrag, workshops og seminarer der du kan lære om hvordan man kan opplyse, påvirke og engasjere rundt temaer som gjelder seksuelle og reproduktive helse og rettigheter – både i Norge, men også internasjonalt! Her får du innføring i organisatorisk kunnskap, hvordan du kan drive med politisk påvirkning, trening i politisk debatt, og mer. I tillegg vil du lære mer om hvordan SNU jobber som organisasjon gjennom sentralstyret, utvalg og lokallag – og bli kjent med flere i organisasjonen! Denne helgen kommer du til møte dyktige fagpersoner og kjente ansikter innenfor SRHR-feltet til å holde foredrag og debattinnlegg. Helgen kommer garantert til å bli spennende, lærerik, gøy – og samtidig helt gratis!

 

Kurshelga vil foregå 29. – 31. oktober ved Strandheim leir, like utenfor Oslo. SNU vil dekke kost, losji og reise for alle deltakere. Litt skummelt å melde seg på alene? Det er selvfølgelig åpent for å melde seg på med en venn man ønsker å engasjere seg sammen med. Det er ingen forventinger om forkunnskap om tematikk eller politisk påvirkning – det eneste du trenger er å være mellom 13 – 30 år, medlem i SNU og ha betalt kontigenten for 2021!  Frist for å melde seg på er 31. august. Grunnet begrenset antall plasser, vil du få en mail etter fristen om du har fått plass på kurshelgen eller på venteliste. 

 

Send inn søknad her:

https://forms.gle/U2iGEc3iwD5Eb2Zv6 

Send en mail om du lurer på noe til: post@snuorg.no.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Kampen for en samtykkelov tar ikke ferie!

Vår leder, Rebecca Wångström, snakket om hvorfor Norge trenger en samtykkelov på Dagsrevyen 23. juni.

Nesten én av ti kvinner og én av hundre menn, oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet. Hver femte jente og 1 av 14 gutter opplever et seksuelt overgrep før fylte 18 år. Mørketallet regnes å være stort, da hver tredje person som blitt voldtatt ikke forteller det til noen. 86% av de som voldtas kjenner overgriperen. Til tross for dagens straffelov, henlegger politiet mer enn åtte av ti voldtektsanmelder, og hver tredje voldtektssak ender med frifinnelse i retten. Det er åpenbart at straffeloven, slik den er i dag, ikke fanger opp alle tilfeller av ufrivillig seksuell omgang. Norge trenger en oppdatert samtykkebasert voldtektsbestemmelse slik at alle former for seksuell omgang uten frivillig samtykke skal kunne straffeforfølges som voldtekt. Vi trenger en tydelig lov som fastslår at man ikke er seksuelt tilgjengelig inntil man sier nei, men seksuelt utilgjengelig inntil det er gitt samtykke. En samtykkelov vil i tillegg skape en sterk normgivende effekt, og sannsynligvis lede til at flere tør å anmelde og snakke om overgrep.
Vi trenger en lov som sier at all sex uten samtykke er voldtekt!
Se innslaget her (09:50-10:39): https://tv.nrk.no/se?v=NNFA19062321&t=472s

Park, pils og pupper

Skrevet av: Agnes Lenz og Signe Dahl, politisk utvalg, SNU- Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom.
Publiert i Avisa Oslo, 15. juli 2021. 

 

Det er sommer, og for oss uten hage er parker en fantastisk mulighet for å komme ut i solen og grille med venner. Mens pølsene steker på engangsgrillen og potetsalaten ligger i skyggen under en jakke, smører vi oss godt inn i solkrem så vi kan nyte sommersolen med god samvittighet. Det er deilig å føle solens varme på hele kroppen uten varme klær eller en litt klam bh i veien, og når man ligger på piknik-teppet glemmer man nesten tid og sted. Men mange av oss blir fort dratt ut av transen når vi hører små kommentarer eller får lange blikk.

Parken byr også på problemer for de av oss som velger å sole oss uten bikinitoppen, og det kan fort oppstå situasjoner hvor det å nyte sola i parken bare blir ubekvemt. Hvorfor skal man kjenne på skam i det offentlige rommet kun fordi man velger å vise en vanlig del av kroppen, en del som halvparten av befolkningen allerede kan vise uten problem? En bikinitopp burde ikke være obligatorisk for å unngå upassende kommentarer eller blikk fra fremmede mennesker.

Er et par bryster virkelig så fremmede i 2021?

Etter mange år hvor vi har skjult kroppene våre, er det en befrielse å ta kroppen sin tilbake. Bryster er noe de fleste har, og de kommer i alle fasonger, farger og størrelser. Likevel er det ikke alle av oss som kan ta av t-skjorten uten at det skaper reaksjoner. Vi må slutte med tanken om at pupper til enhver tid er noe seksuelt og begynne å tenke på individets rett til å være i det offentlige rommet som de er – uansett kropp.

Det å kunne sole seg i det offentlige rommet betyr ikke bare å ta makten tilbake over egen kropp og å frigjøre seg fra en konstant seksualisering fra samfunnet rundt oss – det betyr en endring i måten vi ser på hverandre og de forventninger vi har til menneskekroppen. Ved å utelukke visse kropper fra parken går vi også glipp av mangfoldet mennesket har å by på. Det er ikke bare befriende å ta kroppen tilbake- det er også sunt, både for individet og for samfunnet. Parken skal ha plass til alle, og ingen burde skjule seg hvis de ønsker å ta en pils med venner og nyte sola til det fulle.

Så her kommer årets sommeroppfordring fra oss: La pupp være pupp! La oss nyte solen og det gode selskapet rundt oss som vi er. Og samtidig; la deg inspirere, nyt mangfoldet og motet til de som tar kroppene sine tilbake!

La oss sammen gjøre 2021 til året hvor man kan sole seg toppløs uavhengig av kjønn og kroppsfasong, og rett og slett kunne være seg selv i det offentlige rom. Med dette ser vi frem til en sommer fylt med park, pils og pupper.