Loading....

Kjære regjering, gi oss helhetlig seksualundervisning!

Uke 6 ambassadører

Tiden er inne for handling i saker som omhandler seksuell helse og rettigheter. La oss starte med seksualundervisningen.

Publisert på NRK Ytring 27.09.2018

Kjære regjering,

I en tid hvor saker som omhandler trusler mot befolkningens seksuelle helse og rettigheter – som #metoo, nakenbildespredning og LHBTI-fiendtlige demonstrasjoner – dominerer nyhetsbildet, er det på høy tid at det iverksettes forebyggende tiltak på nasjonalt nivå.

Vi kan ikke nøye oss med at bevisstheten rundt disse problemene har økt. Vi må forhindre at de oppstår i utgangspunktet.

Mer enn bare sex

Med andre ord er tiden inne for handling, og det finnes nok ikke et mer fornuftig sted å starte enn ved å gjøre en reell innsats for å styrke alle norske barn og unges tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning.

Vi må forhindre at problemene oppstår i utgangspunktet.

For hvis man kan trekke lærdom av disse overskriftene, er det vel først og fremst at seksualitet er mer enn bare sex. Seksualitet er et komplekst sammensurium av kropp, følelser, forhold og identitet, og nettopp derfor burde seksualitetsundervisningen omhandle mer enn prevensjon, infeksjon og reproduksjon.

Barn og unge trenger en seksualitetsundervisning som tar sikte på å gi dem verktøyene de trenger for å leve lykkelige og sunne liv, samt ta gode valg for seg selv og i møte med andre – og de trenger det nå!

Flott, men ikke nok!

Vi, et helt spekter av ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner, har alliert oss fordi vi i likhet med syv av ti ungdommer ønsker oss mer og bedre seksualitetsundervisning i skolen. Gjennom å stå samlet, på tvers av våre ideologiske standpunkt, håper vi på å gi et tydelig signal om at dette er veien å gå.

Men vi kan ikke bane vei alene – og det er her dere, og statsbudsjettet, kommer inn i bildet.

Dere har selv understreket viktigheten av helhetlig seksualitetsundervisning i deres nasjonale strategi for seksuell helse, i arbeidet med fagfornyelsen og den nye regjeringsplattformen dere vedtok i januar.

Dette er flott, men det er ikke nok! Dessverre kan ikke utvikling innenfor et sensitivt fagområde drives fremover av store ord eller luftige ambisjoner alene. Det trengs økonomisk støtte.

Vi kan ikke bane vei alene – og det er her dere, og statsbudsjettet, kommer inn i bildet.

For «spesielt interesserte»

Til tross for at eksisterende læreplaner i grunnskolen inkluderer kompetansemål om kropp, kjønn og seksualitet, blir disse temaene til stadighet nedprioritert i skolehverdagen. Merkelig, eller hva? Tja, ikke når man tar i betraktning at lærernes grunn- og videreutdanninger sjelden gir dem kompetanse i å undervise om slikt.

I stedet er kurs i å holde seksualitetsundervisning noe de «spesielt interesserte» selv må oppsøke utenfor det offentlige tilbudet.

Slike handlinger krever ikke bare initiativ fra undervisernes side, det krever også at skoleledelsen ser undervisning om seksualitet som en viktig prioritet, både i skolens hverdag og budsjett – noe de sjelden får signal om eller mulighet til fra myndighetene.

Kurs i å holde seksualitetsundervisning noe de «spesielt interesserte» selv må oppsøke utenfor det offentlige tilbudet.

Samtidig er det ikke til å stikke under stol at aktørene de henvender seg til trenger mer enn et uforpliktende «nikk» i politiske styringsdokumenter for å kunne dekke behovet i befolkningen.

De som til daglig arbeider med å utvikle undervisningsmateriell og tilby kursing i kropp, kjønn og seksualitet, opplever ofte at etterspørselen er langt større enn det de har ressurser til å dekke.

Inntil disse temaene er integrert i både lærerutdanninger og skolehverdagen trengs det derfor økt økonomisk støtte til dem som arbeider for å gi barn og unge tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning.

Den viktige undervisningen

Og i tilfelle dere har glemt hvorfor nettopp dette er så viktig, kan vi gjerne gi dere en refresher:

Det handler om den overveldende andelen jenter som blir utsatt for fysiske og digitale seksuallovbrudd, i tillegg til den sexistiske stigmatiseringen som ofte følger av dette.

Det handler om den store mengden gutter som tar livet sitt fordi ingen har lært dem å uttrykke følelser som faller utenfor den trange og trauste mannsrollen.

Og det handler om de av oss som blir marginaliserte og stigmatiserte på bakgrunn av at selve identiteten vår utfordrer utdaterte, begrensede og forskningsstridige normer for kjønn, kropp og seksualitet.

Men det handler også om mye, mye mer.

Det handler om den overveldende andelen jenter som blir utsatt for fysiske og digitale seksuallovbrudd.

Ta det på alvor

For i bunn og grunn handler det om hvilket samfunn vi ønsker å skape for framtiden – det er tross alt vi som må leve i det. Manglende initiativ, engasjement og satsing på seksualitetsundervisning i 2018, kan bety mangel på fremgang i helse og likestilling i flere år og generasjoner fremover i tid.

Så, kjære regjering, hadde det ikke vært fett å sette presedens for fremtiden ved å være den første regjeringen som anerkjenner barn og unges behov for og rett til helhetlig undervisning om kropp, seksualitet og medmenneskelighet gjennom en egen linje i statsbudsjettet?

Det synes i alle fall vi – og vi er ikke de eneste! Den siste tiden har flere offentlige personer, deriblant Barneombudet, gått ut i offentligheten og etterspurt lignende tiltak. Det er «i vinden», med andre ord.

Nå er det opp til dere å vise at dere tar det på alvor.

Dette brevet er signert av ledere for 12 ungdomsorganisasjoner: Mani Hussaini, Leder, AUF; Andreas Brännström, 1. Nestformann, FpU; Stine Nygård, Leder, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom; Marthe Øvrum, Leder, Skeiv Ungdom; Agathe Waage, Leder, Elevorganisasjonen; Tobias Drevland Lund, Leder, Rød Ungdom; Maria Bonita Igland, Sentralstyremedlem og feministisk leder, Sosialistisk Ungdom; Hulda Holtvedt, Talsperson, Grønn Ungdom; Nadine Al-Mustafa, Sentralstyremedlem, Senterungdommen; Edel-Marie Haukland, 2. Nestleder, KrFU; Sondre Hansmark, Leder, Unge Venstre; Elizabeth Sire, Sentralstyremedlem, Unge Høyre.

Vil DU bli med SNU til Luxembourg og Armenia?

I samarbeid med Foreign Students of Luxembourg og deres norske partnerorganisasjon Frie Filmere har SNU fått muligheten til å delta på prosjektet “DocuSpeech against Hate Speech”.

Prosjektet ønsker å benytte filmskaping som et strategisk verktøy for å opplyse unge mennesker om menneskerettigheter og å bekjempe diskriminering og hatprat gjennom å skape korte dokumentarfilmer som kan opplyse og engasjere. Vi vet at mange unge opplever diskriminering og hatprat via internett, og dokumentarfilmer kan være en måte å bruke det samme verktøyet for å spre toleranse i stedet for hat.

Synes du dette høres spennende ut? Da vil vi ha deg med på laget! I tillegg til prosjektansvarlig i SNU er vi på utkikk etter tre personer ønsker å bli med oss til Luxembourg og Armenia for å ta del i dette viktige prosjektet. Reise, opphold, mat og aktiviteter underveis vil bli dekket av Foreign Students of Luxembourg og Erasmus+.

Oppbygging:

  • 1. Seminar i Luxembourg 1-10. desember 2018. Seminaret samler 35 unge, engasjerte frivillige fra Norge, Luxembourg, Polen, Portugal, Georgia, Russland og Armenia. På dette seminaret vil man få opplæring i filmskaping og deretter skape opplysende filmsnutter til bruk i organisasjonsarbeid for å bekjempe hatprat.
  • 2. Etterarbeid i Norge. Deltakerne drar hjem til organisasjonene sine for å jobbe videre med filmskaping og benytte filmsnuttene til lokale prosjekter. SNUerne som deltar i prosjektet jobber sammen og blir enige om hvordan de ønsker å nå ut med filmsnuttene de har produsert.
  • 3. Avsluttende seminar i Armenia 25. mai til 1. juni 2019. Prosjektarbeidet analyseres. Deltakerne kommer med anbefalinger for hvordan man effektivt kan benytte filmskaping for å opplyse om menneskerettigheter og bekjempe hatprat.

Vi ønsker deltakere som er:

  • 20 år eller eldre.
  • God i skriftlig og muntlig engelsk.
  • Engasjert i tematikken.
  • Motivert til å delta i prosjektet gjennom hele forløpet fram til prosjektet avsluttes sommeren 2019, inkludert SNUs prosjektarbeid hjemme i Norge i perioden mellom turene til Luxembourg og Armenia.
  • Skal helst ha anledning til å delta både på turen til Luxembourg 1-10. desember 2018 og til Armenia 25. mai til 1. juni 2019, men unntak kan gjøres dersom man bare har anledning til en av turene.
  • Erfaring med medier og kommunikasjon er ikke et krav, men kan være en fordel.

Kunne DU tenke deg å bli med? Send en e-post til kristine@snuorg.no innen onsdag 3. oktober, og fortell kort om din motivasjon til å ta del i prosjektet. Har du drevet med organisasjonsarbeid tidligere? Er du engasjert i å forebygge diskriminering og hatprat? Har du tatt del i lignende prosjekter? Skriv gjerne noe om dette!

Alle medlemmer av SNU som har fylt 20 år kan søke. Er du ikke medlem av SNU enda? Du kan melde deg inn i organisasjonen her.

Eventuelle spørsmål om prosjektet rettes til kristine@snuorg.no

Prosjektet er organisert av Foreign Students of Luxembourg og finansiert av Erasmus+. SNU har fått mulighet til å delta takket være organisasjonen Frie Filmere v/ Geir Bergersen.