Loading....

Innkalling til SNUs digitale generalforsamling – 07. juni

 

Kjære medlem i SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom! 

 

Dette er innkalling til SNU sin digitale generalforsamling 07. juni som er sent på epost til alle registerte medlemmer i SNU.
På grunn av nødvendige forberedelser og interne prosesser har vi måttet flytte generalforsamlingen som egentlig skulle finne sted i mai. Ny dato for digital generalforsamling er satt til  07. juni 2020. Vi åpner det digitale rommet på plattformen Zoom klokken 17, og satser på å starte selve sakslisten 1730. Vi håper så mange som mulig har mulighet og lyst til å være med! Følg gjerne med på arrangementet på Facebook, der vi vil poste link til møtet. Vi sender også ut link til alle påmeldte.
 
Det er viktig at alle deltakere melder seg på gjennom påmeldingsskjemaet, slik at vi vet hvem som skal delta og om de har stemmerett. Det er også her vi sender link til møtet. Skjema finner du her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDesn4lbfb31dxpoDn3BQ-By18fwlvzsQDZGTT7BkJlGTeWw/viewform
Vil du stille til valg i sentralstyret eller kjenner du noen som bør gjøre det? Sjekk gjerne ut annonsen på frivillig.no for mer informasjon om de ledige vervene i sentralstyret. Send et kortfattet motivasjonsbrev og spesifisering om hva du ønsker å jobbe med i sentralstyret, til post@snuorg.no og merk med “Valgkomite generalforsamling 2020”. OBS: fristen for å melde seg har gått ut.
Generalforsamlingen er SNU sitt høyeste beslutningsorgan, og stedet der organisasjonens retning for det neste året bestemmes. På generalforsamlingen behandles budsjett og regnskap, vedtekter, arbeidsprogram og politisk plattform. I tillegg velges sentralstyre for neste periode. Generalforsamlingen er stedet for å melde opp temaer du ønsker at SNU skal diskutere og komme med de gode ideene om hvordan organisasjonen skal vokse. I den spesielle situasjonen vi er i nå vil diskusjonssaker utsettes på grunn av begrensningene et digitalt møte gir. Vi jobber med å finne best mulig løsning for å gjennomføre personvalg og hvordan vedta dokumenter. Valg av personer til sentralstyre er sensitivt, og vil ikke gjennomføres direkte i Zoom. Det vil foregå gjennom en annen plattform alle med stemmerett får tilgang til når saken behandles.

Hvem kan delta? 

Alle tellende medlemmer i SNU mellom 13 og 30 år, som har betalt medlemskontingent for 2020. Dersom du ikke har  betalt medlemskontingenten for 2020 må den betales senest en uke før generalforsamlingen. Ta kontakt på post@snuorg.no dersom du mener du ikke har fått kontingentkrav, eller er usikker på om du har betalt.

Foreløpig saksliste, med forbehold om flere endringer: 

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden (gjennomføring av møtet) og teknisk gjennomgang.

2. Konstituering – valg av møteleder, referent og underskrivere av protokollen.

3. Leders tale.

4. Godkjenning av årsmelding for 2019.

5. Presentasjon av forslag til nye styreposisjoner.

6. Presentasjon og godkjenning av regnskap for 2019.

7. Presentasjon og valg av språkvasket politisk plattform.

8. Valg av nytt sentralstyre og valgkomite

Ikke nøl med å ta kontakt med oss på mail post@snuorg.no, eller på andre plattformer dersom du har spørsmål om møtet eller hva du bør forberede deg på. Vi jobber med å gjøre dette til en god løsning når vi dessverre ikke kan møtes fysisk. Imens håper vi du tar vare på deg selv og de rundt deg.