Loading....

Høring på Stortinget- “homoterapi”

5.november deltok SNU på høring på Stortinget og ga innspill til forslag på skeiv politikk som har kommet inn. Det som hadde fått størst blest i media, var den såkalte “homoterapi”-forbudet som er ønsket. Vi kommenterte på dette forslaget og flere andre i en fullsatt sal foran Familie- og kulturkomiteen. 

 

Uka før høringen i Familie- og kulturkomiteen lanserte VGTV en dokumentarserie kalt “homoterapi”, ledet av Morten Hegseth. Her belyste han og VG norske personer som har opplevd konverteringsterapi. Det vil si terapi som skal endre din seksuelle orientering ved hjelp av terapi, demonutdrivelse og forskjellige metoder. Dette skjer spesielt i religiøse miljøer og gjerne ved at unge skeive blir sendt ut av Norge og plassert i såkalte “homoterapi-camps”.

Leder i SNU, Sol Stenslie, som uttaler seg til Familie- og Kulturkomiteen på Stortinget.

 

 

Når høringen dermed fant sted den 5.november var både presse, politikere og en rekke organisasjoner tilstede. På forhånd hadde SNU levert inn ett 2 sider langt høringsinnspill hvor vi kommenterte på alle forslagene som var oppe til høring. AP og MDG hadde begge sendt inn hver sine forslag til å bedre skeives rettigheter. Begge partiene gikk inn for et forbud mot konverteringsterapi. I selve høringen uttalte lederen i SNU, Sol Stenslie, seg om at SNU ønsker å innføre et lovforbud mot konverteringsterapi i Norge, for å sende et signal og si at dette vil vi ikke ha noe av. Hun kommenterte også på forslaget om å forby kosmetiske operasjoner på barn med interkjønn. Dette var et forslag fremmet av MDG som SNU stiller seg hundre prosent bak og ønsker å få et forbud mot i Norge. Politisk ansvarlig i SNU, Linn Møystad, kommenterte på et av forslagene til MDG om økt forskning på de av oss som bryter med normene og behovet for å tenke interseksjonellt og anerkjenne minoritetsstress som en viktig faktor.

 

Video av SNU sitt høringsinnspill på Stortinget. 

 

Dessverre ser det ut til at regjeringspartiene kommer til å stemme ned alle forslagene som har kommet inn fra både MDG og AP. Men vi gir oss ikke og vil fortsette og kjempe for alle menneskers rettigheter og fokusere på en interseksjonell likestilling som inkluderer alle.