Loading....

SNUs Årsmøte 2021

Kjære alle medlemmer av SNU, nå er det åpent for å melde seg på årets digitale årsmøte!

 

Påmeldingsfrist: 16. april 2021.

Påmeldingsskjema finner du her: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-S2tymLeA4eCAiscFwt7CW6_jjbb4H9i8cCfLhCDusOs1xw/viewform

Dato: 17. – 18. april 2021
Sted: Zoom, digitalt møterom
Tid: kl 12 – 16
Årsmøtet vil i år vare over to dager, i stedet for en lang dag da det er slitsomt å sitte lenge på digitalt møte.
Møtetiden er satt til 4 timer per dag.

 

Har du lyst til å sende inn saker til årsmøtet? Syns du vi bør endre eller legge til noe i politikken vår? Er det noen vedtekter vi bør oppdatere? 

Hva slags forslag kan du sende inn?

 • Endringforslag ønsker du å endre noe i politisk program eller vedtekter kan du sende inn hva du ønsker å endre og hvorfor
 • Tilleggsforslag ønsker du å legge til noe i politisk program eller vedtekter kan du sende inn hva du ønsker å legge til og hvorfor
 • Strykningsforslag ønsker du å stryke og fjerne noe fra politisk program eller vedtekter kan du sende inn hva du ønsker å stryke og hvorfor
 • Resolusjon er et vedtak, beslutning eller uttalelse årsmøtet kan votere over på årsmøtet. For eksempel kan du skrive en resolusjon om at “SNU støtter alle skeive og alle med livmor i kampen for deres menneskerettigheter i Polen” og hvis dette får flertall på årsmøtet vedtas det at vi i SNU har uttalt at vi mener dette som organisasjon.

Mal til dokument for å sende inn forslag finner du her. Forslag(ene) sender du inn til post@snuorg.no. Du kan sende inn så mange ulike forslag du vil. 

 

Valg, motivasjonsbrev og innstillinger 

Kandidater til de ulike vervene som skal velges av årsmøtet bes om å ta kontakt med  valgkomiteen og sende inn motivasjonsbrev så snart som mulig. Ta kontakt ved å sende en e-post til valgkomite@snuorg.no. All info om å stille til verv finner du her: https://snuorg.no/2020/04/28/styret-snu-2020-2021/

 

Velkommen! Vi gleder oss til å se deg på årets digitale årsmøte! 

STILL TIL VALG I SNU 2021/2022

Kunne du tenke deg et verv i Norges eneste ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende for alle unges tilgang til seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og globalt? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg. Som tillitsvalgt i SNU får du et stort ansvar, det er utrolig gøy og lærerikt, og gir deg erfaringer for livet!

SNUs årsmøte avholdes 18. april 2021, og i den anledning skal det velges et nytt sentralstyre, valgkomite og kontrollkomite.

 

Sentralstyret er SNUs høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene, og har det overordnede ansvaret for organisasjonens drift. Styret anses som et arbeidende styre og møtes hver tredje uke gjennom heler året og består av AU (leder, to nestledere og økonomisk ansvarlig), samt 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. AU (arbeidsutvalget) er organisasjonen sin ledergruppe som har ansvar for SNU sin daglige drift, samt organisasjonens politiske- og organisatoriske arbeid.

Sentralstyret består av 12 posisjoner som er fordelt slik: 

 • Styreleder
 • Organisatorisk nestleder
 • Politisk nestleder
 • Økonomisk ansvarlig
 • Styremedlem med internasjonalt ansvar
 • Styremedlem med ansvar for kommunikasjon
 • Styremedlem med ansvar for lokallag og rekruttering
 • Styremedlem med ansvar for seksuell og reproduktiv helse
 • 2 stk ordinære styremedlemmer
 • 2 stk varamedlemmer

 

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SNU og innstille til eventuelle suppleringsvalg som velges av sentralstyret mellom årsmøtene. VK består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet.

 

Kontrollkomiteen (KK) kontrollerer at SNU drives forsvarlig innenfor norske lover og i samsvar med vedtekter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Komiteen består av tre medlemmer som ikke kan inneha andre verv i SNU.

 

Hvordan stille til valg:
Om du er interessert i å stille til valg, send inn et kort motivasjonsbrev til valgkomiteen på forhånd. Fristen for dette er 16. mars. Alle kandidater som sender søknad senest 16. mars vil bli innkalt til intervju.

Det er allikevel mulig å stille til valg i alle posisjoner frem til valget på årsmøtet. Men, om du søker til verv etter 16. mars vil ikke valgkomiteen ha mulighet til å vurdere din søknad for en mulig innstilling.

Motivasjonsbrevet skal være maks 1 A4-side, og inkludere navn, hvilket verv du stiller til og motivasjonen for dette, tilknytning til SNU (lokallag/sentralstyret/vanlig medlem) og din bakgrunn. Inkluder gjerne hva dine visjoner for SNU er. Kandidater til sentralstyret legger ved CV.

Vi ber om at motivasjonsbrev blir sendt inn så snart som mulig, så valgkomiteens arbeid kommer raskt i gang, og slik at innstillingen kan sendes ut med øvrige sakspapirer før årsmøtet. I henhold til personvern og GDPR-reglement oppbevarer vi kun innsendte opplysninger i en begrenset periode, og de vil bli slettet i etterkant av årsmøtet.

 

Valgkomiteen vil vurdere organisasjonserfaring, SNU-erfaring, faglig kunnskap, politisk kunnskap, økonomisk kunnskap, personlig egnethet og teamsammensetning ved valg. Valgkomiteen vil også vurdere i hvilken grad kandidaten har tid til å ha et verv i SNU. Valgkomiteens prosess har fokus på å sikre mangfold. Valgkomiteen tar sikte på å intervjue kandidater digitalt over videomøter i månedene frem mot årsmøtet. Innstillingen til Sentralstyret vil offentliggjøres en uke i forkant av årsmøtet, og innstillingen til øvrige verv tilstrebes å være klar til årsmøtet, og vil offentliggjøres under avholdelsen av møtet.

Ikke vent til siste liten, send gjerne tidligere slik at valgkomiteen får tilstrekkelig med tid til å gjennomføre en god prosess i sin vurdering av alle som stiller til valg!

 

Tips til kandidater? Kjenner du noen som hadde egnet seg til et verv i SNU? Alle kan sende tips til Valgkomiteen på epost: valgkomite@snuorg.no

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt! post@snuorg.no

Vi søker deg som vil bli med i et av våre utvalg!

Har du kunnskap i seksuell helse og rettigheter? Er du politisk interessert – både i Norge og internasjonalt? Er du kreativ og nytenkende? Kan du design, foto, film eller SoMe? Søk deg til et av våre 5 utvalg!

Vi søker nå medlemmer til våre 5 utvalg: fagutvalget, politisk utvalg, kommunikasjonsutvalget, internasjonalt utvalg og utvalg for seksuell helse. Er du interessert? Send en søknad til oss på post@snuorg.no. Søknadsfristen er satt til mandag 1. mars. Aktuelle kandidater innkalles til intervju i løpet av uke 9/10.

 

Info om utvalgene

Fagutvalget skal sikre kompetanse, fakta, språk, innehold og gode kilder i alt arbeidet vi gjør – både politisk og organisatorisk. Medlemmene i utvalget vil sammen med teamet har ansvar for å kvalitetssikre SNU sitt politiske program og utarbeide gode organisjonsdokumenter for SNU.

 • Hvordan organiseres oppgavene?
  Fagutvalget består av maks 6 personer og møtes hver 3 – 4.uke for å planlegge og utføre oppgaver. Utvalget er nasjonalt, da vi kan holde møter over telefon, zoom eller Skype. De rapporterer og samarbeider tett med organisatorisk nestleder og ledelsen i sentralstyret.
 • Hvem ser vi etter?
  Personlig egnethet og engasjement for temaet er de viktigste forutsetninger.
  Vi ser etter deg som som:
  – Har interesse for og kunnskap innenfor feltet seksuell helse, reproduktiv helse, seksuelle rettigheter, interseksjonell likestilling og LHBTQI+.
  – Faglig sterk
  – Er glad i å jobbe i team, og ikke er redd for å ta utfordringer og ansvar
  – God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  – Kan vie opptil 4 timer i måneden til arbeid
  – Pluss om du har tidligere organisasjonserfaring fra frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
  – Er mellom 13-30 år gammel

 

Politisk utvalg har som formål å være de som følger med og reagerer på all seksualpolitikk i Norge og utenlands som er relevant for SNU. Medlemmene i utvalget vil sammen med teamet skrive innspill til politiske og juridiske endringer og høringer, artikler, debattinnlegg o.l og er ansvarlige for å mobilisere til deltakelse på relevante demonstrasjoner.

 • Hvordan organiseres oppgavene?
  Politisk utvalg består av 5 medlemmer som møtes hver 3 – 4.uke for å planlegge og utføre oppgaver seg imellom. De rapporterer og samarbeider tett med politisk ansvarlig og ledelsen i sentralstyret.
 • Hvem ser vi etter?
  Personlig egnethet og engasjement for temaet er de viktigste forutsetninger.
  Vi ser etter deg som:
  – Har interesse for seksuelle, og reproduktive rettigheter (SRHR) og interseksjonell likestilling
  – Er glad i å jobbe i team. Ikke redd for å ta utfordringer og ansvar
  – Faglig sterk
  – God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  – Kan vie opptil 5 timer i måneden til arbeid
  – Pluss om du har erfaring med politisk påvirkning
  – Pluss om du har tidligere organisasjonserfaring fra frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.
  – Er mellom 13-30 år gammel

 

Kommunikasjonsutvalget søker deg som kan sikre høy kvalitet på vårt kommunikasjonsarbeid, alt grafisk og digitalt i våre sosiale medier, samt utforme det grafiske i våre kampanjer. I en digitalisert verden, blir kommunikasjon stadig viktigere, og vi trenger deg som innehar slik kompetanse!

 • Hvordan organiseres oppgavene?
  Kommunikasjonsutvalget består av 6 personer maks og har møter hver 3 – 4. uke over telefon/skype/ møterom i Oslo. Dette er et nasjonalt utvalg hvor engasjerte unge kan være en del av utvalget uansett bosted.
 • Hvem ser vi etter?
  Personlig egnethet og engasjement for temaet er de viktigste forutsetninger.
  Vi ser etter deg som:
  – Har interesse for seksuell helse og rettigheter (SRHR), LHBTQI+ og likestilling
  – Har kunnskaper i filmredigering, foto, adobe-programmene
  – Er glad i å jobbe i team, og ikke er redd for å ta utfordringer og ansvar
  – Kreativ og nytenkende
  – Gjerne erfaring med kommunikasjon og/eller sosiale medier
  – Pluss om du har tidligere organisasjonserfaring fra frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
  – Engasjert og kan bruke minst 4 timer i måneden med frivillig arbeid

 

Utvalget for seksuell helse er for deg som har god kunnskap eller jobber innenfor helsesektoren. Utvalget har som formål å informere, oppdater og lære SNU, våre medlemmer, barn og unge om den nyeste informasjonen innenfor seksuell helse. Medlemmene i utvalget vil sammen med teamet for eksempel holde foredrag innenfor seksuell helse på skoler og fritid aktivitetssenter, undersøke det norske seksuelle helsetilbudet og vurdere dets mulige forbedringer som SNU kan politisk påvirke.

Dette er et nytt utvalg for 2021, og derfor vil dere få en viss kreativ frihet til å konstruere prosjekter, oppdateringer og måter å jobbe på i dette utvalget. Vi setter pris på din erfaring, ideer og kunnskap du kan komme med!

 • Hvordan organiseres oppgavene?
  Utvalget består av 5 medlemmer som møtes hver 3 – 4.uke for å planlegge og utføre oppgaver seg imellom. De rapporterer og samarbeider tett med Sigrid som ivaretar sentralstyre posisjonen som seksuell helse ekspert og resten av ledelsen i sentralstyret til SNU. Utvalget er nasjonalt, og det vil være mulig å kunne delta fra hele Norge.
 • Hvem ser vi etter?
  Personlig egnethet og engasjement for temaet er de viktigste forutsetninger.
  Vi ser etter deg som:
  – Har interesse for seksuelle, og reproduktive rettigheter (SRHR) og interseksjonell likestilling
  – Er glad i å jobbe i team. Ikke redd for å ta utfordringer og ansvar
  – Faglig sterk, det vil si har erfaring fra helsesektoren gjennom utdanninger eller jobb
  – God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  – Kan vie opptil 5 timer i måneden til arbeid
  – Det er et pluss om du har tidligere organisasjonserfaring fra frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.
  – Er mellom 13-30 år gammel

 

Become a part of our international team in SNU. Do you have a vast knowledge in politics, abortions rights or LBGTQI+ rights worldwide?  The international team will work together with other organizations to inform and ensure young people about sexual and reproductive health and rights. We are based in Oslo – Norway, but our international coordinator is looking for diverse group of people for the job!

 • What is required from you?
  The international team is a new branch of our organization, which means we have some
  creative freedom in organizing our work. However, our main focus will be to keep track of sexual and reproductive health and rights violations, victories and collaboration opportunities worldwide. The team will meet at least once a month to discuss srhr worldwide. Based on your knowledge and interest, you will for example work on gathering information about a specific area of the world, translate our work and others into other languages if necessary and cultivate possible collaborations with other organizations worldwide. So the work possibilities are endless!
 • Who are we looking for?
  – You who has a strong interest in sexual and reproductive health and rights worldwide
  – You who has a broad knowledge in for example abortion rights and LGBTQI+ rights
  worldwide
  – You who has knowledge about different political governments and their approaches to
  srhr
  – You who can put in a minimum of 5 hours of SNU work per month
  – You who is comfortable with writing/speaking in English, (multilingual people are
  encouraged to apply)
  – You who does not shy away from responsibilities
  – You who has experience working in a youth network or non-profit-organization
  – Young adults between the age of 13 and 30
  – You who likes to travel – if it will ever be possible again after the pandemic

 

 

Høres dette interessant ut? Send et motivasjonsbrev på maks 1 side til post@snuorg.no, hvor du skriver litt om din bakgrunn, kunnskap og motivasjon. Frist: 01.03.2021.

Styret tar gjerne en samtale med deg dersom du ønsker å vite mer om utvalgene, har lyst til å sitte i utvalget, eller har forslag til andre som kunne egnet seg. Send oss gjerne en epost til post@snuorg.no.

Vi håper å høre fra deg!

Hilsen ledelsen i SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom.