SEKSUALITET ER EN INTEGRERT DEL AV MENNESKETS IDENTITET

Derfor arbeider SNU for å fremme alle ungdommers seksuelle og reproduktive rettigheter.

AKTUELT

SNU ER UNGDOMSORGANISASJONEN TIL

DEN NORSKE MEDLEMSORGANISASJONEN TIL INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION (IPPF), OG PRODUSENT AV NORGES MEST POPULÆRE SEKSUALITETSUNDERVISNINGSMATERIELL «UKE 6»