SEKSUALITET ER EN INTEGRERT DEL AV MENNESKETS IDENTITET

Derfor arbeider SNU for å fremme alle ungdommers seksuelle og reproduktive rettigheter.

I 2016 LAGDE VI EN SKAMLØS JULEKALENDER OM SEKSUALITET OG TABUER.

SNU ER UNGDOMSORGANISASJONEN TIL

DEN NORSKE MEDLEMSORGANISASJONEN TIL INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION (IPPF), OG PRODUSENT AV NORGES MEST POPULÆRE SEKSUALITETSUNDERVISNINGSMATERIELL «UKE 6»

AKTUELT