Loading....

Bli med i et av våre utvalg!

Har du kunnskap i seksuell helse og rettigheter eller vil lære mer om det? Er du politisk interessert – både i Norge og internasjonalt? Er du kreativ og nytenkende? Kan du design, foto, film eller SoMe? Søk deg til et av våre 5 utvalg!

Vi søker nå medlemmer til våre 5 utvalg: fagutvalget, politisk utvalg, kommunikasjonsutvalget, internasjonalt utvalg og utvalg for seksuell helse. Søknadsfristen er 9.oktober!

Du må være mellom 13-30 år og medlem i SNU for å søke. Er du interessert? Send en søknad her!

KOMMUNIKASJONSUTVALGET

Kommunikasjonsutvalget søker deg som kan sikre høy kvalitet på vårt kommunikasjonsarbeid, alt grafisk og digitalt i våre sosiale medier, samt utforme det grafiske i våre kampanjer. I en digitalisert verden, blir kommunikasjon stadig viktigere, og vi trenger deg som innehar slik kompetanse!

Hvordan organiseres oppgavene?
Kommunikasjonsutvalget består av 6 personer maks og har møter hver 3 – 4. uke over fysisk eller digitalt. Dette er et nasjonalt utvalg hvor engasjerte unge kan være en del av utvalget uansett bosted.

Hvem ser vi etter?
Personlig egnethet og engasjement for temaet er de viktigste forutsetninger.
Vi ser etter deg som:
– Har interesse for seksuell helse og rettigheter (SRHR), LHBTQI+ og likestilling
– Har kunnskaper i filmredigering, foto, adobe-programmene
– Er glad i å jobbe i team, og ikke er redd for å ta utfordringer og ansvar
– Kreativ og nytenkende
– Gjerne erfaring med kommunikasjon og/eller sosiale medier
– Pluss om du har tidligere organisasjonserfaring fra frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
– Engasjert og kan bruke minst 5 timer i måneden med frivillig arbeid


FAGUTVALGET

Liker du å lage presentasjoner og skrive gode tekster? Da kan fagutvalget være noe for deg! Fagutvalget har som formål å sikre kompetanse, fakta, språk, innhold og gode kilder i alt arbeidet vi gjør, både politisk og organisatorisk. Vi er et tverrfaglig utvalg som samarbeider med de andre utvalgene i organisasjonen.

Hvordan organiseres oppgavene?

Vi består av mellom 4-7 medlemmer og møtes ca. en gang i måneden for å planlegge og utføre oppgaver. Utvalget er desentralisert, og møter vil primært gjennomføres digitalt. Oppgaver fordeles mellom utvalgsmedlemmene utifra kapasitet og kompetanse. Oppgaver kan typisk gjelde: lage foredrag, quizzer, kildesjekke dokumenter, skrive organisatoriske dokumenter som søknader, m.m. Det forventes at hvert medlem kan vie ca. 5 timer med arbeid i måneden til vervet.

Hvem ser vi etter?

Personlig egnethet og engasjement for kunnskapsbasert formidling er de absolutt viktigste egenskapene.
Vi ser etter deg som:

– Har interesse for og kunnskap om seksuell helse, reproduktiv helse, seksuelle rettigheter, interseksjonell feminisme og LHBTIQ+
– Faglig sterk
– Liker å jobbe i team
– Jobber godt selvstendig
– God skriftlig og muntlig formidlingsevne
– Kan vie opptil 5 timer i måneden til arbeid
– Pluss med tidligere erfaring fra ungdomsorganisasjoner og/eller akademisk bakgrunn fra relevante fag

Hva kan utvalget tilby deg?

Utvalget er en spennende mulighet for å utvikle sitt politiske og organisatoriske engasjement.
Dette kan du forvente:

– Du vil bygge kompetanse innenfor seksuelle og reproduktive rettigheter
– Du vil kunne utarbeide og holde foredrag
– Du vil kunne delta på konferanser nasjonalt og internasjonalt
– Du vil møte engasjerte jevnaldrende
– Du vil kunne få muligheten til å stå på stand, samt annet promoteringsarbeid
– Du vil få erfaring du kan putte på CV-en

 

POLITISK UTVALG

Politisk utvalg har som formål å fremme SNU sin politikk utad, med grunnlag i SNU sine grunndokumenter og politiske plattform. Utvalget søker derfor etter personer som ønsker å delta i den politiske samfunnsdebatten om seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i Norge, spesielt for ungdom. Utvalget har som mål og hensikt å skape god dialog og relasjoner med ungdomspolitikerne og å opplyse og påvirke til å  finne et felles ståsted vedrørende SRHR-politikk i Norge.

Arbeidsoppgaver:
– være oppdatert på relevante høringsinnspill og gi skriftlige og muntlige innspill til departementene og til stortinget
– skrive artikler og leserinnlegg for å synliggjøre og fremme vår politikk i media
– skape, og delta,  i politiske nettverk og allianser
– opprettholde og følge opp ungdomspolitikernettverket

For å søke deg inn til utvalget må du:
– ha mulighet til å vie opptil 5 timer i måneden til arbeid med utvalget
– ha interesse for og kunnskap om SRHR og normkritikk

Vi ser etter deg som:
– brenner for seksuelle og reproduktive rettigheter og helse
– er interessert i å følge den politiske utviklingen innenfor SRHR
– er glad i tekstproduksjon og finner glede i å skrive høringsinnspill og artikler
– ønsker å drive med politisk påvirkning innenfor SRHR
– er god på nettverksarbeid
– har tidligere organisasjonserfaring

INTERNASJONALT UTVALG

The international team is, as its name suggests, the ones that work on the international matters regarding sexual and reproductive health and rights. Now you have the opportunity to become a part of the team!

In order to inform and ensure that young peoples sexual health and rights are maintained and strengthend, the international team will work together with other organizations and networks all around the world. We are based in Oslo – Norway, but due to the strengthened digital opportunities to work across borders, we are now not restricting anyone to either be Norwegian or based in Norway. In other words, we are looking for a diverse group of people to be a part of the group!

So what is required from you?

Our main focus is to keep track of sexual and reproductive health and rights violations, victories and collaboration opportunities in every corner of the world. The team will meet approximately once a month to discuss this thematics. Based on your knowledge and interest, you can for example work on gathering information about a specific region, translate our work to make our organization as inclusive as possible or cultivate possible collaborations with other organizations worldwide. The possibilities are endless, only the creative limits stand in the way!

Who are we looking for?– Poeple who are interested in global themes concerning sexual and reproductive health and rights– People who have a broad knowledge in for example global abortion rights and LGBTQI+ rights – People who have knowledge about different political governments and their approaches to sexual and reproductive health and rights – People who can put in a minimum of 5 hours of work in this group per month– People who are comfortable with writing/speaking in English, (multilingual people are encouraged to apply)– People who do not shy away from responsibilities– People who have experience working in a youth network or non-profit-organization– Young adults between the age of 13 and 30– People who like to travel, due to the possibilities to participate at conferences and other events in different countries

UTVALG FOR SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE

Vi søker medlemmer til SNU sitt seksuelle og reproduktive helseutvalg! Utvalget ble startet opp i 2021, og har fokus på å spre kunnskap om og jobbe for en god seksuell og reproduktiv helse for alle. Da mye av arbeidet retter seg mot bedring av seksualitetsundervisning og bemøtelse i skolen og helsevesenet, vil vi særlig ha med deg som har god kunnskap om eller jobber i/tar studier rettet mot helse- eller utdanningssektoren.
Som medlem i utvalget vil du få være med på å utarbeide forbedringsforslag til seksualitetsundervisningen på utdanninger rettet mot helse- og utdanningssektoren. Vi vet at det er store mangler i disse utdanningene hva gjelder kunnskap om seksuell og reproduktiv helse, og det går i sin tur utover pasientene og elevene så vel som personalet som ofte ikke føler seg trygge i den delen av jobben sin. Det vil vi endre på! Du vil også få muligheten til å være med på å utarbeide kunnskapsmateriale, holde foredrag, organisere arrangementer, og undersøke det norske seksuelle helsetilbudet samt måter SNU kan arbeide politisk for å forbedre det. Ettersom dette er et relativt nytt utvalg finnes det også gode muligheter for å selv påvirke arbeidet i utvalget. Vi setter pris på erfaring, ideer og kunnskap du kan komme med!

I utvalget er vi særlig opptatt av å arbeide normkritisk. Tilgang til relevant seksualitetsundervisning og et verdig helsetilbud skal ikke påvirkes av om man har en funksjonsnedsettelse, er trans, er aseksuell/aromantisk, ikke har norsk som morsmål eller andre faktorer som gjør at man havner utenfor normen. Derfor vil vi oppmuntre deg som ikke typisk ser deg selv representert i samtaler om seksuelle, reproduktive og kroppslige rettigheter til å søke dette utvalget. Vi vil høre og løfte dine perspektiver!

Hvordan organiseres oppgavene?

Utvalget består av 5 medlemmer som møtes hver 3. – 4.uke for å planlegge og utføre våre oppgaver. De rapporterer og samarbeider tett med leder for utvalget, samt resten av sentralstyret i SNU. Utvalget er nasjonalt og det vil være mulig å kunne delta fra hele Norge.

Hvem ser vi etter?

Det viktigste for oss er personlig egnethet og engasjement for tematikken! Det vil være naturlig med opplæringstid før du opplever deg som selvstendig, dette er et teamarbeid og alle bidrar med det de kan.

Andre kvalifikasjoner:
– Interesse for og kunnskap om seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR)
– Mulighet til å vie opptil 5 timer i måneden til arbeid med utvalget
– Kunnskap om/erfaring fra utdannings- eller helsesektoren, helst gjennom studier eller jobb
– Å være vant til å jobbe med andre
– Å være forberedt på å ta på seg ansvar

Det er også en fordel med:
– Tidligere organisasjonserfaring
– Som nevnt over vil vi oppmuntre deg som ikke typisk ser deg selv representert i samtalen om SRHR til å søke