Loading....

Landsmøtet har valgt inn nytt sentralstyre

I helgen har landsmøtet vedtatt nytt handlingsprogram og kommunikasjonsstrategi, en helhetlig og oppdatert politisk plattform og valgt inn nytt sentralstyre, kontrollkomité og valgkomité. Landsmøtet behandlet årsmelding for 2020, som oppsummerte hvor mye aktivitet og vekst SNU hadde i fjor – till tross for koronapandemien.

 

Det nye sentralstyret i SNU består av:

 • Leder: Rebecca Wångström
 • Organisatorisk nestleder: Isak Løberg Jacobsen
 • Politisk nestleder: Millie Girardeau
 • Styremedlem med økonomisk ansvar: Tiril Stenhammer
 • Styremedlem med internasjonalt ansvar: Thea-Caroline Zwahlen
 • Styremedlem med ansvar for kommunikasjon: Andrea Lopez Lyngholm
 • Styremedlem med ansvar for lokallag og rekruttering: Adrian Steffenssen
 • Styremedlem med ansvar for seksuell og reproduktiv helse: Adelen Straumsnes
 • Styremedlem: Ane Sødal
 • Styremedlem: Siri Hofstad Ruud
 • Vara: Malin Westermann
 • Vara: Kristin Rolfstad

 

Følgende personer er valgt inn i kontrollkomiteen:

 • Sol Stenslie
 • Åsmund Holst Forbech 
 • Ingeborg Bastiansen

 

Følgende personer er valgt inn i valgkomiteen:

 • Olav Rønes
 • Even Aronsen
 • Celina Christoffersen

 

Vi ønsker å takke alle nye og gamle aktive som var med på landsmøtet, og spesielt det forrige styret som har brukt tid og krefter det siste året på å sikre at SNU fortsatt vokser som organisasjon!

 

Et stort takk går også ut til vår avtroppende leder Sol Stenslie, som under sine tre år i SNU har vært en modig og inspirerende leder. Sol har ikke bare bidratt til at SNU har vokst som organisasjon, men gjennom sitt arbeid for blant annet en bedre og helhetlig seksualitetsundervisning, og for en norsk samtykkelov, har hun hjulpet å sette SNU på det politiske kartet. Vi ønsker deg all lykke videre i fremtiden – og er glade for at du fortsetter å være med oss i kontrollkomiteen!

Årsmelding 2020

Akitviteter 

2020 startet veldig godt for SNU. 2019s julekalender #myteknusene fortsatte å gi veldig stor oppmerksomhet, og dette resulterte i både nye medlemmer og følgere på sosiale medier. I januar ble prosjektet videreført, og det ble lagd en håndbok med alle mytene. Denne ble sendt gratis ut til skoler, helsesykepleiere og andre som jobber med ungdom. Alt i alt ble det sendt ut rundt 500 håndbøker. I januar arrangerte SNU, sammen med RFSU Norge, en premierevisning av kortfilmen «#DearCondom», og panelsamtalen «Kjære kondom», i Oslo. SNU arrangerte også to sexquizer i februar: et på Kulturhuset og et på Samfunnet Bislet i Oslo. Oppmøtet var stort på alle disse tre arrangementene.

Men, så kom pandemien og i mars ble det nedstengning i Norge, og i store deler av landet – blant annet Oslo – ble det frarådet å holde fysiske arrangement. Dette var noen som ble vanskelig for mange frivillige ungdomsorganisasjoner – også for SNU. I april holdt SNU en digital sexquiz, «karantene-spesial», på påskeaften, som til tross for pandemien, fikk stor digital deltakelse. SNU fikk henvendelser fra unge som slet under lockdown og startet derfor en kontinuerlig runde på Instagram, hvor det ble tipset om filmer, bøker, serier og podkaster som tok opp forskjellig tematikk innenfor SRHR – både i Norge og internasjonalt. Det ble også startet en ukentlig spørsmålsrunde «Ukas 6», der unge hadde mulighet å sende inn spørsmål. SNU startet også å gi informasjon på sosiale medier om sex under korona.


Media 

2020 har også vært et bra år for SNU når det kommer til mediedekning. I februar fikk SNU publisert hovedkronikken i VG, med overskriften «Gi oss en sexpositiv seksualitetsundervisning», dette fikk stort engasjement og artikkel er blitt brukt av lærere i den norske skolen. SNU har gjennom 2019-20 hatt en avtale med nettavisen Verdens Beste Nyheter om å produsere artikler om SRHR og internasjonal fremgang for de. Vi fikk publisert 6 artikler i avisen gjennom 2020, blant annet artikkelen «Indonesia investerer i ungdommens seksuelle og reproduktive helse» og  «10 regnbue-seire i 2020». I juni 2020 hadde SNU hovedkronikken i Vårt Land hvor leder i SNU sammen med leder av Skeiv Ungdom, skrev felles om tilbakeslag for skeives rettigheter i Europa og verden forøvrig. 

Gjennom høsten 2020 hadde leder i SNU hele 3 seksualopplysnings-videoer på NRK Nyheters Snapchat. Her snakket hun om porno, onani, nytelse og sex for ungdom. Totalt har videoene fått 1 million seere og skapt engasjement og debatt med blant annet leder i Unge Høyre. På tampen av året i november deltok SNU i en video på NRK P3, der vi argumenterte for en norsk samtykkelov. I forbindelse med Nytfestivalen, deltok SNU digitalt med vårt styremedlem som paneldeltaker.

 

Internasjonalt 

SNUs internasjonale arbeid fortsatte gjennom 2020, og organisasjonen bidro til å øke kunnskapen om seire og motgang på SRHR internasjonalt. SNU skrev i Vårt Land om den sterke motgangen på LHBT-rettigheter i Polen, Ungarn, Brasil og Sør-Afrika. SNUs delegat for YSAFE jobbet gjennom første halvdel av 2020 med manus for podkasten «SexpositiviTEA with YSAFE», som ble lansert i november på Spotify. En internasjonal podcast på engelsk som er tilgjengelig for alle. Videre så engasjerte SNU seg jevnlig med ungdommene i YSAFE gjennom digitalt samarbeid under hele året. SNU deltok på 3 webinar i forbindelse med YSAFE, med temaer: AIDS og HIV, CSE during the pandemic og utveksling av erfaringer mellom Ungdomsorganisasjoner. Videre så deltok SNU i webinarer med Sex og Politikk med tema: consequences of and solutions for safe CSE delivery during the pandemic. SNU var i tillegg med på et utviklingsseminar med en ungdomsorganisasjon i Taiwan, hvor organisasjonen leverte kunnskapsrik CSE tilnærminger med tema likestilling. I tillegg til at vi ble intervjuet av en nederlandsk journaliststudent om vårt arbeid. 

 

Politisk påvirkning 

I 2020 leverte SNU 5 høringsinnspill til Stortinget, departementer og direktorater. Vi skrev innspill til “Nasjonal faglige retningslinjer for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens”, vi skrev om våre krav om en styrking av internasjonal SRHR til KrFs internasjonale utvalg. Vi deltok muntlig og skriftlig på høring om endringer i straffeloven, der vi ba om å tilføye kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering i hatparagrafen. Dette forslaget gikk igjennom og nå har transpersoner og bifile også vern mot hatkriminalitet. Vi skrev også innspill til “forskrift om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger”. Gjennom høsten hadde leder i SNU møte med leder i Unge Høyre om inkluderende språk, normkritikk og helsetilbud og rettigheter for transpersoner. Leder av SNU hadde også en rekke møter med ulike ungdomspolitikere og ungdomspartier om hvorfor SNU fremmer et ønske om å innføre samtykkelov. Både Unge Venstre, Venstre, KrfU og Krf endret politikk til å si ja til samtykkelov, blant annet på grunn av vårt lobbyarbeid. I slutten av november gikk SNU inn i et formelt samarbeid med Amnesty Norge, DIXI Ressurssenter, Krisesentersekretariatet, Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), om å få en samtykkebasert voldtektslovgivning i Norge og denne koalisjonen heter samtykkealliansen.

 

Organisasjonsutvikling og drift

SNU opprettet tre utvalg i starten av 2020: politisk utvalg, kommunikasjonsutvalget,

fagutvalget. Utvalgene arbeidet godt gjennom hele 2020 og løftet vårt kommunikasjonsarbeid og politiske arbeid til nye høyder. Våre nyoppstartede tre lokallag i Trondheim, Rogaland og Midt-Troms fortsatte sin aktivitet i 2020, dog sterkt preget av pandemien. Sentralstyret hadde ikke mulighet til å fysisk besøke disse, men gav støtte digitalt. Gjennom året bisto vår moderorganisasjon Sex og Politikk med midler til vårt administrative og organisatoriske arbeid ved å ha en ansatt ungdomskoordinator i en 25% deltidsstilling. I tillegg til at vi fikk avtalt at de skal dekke utgifter til medlemsregister, regnskapsfører og revisor frem til vi mottar statsstøtte. I april ble SNU etableringsmedlem i Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), dette har gitt oss tett oppfølging fra LNU i vår organisasjonsutvikling, blant annet med å lage retningslinjer og starte på en organisasjonsstrategi. Organisatorisk opplevde SNU en sterk medlemsvekst i løpet av 202o. Antall registrerte medlemmer gikk fra 181 til 430 i løpet av året, noe som er en økning på over 137%. I juni arrangerte SNU vårt digitale årsmøte 2020, der vi valgte inn et nytt sentralstyre med 12 kompetente og engasjerte unge mennesker som har drevet SNU frivillig på sin fritid. 

 

Økonomi

2020 var et ok økonomisk år for SNU. Første kvartal av halvåret gikk til regnskap og revidering av prosjektet KISS og myteknuserne. Vi benyttet også midler fra Oslo Kommune til å arrangere SexQuizene våre og holde arrangementet Kjære Kondom. I juni 2020 fikk vi innvilget støtte fra LNU til prosjektet aktivistskolering på 167.000kr. På grunn av pandemien er skoleringen flyttet til 2021. Vi fikk også støtte fra Oslo Kommune på tampen av 2020 til aktiviteter på 50.000 kr som skal benyttes i 2021. Totalt sett valgte vi å ikke søke midler til mer prosjekter i 2020 både på grunn av at pandemien satte kraftig begrensninger på hva som faktisk er mulig å gjennomføre. Samtidig som vi satte en del av driften på vent og gikk ut i tidlig juleferie på grunn av alt som skjedde i 2020. 

 

Vårt tap av Synnøve

2020 har vært et bra år for SNU på mange måter, men også et av de tristeste og vanskeligste i vår historie. I august 2020 mistet vi vår kjære politiske nestleder, Synnøve, i selvmord, noen som preget alt vårt arbeid i etterkant. Hun var vår nestleder, men først og fremst vår venn. Synnøve var en fantastisk solstråle av et menneske, full av engasjement og gjennomføringskraft. Hun gjorde mye for SNU på kort tid og har satt spor i oss alle. Dette gjorde at vi siste halvår av 2020 valgte å roe ned organisasjonens arbeid til det minimale og fokuserte på å ivareta hverandres psykiske helse. Synnøve er dypt savnet. Vi fortsetter å kjempe for en samtykkelov i hennes minne. 

 

SNU Trondheim

Bor du i Trondheim? Har du lyst til å engasjere deg i SNU? Vi er alltid interessert i nye hoder, og ønsker nye medlemmer velkommen.

 

SNU Trondheim startet opp 2019. Som aktivist i lokallaget vil du få muligheten til å bli med å utvikle lokallaget, være med på å planlegge spennende arrangementer, men også få med deg mye sosialt moro! Høres dette interessant ut? Ta kontakt med leder i SNU Trondheim, Kristin Rolfstad på e-post:
kristin@snuorg.no 

SNU Rogaland

Bor du i Rogaland? Har du lyst til å engasjere deg i SNU? Vi er alltid interessert i nye hoder, og ønsker nye medlemmer velkommen.

SNU Rogaland startet opp 2019. Som aktivist i lokallaget vil du få muligheten til å bli med å utvikle lokallaget, være med på å planlegge spennende arrangementer, men også få med deg mye sosialt moro! Høres dette interessant ut? Ta kontakt med isak@snuorg.no