STYRETS MEDLEMMER

Styret er SNUs høyeste organ mellom generalforsamlingene, og velges for et år av gangen. Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, nasjonal koordinator, internasjonal koordinator, politisk ansvarlig, arrangementsansvarlig og kommunikasjonsansvarlig.

null

KATINKA GOFFIN

Leder

null

SILJE HØGELID

Nestleder

null

KRISTINE ODGAARD JACOBSEN

Nasjonal koordinator

null

IBRAHIM MURSAL

Internasjonal koordinator

null

SOL STENSLIE

Økonomiansvarlig

null

ODA SPORSHEIM

Kommunikasjonsansvarlig

null

REBECCA WÅNGSTRÖM

Politisk ansvarlig

null

CHRISTOPHER WIRSCHING

Arrangementsansvarlig