STYRETS MEDLEMMER

Styret er SNUs høyeste organ mellom generalforsamlingene, og velges for et år av gangen. Styret består av leder, nestleder/sekretær, økonomiansvarlig, nasjonal koordinator, internasjonal koordinator, politisk ansvarlig, arrangementsansvarlig og kommunikasjonsansvarlig.

null

KRISTINE FLATNES

Leder

Kristine fullførte i 2018 en mastergrad i psykologi med fordypning i forebyggende arbeid og seksuell helse. Masteroppgaven hennes omhandlet opplevelsen av å ha en ikke-binær kjønnsidentitet. Ved siden av SRHR-engasjementet er hun også opptatt av livssyn, menneskerettigheter og kritisk tenkning. Hun er aktiv i Human-Etisk Forbund, hvor hun er kursleder og sitter i konfirmasjonsutvalget i Oslo. Hjertesakene hennes i SNU inkluderer helhetlig seksualitetsundervisning, interseksjonell feminisme, LHBTI-rettigheter og psykisk helse.

null

KATINKA GOFFIN

Nestleder

Katinka er en entusiastisk og engasjert student, som for tiden tar en bachelor i psykologi ved UiO med en fordypning i kultur og samfunn. På fritiden driver hun med fotografi. Katinka brenner for interseksjonell feminisme, og innenfor SRHR-feltet er hun spesielt opptatt av seksuelle overgrep og seksualitetsundervisning med fokus på samtykke.


null

SHAYAN HUSSEIN

Nasjonal koordinator

Shayan er 20 år og bor i Bergen hvor hun studerer bachelor i kjønnsstudier, med spesialisering i sosiologi på UiB. Hun har vært aktiv i SNU som Uke6 ambassadør. Ved siden av studiene jobber hun for UiB på Internasjonalt senter og er aktiv i studentorganisasjoner. Ellers liker hun å buldre og klatre. Shayan er spesielt interessert i kroppsbilde, psykisk helse og en positiv seksualitetsundervisning der alle inkluderes.


null

IBRAHIM MURSAL

Kommunikasjonsansvarlig

Ibrahim er en filmskaper, barn og ungdomsarbeider, og jobber med visuell kommunikasjon i Sex og Politikk. Han er utdannet petroleumsingeniør men hans sanne lidenskap er å bruke film som verktøy for å kommunisere viktige budskap til folket. Ibrahim er interessert i spørsmål rundt seksualitet og moralisme i konservative miljøer, samt møtepunktet mellom kultur og SRHR.


null

CHRISTER ANDRÉ GUDMUNDSDOTTIR

Økonomiansvarlig

Christer André arbeider som kafemedarbeider hos Sub Scene og som kirkevert hos Oslo Domkirke. Ved siden av vervet sitt som økonomiansvarlig i SNU, er hen også aktiv i andre organisasjoner som Skeiv Ungdom og aktiv i flere fotoprosjekter som omhandler trans og ikke-binære. Christer André har flere sterke hjertesaker, men de to som står sterkest er kampen om et tredje juridisk kjønnsalternativ og bedre seksualitetsundervisning i skolene.

null

SILJE HØGELID

Politisk ansvarlig

Silje er lektorstudent i historie og engelsk, og jobber ved en videregående skole. Ved siden av dette jobber Silje også i Human-Etisk Forbund som kursleder for konfirmanter. Silje er veldig interessert i feminisme, kjønnsidentitet og seksualitet. Hun er også spesielt opptatt av god seksualitetsundervisning med fokus på positiv seksualitet, men også grenserespektering og samtykke. Dette for å mellom anna forebygge seksuell trakassering og overgrep.

null

CHRISTOPHER WIRSCHING

Arrangementsansvarlig

Christopher er student på profesjonsprogammet i psykologi og jobber som assistent på Lovisenberg diakonale sykehus. På fritiden driver han med Capoeira, en brasiliansk kampsport-dans. Christopher er særlig interessert i normkritikk og lbthqi+-personers rettigheter og psykiske helse i ulike samfunn og kulturer.