Loading....

VÅRE NETTVERK, MEDLEMSKAP OG SAMARBEID

SNU er medlem av en rekke nettverk og paraplyorganisasjoner – både nasjonalt og internasjonalt. Vi er også initiativtakere til flere samarbeid. Her kan du lese mer om våre samarbeidspartnere og hvor vi er medlemmer.

null

LNU - Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner

LNU er ein paraplyorganisasjon for 100 norske barne- og ungdomsorganisasjonar, med til sammen rundt 450.000 medlemsskap. Medlemsorganisasjonane er demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, og representerer eit stort mangfald av aktivitetar og verdiar. SNU er etableringsmedlem hos LNU pr. 2020.

null
Ja til samtykkelov - Samtykkekoalisjonen

Ja til samtykkelov av samtykkekoalisjonen er en koalisjon opprettet av en rekke menneskerettighets-, kvinne- og ungdomsorganisasjoner som alle arbeider for å minske voldtekt i samfunnet vårt. Vi mener alle at straffeloven for voldtekt i Norge per dags dato inneholder en rekke mangler og vi arbeider for å endre lovverket slik at samtykke innlemmes i voldteksparagrafen. For mer info se www.jatilsamtykkelov.no

null

UngOrg - Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon bestående av om lag 60 barne- og ungdomsorganisasjoner. UngOrd fremmer engasjementet og interessene til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo og bistår medlemmene våre med kurs og oppfølging.

null

Nasjonalt SRHR-Nettverk

Målet med Nasjonalt SRHR-nettverk er å samle aktører som jobber innenfor SRHR-feltet, for å sikre samarbeid mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi eller lignende.

null

YSAFE - Youth Sexual Awereness for Europe

YSAFE er et uformelt, internasjonalt ungdomsnettverk for unge frivillige i International Planned Parenthood Federation (IPPF) sine medlemsorganisasjoner. Sex og Politikk er den norske medlemsorganisasjonen til IPPF, og alle medlemmer i SNU under 25 år har derfor mulighet til å engasjere seg i YSAFE.

null

Sex og Politikk - forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

SNU er ungdomsorganisasjonen til foreningen Sex og Politikk. Sex og Politikk jobber nasjonalt og internasjonalt med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Sex og Politikk er den norske grenen av International Planned Parenthood. En internasjonal federasjon med over 100 medlemsland hvor alle arbeider for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. SNU deler kontorer med Sex og Politikk og har en fast representant i styret til foreningen.

null

SRHR-nettverk for Ungdomspolitikere av SNU

SNU har opprettet et eget SRHR-nettverk for ungdomspolitikere i Norge. Nettverket består av representanter fra alle ungdomspartiene i landet og inviteres til seminarer, møter og debatter. Målet er å kunne påvirke og samles om utspill som omhandler unges seksuelle rettigheter som politikerne kan stille seg bak. Nettverket har vært aktivt siden 2017.

null

Internasjonalt SRHR-nettverk

Målet med det internasjonaler SRHR-nettverk er å samle aktører som jobber innenfor SRHR-feltet internasjonalt, for å sikre samarbeid mot et felles mål hvor alle i verden får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi eller lignende. Nettverket organiseres av Sex og Politikk.