Loading....

Nytt sentralstyre valgt inn i SNU!

Den 15.oktober avholdt SNU sin ordinære generalforsamling og i den anledning ble det både valgt inn nytt styre, endringer i politisk program og vedtektsendringer.

Tirsdag 15.oktober 2019 samlet medlemmer fra SNU seg på frivilligheten Norge sine kontor for sin årlige generalforsamling. Møtet var fullt av engasjerte aktivister og medlemmer og varte i over 4 timer. Først ble det servert middag og man fikk muligheten til å hilse på hverandre, før generalforsamlingen startet.

I år var det kommet inn flere endringer til vedtektene, spesielt nytt var avsnitt som omhandlet lokallag. I 2019 har SNU opprettet to lokallag, et i Trondheim og et i Rogaland, og i forbindelse med dette så sentralstyret i SNU at det var på tide å utvide og spesifisere vedtektene til SNU angående lokallag. To representanter fra SNU Trondheim hadde i anledning generalforsamlingen tatt toget til Oslo for å delta og gi sine stemmer på vegne av sitt lokallag.

Sentralt hadde styret også revidert den politiske plattformen og kommet med endringsforslag til SNUs politikk. Dette var det punktet i programmet som tok lengst tid og førte til de største diskusjonene. Etter mange fruktige ordvekslinger ble programmet i helhet vedtatt.

Nytt av året var var at sentralstyret vedtok å flytte den ordinære generalforsamlingen fra oktober hvert år til april hvert år. Dette fordi det er mest hensiktsmessig i forbindelse med at de fleste aktive medlemmer er studenter og slik får vi valgt inn nytt styre i god tid og får en god overlapp med det gamle styret før høstsemesteret starter årlig. Noe annet nytt som ble bestemt er at sentralstyret hadde foreslått og innstilt på at SNU skulle vedta en årlig politisk hovedkampanje. Kampanjen som var innstilt er et forslag om å innføre en samtykkelov og endre seksualbruddslovgivningen i Norge. Denne politiske kampanjen ble enstemming vedtatt.

Helt tilslutt ble det holdt valg og valgt inn et nytt styret for SNU i året 2019/2020:

  • Styreleder: Sol Stenslie
  • Nestleder: Rebecca Nielsen Wångstrøm
  • Politisk ansvarlig: Linn Møystad
  • Økonomiansvarlig: Tiril Stenhammer
  • Kommunikasjonsansvarlig: Kristin Schade
  • Arrangementsansvarlig: Adrian Steffensen
  • Nasjonal koordinator: Hannah Rosenquist
  • Internasjonal koordinator: Katinka Goffin
  • Ordinært styremedlem: Rina Wesenberg
  • Vara-er: Adele Straumsnes og Thea Zwahlen

 

Vi gratulerer det nye styret og takker det avgående styret for perioden 2018/2019.

SNU har i 2019 opplevd sterk vekst og det nye styret gleder seg til å ta fatt på sine verv og utvikle organisasjonen det kommende året.

Les mer