Loading....

VÅRE UTVALG

Vi har fem nasjonale utvalg i organisasjonen som arbeider på forskjellige måter for å spre kunnskap om seksuell helse og kjempe for seksuelle rettigheter. Våre utvalg er: politisk utvalg, fagutvalget, utvalg for seksuell helse, internasjonalt utvalg og kommunikasjonsutvalget. Utvalgene møtes regelmessig, arbeider selvstendig, og rapporterer til sentralstyret. Vi lyser ut plasser til utvalgene 1-2 ganger i året.

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Alle utvalgsledere nås på e-post:

Politisk Utvalg: ane@snuorg.no
Fagutvalget: isak@snuorg.no
Utvalg for seksuell helse: mar@snuorg.no
Internasjonalt utvalg: ari@snuorg.no
Kommunikasjonsutvalget: rebekka@snuorg.no