MEDLEMSKAP I SNU

SNU arbeider for alle unges tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Som medlem i SNU er du med på å sette ungdommers grunnleggende menneskerettigheter på agendaen – både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom SNU får du også mulighet til å bli kjent med andre engasjerte ungdommer, ta del i både nasjonale og internasjonale nettverk, og delta på en rekke arrangementer, både i og utenfor Norge.

ENKELTPERSONSMEDLEMSKAP

SNU er åpen for alle, men fullverdige medlemskap gis kun til personer under 30 år. Årskontingenten til SNU er satt til 50 kr for fullverdige medlemmer, og for våre medlemmer under 25 år er ungdomsmedlemskap i moderorganisasjonen vår, Sex og Politikk, inkludert i denne prisen.

Personer over 30 år kan også være medlemmer i SNU og de kan selv bestemme hvor mye de ønsker å betale i kontingent, men minsteprisen for slike medlemskap er satt til 50 kr per år.


Vipps (nr. 117996)Faktura

ORGANISASJONSMEDLEMSKAP

SNU tar også imot organisasjonsmedlemskap. Organisasjonsmedlemskap er for organisasjoner som ønsker å støtte og engasjere seg i SNU sitt arbeid.

Organisasjonsmedlemmer kan utnevne inntil to representanter (under 30 år) som har møte-, tale-, forslags- og stemmerett ved generalforsamlingen. Årskontingenten for organisasjonsmedlemsskap er satt til 300 kr.


Vipps (nr. 117996)Faktura