Loading....

SNU på Arendalsuka 2019

I år deltok SNU på Arendalsuka og arrangerte hele tre forskjellige eventer om prevensjon, samtykkelov og seksualitet i samfunnet.

 

Sentralstyremedlemmene Oda, Katinka, Sol og Rebecca arrangerte og deltok på Arendalsuka 2019 for SNU. I samarbeid med Sex og Politikk, Sex og Samfunn og RFSU Norge var vi med i det nasjonale SRHR-nettverket sitt eget opplegg om seksuell helse og rettigheter ved kaia i Arendal Sentrum.

 

Panelsamtale om seksualitetsundervisning i Arendal og omegn

Styremedlem i SNU, Sol, deltok som deltaker i en panelsamtale om seksualitetsundervisning for unge i Arendal, arrangert av Sex og Politikk. Tittelen på samtalen var «Heia ungdommens bystyre! De setter seksualitetsundervisning i skolen på lokalpolitisk agenda». I panelet var to ungdomspolitikere fra ungdommens bystyre i Arendal. Sol fortalte om SNU sitt nye prosjekt, KISS-ambassadørene og viktigheten av at unge lærer bort til unge om seksualitet. Samtidig påpekte hun at SNUs medlemmer og unge vi kommer i kontakt med spesielt etterspør skeiv kjærlighet, MER seksualitetsundervisning gjennom grunnskolen og mindre kleine lærere. De fleste i publikum var helsesykepleiere fra hele vestlandet, og Sol oppfordret de til å knytte tett tverrfaglig samarbeid med lærere, rektor og ungdomsorganisasjoner samt ungdomsråd og ungdomspolitikere lokalt, for å sikre en helhetlig og god seksualitetsundervisning.

 

5 kjappe om unges seksualitet

Styremedlemmene i SNU, Rebecca og Sol, holdt debatt med representanter fra alle ungdomspartiene med en tvist. Hver ungdomspolitiker fikk hver sin hatt med logoen til sitt parti på og utdelt en stav med en grønn og rød side. Politikerne måtte svare og gi en begrunnelse på 5 spørsmål om seksualitet for unge. Underveis ga Anneli fra Sex og Samfunn gode fakta på nåværende seksualpolitikk og rapporter om temaet. Deretter ble det debatt med spørsmål fra en fullsatt sal. En morsom og informativ debatt!

 

SEX BOOST! Ja til et seksualpositivt samfunn!

Sammen med RFSU og Helsestasjonen for kjønn og seksualitet arrangerte vi i SNU et foredrag og debatt med flere politikere og interesseorganisasjoner. Fokuset på debatten og foredraget var at ønsket om å se positivt på seksualiteten og fokusere på lyst, nytelse og helhetlig samtykke. Ofte dreier debatten seg om alt som er dårlig, vondt og vanskelig. Men sex skal jo egentlig være noe lystbetont! Vi må også huske å snakke om de positive sidene ved seksualitet og ha ærlige, åpne samtaler om tematikken.

 

Hvorfor burde vi ha en norsk samtykkelov?

SNU modererte og ledet en panelsamtale med Patricia Kaatee fra Amnesty og daglig leder i DIXI ressurssenter for voldtatte, Rannveig Kvifte Andresen. I samtalen diskuterte vi hvorfor vi burde ha en norsk samtykkelov. Vi snakket også om hva vi legger til grunn som engasjert samtykke som et begrep. I tillegg snakket vi om hvordan en kan sikre voldtektsofre sin rettssikkerhet ved en norsk samtykkelov, hvordan vi kan arbeide med eventuelle utfordringer knyttet til en slik lov og til slutt hva man kan gjøre for å gjøre en virkelighet ut av en norsk samtykkelov. Det ble en intens spørrerunde fra publikum i salen, hvor det var delte meninger for hva Norge bør gjøre.

SNUs opplevelse

Det var noen hektiske, men spennende dager for SNU på Arendalsuka 2019, og vi er veldig fornøyde med å ha hatt fullsatte saler og fått ha gode, viktige diskusjoner rundt tematikk seksuell helse og rettigheter. Vi gleder oss allerede til Arendalsuka 2020!

 

 

 

 

 

Bli med i styret til SNU for 2019/2020!

På generalforsamlingen 16. oktober skal medlemmene i SNU velge nytt styre for året 2019/2020. Er det noe for deg?

SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom er en frivillig organisasjon som jobber for unges tilgang til seksuelle og reproduktive rettigheter. Organisasjonen ble stiftet i 2015, som ungdomsorganisasjonen til stiftelsen Sex og Politikk. SNU jobber med mange tema, deriblant abort, samtykke, seksualitetsundervisning og interseksjonell likestilling. Kjernen i arbeidet er at alle mennesker skal ha råderett over sin egen kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet uten frykt eller fare for stigma og diskriminering. SNU er partipolitisk og religiøst uavhengig, og er åpen for alle under 30 år. 

SNU-styret består av frivillige, som velges av organisasjonens medlemmer på generalforsamling hvert år i oktober. Alle verv i SNU har en varighet på 1 år. Styremedlemmer må være tellende medlemmer i SNU, og være under 30 år. 

 

Styret til SNU består av frivillige som dekker følgende roller: 

 • Leder 
 • Nestleder 
 • Politisk ansvarlig 
 • Nasjonalt ansvarlig 
 • Internasjonalt ansvarlig 
 • Økonomiansvarlig 
 • Kommunikasjonsansvarlig 
 • Arrangementsansvarlig 

 

I tillegg vil det være mulig å bli med i våre utvalg dersom du ikke ønsker å sitte i styret: vi har et kommunikasjonsutvalg og et arrangementsutvalg som alltid trenger flere gode frivillige. 

Vi søker deg som har interesse for temaene SNU jobber med, og gode ideer til ting du vil gjøre. Tidligere erfaring fra politisk eller organisatorisk arbeid er ikke et krav! 

 

Ta kontakt med valgkomiteen i SNU på post@snuorg.no for å melde din interesse.  

 

SNU i Prideparaden

 

 

Den 22.juni gikk Pride-paraden av stabelen i Oslo og SNU deltok sammen med Sex og Politikk med eget banner. 

 

Tidligere på morgenen så det ut som det ville bli kaldt og overskyet. Men når alle SNU-frivillige kom seg i paraden økte temperaturen og solen tittet frem. Gjennom hele Pride-uken i Oslo har SNU hatt stand inne på Pride Park ved Spikersuppa. Våre frivillige har delt ut informasjon, kondomer, glid og kjærlighet på pinne.

 

Denne dagen møttes alle frivillige SNUere på frokost hjemme hos nestlederen i SNU, Silje, før de samlet dro ned til Grønland for å gjøre seg klar til å gå i paraden. I paraden deltok over 50.000 personer, noe som er ny rekord. Paraden var fylt med flagg, smil, dans og glede og alle i SNU som deltok var både stolte og glade for å kunne delta i paraden.

 

Bli med i SNU’s nye prosjekt: KISS-ambassadørene!

Obs: søknadsfristen er over, og ambassadørene er valgt ut.

Er du interessert i temaer knytt til seksualitet, identitet og kropp?

Syns du seksualitet, kropp og identitet blir lite snakka om eller får for lite fokus i skuleundervisninga? Har du lyst til å lære meir om seksuell og reproduktiv helse og rettigheiter og bidra til at også andre ungdom får lære meir?

Gjennom SNU sitt nye prosjekt “KISS-ambassadørene” kan du både auke din kunnskap om og engasjement kring kropp, identitet, seksualitet og samliv (KISS) og bidra til at andre unge får ein arena til å engasjere seg! Spennande, gøy og gratis!

 

6-8. september arrangerer vi ei kurshelg der du kan få lære om seksualitet, kropp og identitet, med spesielt fokus på positiv seksualitet, samtykke og grenser, normkritikk og interseksjonalitet. Kurshelga vil foregå i Oslo, og SNU dekker kost, losji og reise for alle deltagere.

I etterkant av kurshelga ønsker vi at du arrangerer aktiviteter der du bur, som ung-til-ung undervisning eller andre arrangement som du sjølv ønsker. SNU bistår deg kring det økonomiske og praktiske i forhold til å planlegge og gjennomføre slike arrangement.

I desember runder vi av året med ein ein-dags erfaringskonferanse der du igjen får møte dei andre ambassadørene og dele tankar og erfaringar kring prosjektet! Her får du moglegheit til å påverke korleis SNU arbeider lokalt, og dele dine synspunkt. Konferansen blir avholdt i Oslo, med reise og kost dekka av SNU.

Litt skummelt å melde seg på åleine? Det er veldig åpent for å melde seg på med ein venn eller ein medelev ein ønsker å engasjere seg saman med! Føler du at du ikkje kan nokon ting om denne tematikken og å vere ambassadør høyres litt skummelt ut? Desto større grunn til å melde seg på! Med interesse og engasjement treng du ingen spesiell forhåndskunnskap.

 

Prosjektet inkluderer:

 • Ei tredagers kurshelg i september saman med inntil 30 andre ungdom, der du får moglegheit til å auke kunnskapen din om og engasjement kring seksualitet, identitet, samliv og kropp. Heilt gratis!  
 • Oppfølging og tilrettelegging for at du skal kunne gjennomføre ung-til-ung aktiviteter der du bur.
 • Eit erfaringsseminar i desember, der du får møte igjen dei andre ambassadørane og dele erfaringar og tankar kring prosjektet, som kan påverke korleis SNU arbeider lokalt. Sjølvsagt også gratis!
 • Mykje ny kunnskap om fleire spennande tema og erfaring i å arrangere ung-til-ung undervisning og moglegheit til å skal ein arena for andre unge å engasjere seg.
 • Nye vener med same interesser i heile Noreg.
 • Bevis på gjennomført kurshelg. Supert på CVen!

Vi ønsker deg som:

 • Er fortrinnsvis mellom 16 og 19 år, men det er også åpent for andre engasjerte under 26 år å søke.
 • Synes seksualitetsundervisninga i skulen ikkje er god nok, og vil lære meir.
 • Vil bidra til at andre unge kan engasjere seg i tema som kropp, identitet, seksualitet og samliv, og vil bidra til å skape ein arena for dette engasjementet der du bur.
 • Synes at tematikken verker spennande, men ikkje veit kvar du kan få utløp for engasjementet ditt.
 • Synes det hadde vore gøy å engasjere deg saman med andre ungdom.
 • Er ein vennegjeng eller ei mindre gruppe medelevar som vil engasjere dykk saman.

Søknadsfrist:

24.juni. Du blir kontakta av oss i løpet av sommaren!

Send inn søknad her:

https://docs.google.com/forms/d/1S49bhGIDGXXGXOa7QKCYe0j7Ko2A8k8z_Lr9vtW-KGE/edit

 

Seksualitetsundervisning på Stortinget

– Sammen med vår moderorganisasjon, Sex og Politikk, deltok vi i møte med stortingspolitikere en tidlig morgen i april, for å holde øvelser i seksualitetsundervisning for de!

Den 9.april holdt Kristine og Sol fra SNUs sentralstyret, seksualitetsundervisning for politikerne på stortinget. De tok utgangspunkt i undervisningsmaterialet for seksualitetsundervisning, #Uke6 laget av Sex og Politikk og holdt to interaktive øvelser med SRHR-nettverket på Stortinget. SRHR-nettverket er stortingspolitikere som er interessert i feltet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Dette nettverket organiseres av Sex og Politikk og politikerne kommer hovedsakelig fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Målet med møtet og undervisningen var å be om at regjeringen skulle bevilge penger i statsbudsjettet til økt satsning på helhetlig seksualitetsundervisning på alle norske skoler. Vi ønsket å gi de en smak på hva undervisningsopplegget #Uke6 er for noe og hvorfor det er både viktig og et godt opplegg man kan bruke i praksis på skolene.

Kristine holdt en øvelse for politikeren hvor de fysisk skulle gå tettere mot hverandre til de følte at deres personlige grense for hvor nært de ville ha noen inntil seg kom. Deretter holdt Sol en øvelse hvor politikerne skulle svare på ti spørsmål om hvor grensen går for hva som er greit og ikke når det kom til samtykke og seksuelle grenser. Det skapte diskusjon og spennende samtaler. Begge to fra SNU var imponerte over hvor sporty politikerne var som stilte velvillig opp på begge øvelsene.

 

Vil du være med i planleggingsutvalget til SNUs nye prosjekt?

I 2019 skal Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) utvikle, planlegge og gjennomføre et flunkende nytt prosjekt av og for ungdom som ønsker å arbeide med seksualpolitiske temaer, problemstillinger og utfordringer.

Prosjektet, som har fått arbeidstittelen «SRHR Ambassadørene», har som formål å stimulere ungdommers frivillige engasjement og deltakelse i ung-til-ung undervisning, aktiviteter og kampanjer rettet mot å fremme unge nordmenns tilgang til, kunnskap om og dialog rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

I løpet av prosjektperioden skal SNU:

 • Planlegge og gjennomføre en tredagers kurshelg for inntil 30 deltakende ungdommer, med sikte på å øke deres kunnskaper om og engasjement for SRHR
 • Utvikle og produsere informasjonsmateriell og verktøy som styrker og forenkler ungdommers frivillige arbeid med SRHR etter kurshelgen
 • Inspirere og stimulere ungdom til å gjennomføre selvdrevne, frivillige ung-til-ung aktiviteter, som til sammen vil nå ut til over 500 ungdommer rundt omkring i landet
 • Samle ungdommers erfaringer med og refleksjoner rundt å gjennomføre ung-til-ung aktiviteter med seksualitetsrelaterte temaer i fokus, som kan brukes for å videreutvikle prosjektet eller sette i gang nye initiativer for ungdomsdrevet frivillig arbeid på SRHR-feltet

Styret i SNU er nå på utkikk etter ungdom under 26 år som er interessert i og har kunnskap om seksualitetsrelaterte temaer (f.eks. seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep, seksualitets- og identitetsmangfold, kroppspress og sosiale medier, deling av nakenbilder, m.m.), og som kunne tenke seg å sitte i utvalget som skal planlegge prosjektet.

Utvalget vil ha ansvar for å lage en detaljert fremdriftsplan for prosjektet, bestemme fokus og innhold for aktivitetene til kurshelgen, samt utvikle verktøy og materiell som kan benyttes av kurshelgens deltakere. De vil arbeide tett med prosjektets koordinator, som vil være ansatt i 25% stilling og ha ansvar for alt det administrative arbeidet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av både kurshelgen og erfaringskonferanse, samt oppfølgingen av prosjektets deltakere mellom kurshelgen og erfaringskonferansen.

Vi i styret tar gjerne en samtale med deg dersom du ønsker å vite mer prosjektet, har lyst til å sitte i utvalget, eller har forslag til andre som kunne egnet seg. Send oss gjerne en epost på post@snuorg.no innen 24. mars!

 

LNU støtter SNU’s nye prosjekt «SRHR ambassadørene» med 365 000 kr!

SNU har nylig fått innvilget støtte på 365 000 kr fra LNU Aktivitetsstøtta til å gjennomføre prosjektet «SRHR ambassadørene».

Prosjektet som har som formål å stimulere ungdommers frivillige engasjement og deltakelse i ung-til-ung undervisning, aktiviteter og kampanjer rettet mot å fremme unge nordmenns tilgang til, kunnskap om og dialog rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Gjennom å øke en utvalgt gruppe ungdommers kunnskaper om seksualitetsrelaterte temaer, samt styrke deres evner til å snakke med jevnaldrende om disse temaene på en trygg, positiv, respektfull og inkluderende måte, tar prosjektet sikte på at deltakerne skal utvikle den kompetansen de trenger for å gjennomføre ung-til-ung aktiviteter hvor SRHR står i fokus.

Ved å belyse temaer som positiv seksualitet, mangfold, samtykke og respekt, og gjennom å vektlegge ungdomsdeltakelse i alle fasene av prosjektet, har prosjektet også som formål å være et ungdomsdrevet forebyggende tiltak mot seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep blant ungdom.

Vi i styret er utrolig takknemlig for tildelingen, og gleder oss til å ta fatt på prosjektet! Det første vi skal gjøre er å nedsette et utvalg som skal ha hovedansvaret for å videre spesifisere prosjektets innhold og fremdriftsplan, samt å planlegge en tredagers kurshelg for ungdom under 26 år og begynne arbeidet med å utvikle informasjonsmateriell som kan tas i bruk av prosjektets deltakere etter kurshelgen.

Er du interessert i å lære mer om prosjektet, har du noen tanker om hvilke temaer som burde stå i fokus, eller kunne du kanskje tenke deg å sitte i utvalget? Kom på vårt innspillsmøte 11. mars i lokalene til vår moderorganisasjon, Sex og Politikk, i Christian Krohgs gate 34.

Målet for møtet er å presentere prosjektets formål, innhold og aktiviteter slik det er beskrevet i prosjektsøknaden, og la deltakerne selv komme med innspill om:

 • Hvilke utfordringer knyttet til SRHR – spesielt mht. seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep – står mest sentralt i norske ungdommers liv og burde vektlegges i prosjektet?
 • Hva slags tiltak kan gjennomføres av og for ungdom for å skape økt kunnskap og engasjement for SRHR, og samtidig virke forebyggende for utfordringene knyttet til SRHR?

Agenda for møtet:

17.00: Pizza og (uformell) prating

17.15: Møtet åpnes og vi tar en presentasjonsrunde av de som er tilstede

17.25: SNU presenterer prosjektet «SRHR Ambassadørene»

17.35: Innspill og diskusjon: Ungdommers utfordringer knyttet til SRHR

17.55: Pause

18.00: Innspill og diskusjon: Forslag til engasjerende tiltak av og for ungdom

18:20: Oppsummering av diskusjoner.

18:30: Møtet avsluttes

Mot slutten av møtet kan de som ønsker det melde sin interesse for å sitte i utvalget som skal arbeide videre med planleggingen av prosjektet.

Ønsker du å delta? Send påmelding til ungdomskoordinator i Sex og Politikk på mail til stine@sexogpolitikk.no innen 8. Mars.

Er gruppevoldtekt av menn humor, NRK?

Den kritikerroste serien Magnus bagatelliserer voldtekt av menn.

Kjære regjering, gi oss helhetlig seksualundervisning!

Uke 6 ambassadører

Tiden er inne for handling i saker som omhandler seksuell helse og rettigheter. La oss starte med seksualundervisningen.

Publisert på NRK Ytring 27.09.2018

Kjære regjering,

I en tid hvor saker som omhandler trusler mot befolkningens seksuelle helse og rettigheter – som #metoo, nakenbildespredning og LHBTI-fiendtlige demonstrasjoner – dominerer nyhetsbildet, er det på høy tid at det iverksettes forebyggende tiltak på nasjonalt nivå.

Vi kan ikke nøye oss med at bevisstheten rundt disse problemene har økt. Vi må forhindre at de oppstår i utgangspunktet.

Mer enn bare sex

Med andre ord er tiden inne for handling, og det finnes nok ikke et mer fornuftig sted å starte enn ved å gjøre en reell innsats for å styrke alle norske barn og unges tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning.

Vi må forhindre at problemene oppstår i utgangspunktet.

For hvis man kan trekke lærdom av disse overskriftene, er det vel først og fremst at seksualitet er mer enn bare sex. Seksualitet er et komplekst sammensurium av kropp, følelser, forhold og identitet, og nettopp derfor burde seksualitetsundervisningen omhandle mer enn prevensjon, infeksjon og reproduksjon.

Barn og unge trenger en seksualitetsundervisning som tar sikte på å gi dem verktøyene de trenger for å leve lykkelige og sunne liv, samt ta gode valg for seg selv og i møte med andre – og de trenger det nå!

Flott, men ikke nok!

Vi, et helt spekter av ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner, har alliert oss fordi vi i likhet med syv av ti ungdommer ønsker oss mer og bedre seksualitetsundervisning i skolen. Gjennom å stå samlet, på tvers av våre ideologiske standpunkt, håper vi på å gi et tydelig signal om at dette er veien å gå.

Men vi kan ikke bane vei alene – og det er her dere, og statsbudsjettet, kommer inn i bildet.

Dere har selv understreket viktigheten av helhetlig seksualitetsundervisning i deres nasjonale strategi for seksuell helse, i arbeidet med fagfornyelsen og den nye regjeringsplattformen dere vedtok i januar.

Dette er flott, men det er ikke nok! Dessverre kan ikke utvikling innenfor et sensitivt fagområde drives fremover av store ord eller luftige ambisjoner alene. Det trengs økonomisk støtte.

Vi kan ikke bane vei alene – og det er her dere, og statsbudsjettet, kommer inn i bildet.

For «spesielt interesserte»

Til tross for at eksisterende læreplaner i grunnskolen inkluderer kompetansemål om kropp, kjønn og seksualitet, blir disse temaene til stadighet nedprioritert i skolehverdagen. Merkelig, eller hva? Tja, ikke når man tar i betraktning at lærernes grunn- og videreutdanninger sjelden gir dem kompetanse i å undervise om slikt.

I stedet er kurs i å holde seksualitetsundervisning noe de «spesielt interesserte» selv må oppsøke utenfor det offentlige tilbudet.

Slike handlinger krever ikke bare initiativ fra undervisernes side, det krever også at skoleledelsen ser undervisning om seksualitet som en viktig prioritet, både i skolens hverdag og budsjett – noe de sjelden får signal om eller mulighet til fra myndighetene.

Kurs i å holde seksualitetsundervisning noe de «spesielt interesserte» selv må oppsøke utenfor det offentlige tilbudet.

Samtidig er det ikke til å stikke under stol at aktørene de henvender seg til trenger mer enn et uforpliktende «nikk» i politiske styringsdokumenter for å kunne dekke behovet i befolkningen.

De som til daglig arbeider med å utvikle undervisningsmateriell og tilby kursing i kropp, kjønn og seksualitet, opplever ofte at etterspørselen er langt større enn det de har ressurser til å dekke.

Inntil disse temaene er integrert i både lærerutdanninger og skolehverdagen trengs det derfor økt økonomisk støtte til dem som arbeider for å gi barn og unge tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning.

Den viktige undervisningen

Og i tilfelle dere har glemt hvorfor nettopp dette er så viktig, kan vi gjerne gi dere en refresher:

Det handler om den overveldende andelen jenter som blir utsatt for fysiske og digitale seksuallovbrudd, i tillegg til den sexistiske stigmatiseringen som ofte følger av dette.

Det handler om den store mengden gutter som tar livet sitt fordi ingen har lært dem å uttrykke følelser som faller utenfor den trange og trauste mannsrollen.

Og det handler om de av oss som blir marginaliserte og stigmatiserte på bakgrunn av at selve identiteten vår utfordrer utdaterte, begrensede og forskningsstridige normer for kjønn, kropp og seksualitet.

Men det handler også om mye, mye mer.

Det handler om den overveldende andelen jenter som blir utsatt for fysiske og digitale seksuallovbrudd.

Ta det på alvor

For i bunn og grunn handler det om hvilket samfunn vi ønsker å skape for framtiden – det er tross alt vi som må leve i det. Manglende initiativ, engasjement og satsing på seksualitetsundervisning i 2018, kan bety mangel på fremgang i helse og likestilling i flere år og generasjoner fremover i tid.

Så, kjære regjering, hadde det ikke vært fett å sette presedens for fremtiden ved å være den første regjeringen som anerkjenner barn og unges behov for og rett til helhetlig undervisning om kropp, seksualitet og medmenneskelighet gjennom en egen linje i statsbudsjettet?

Det synes i alle fall vi – og vi er ikke de eneste! Den siste tiden har flere offentlige personer, deriblant Barneombudet, gått ut i offentligheten og etterspurt lignende tiltak. Det er «i vinden», med andre ord.

Nå er det opp til dere å vise at dere tar det på alvor.

Dette brevet er signert av ledere for 12 ungdomsorganisasjoner: Mani Hussaini, Leder, AUF; Andreas Brännström, 1. Nestformann, FpU; Stine Nygård, Leder, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom; Marthe Øvrum, Leder, Skeiv Ungdom; Agathe Waage, Leder, Elevorganisasjonen; Tobias Drevland Lund, Leder, Rød Ungdom; Maria Bonita Igland, Sentralstyremedlem og feministisk leder, Sosialistisk Ungdom; Hulda Holtvedt, Talsperson, Grønn Ungdom; Nadine Al-Mustafa, Sentralstyremedlem, Senterungdommen; Edel-Marie Haukland, 2. Nestleder, KrFU; Sondre Hansmark, Leder, Unge Venstre; Elizabeth Sire, Sentralstyremedlem, Unge Høyre.

Vil DU bli med SNU til Luxembourg og Armenia?

I samarbeid med Foreign Students of Luxembourg og deres norske partnerorganisasjon Frie Filmere har SNU fått muligheten til å delta på prosjektet «DocuSpeech against Hate Speech».

Prosjektet ønsker å benytte filmskaping som et strategisk verktøy for å opplyse unge mennesker om menneskerettigheter og å bekjempe diskriminering og hatprat gjennom å skape korte dokumentarfilmer som kan opplyse og engasjere. Vi vet at mange unge opplever diskriminering og hatprat via internett, og dokumentarfilmer kan være en måte å bruke det samme verktøyet for å spre toleranse i stedet for hat.

Synes du dette høres spennende ut? Da vil vi ha deg med på laget! I tillegg til prosjektansvarlig i SNU er vi på utkikk etter tre personer ønsker å bli med oss til Luxembourg og Armenia for å ta del i dette viktige prosjektet. Reise, opphold, mat og aktiviteter underveis vil bli dekket av Foreign Students of Luxembourg og Erasmus+.

Oppbygging:

 • 1. Seminar i Luxembourg 1-10. desember 2018. Seminaret samler 35 unge, engasjerte frivillige fra Norge, Luxembourg, Polen, Portugal, Georgia, Russland og Armenia. På dette seminaret vil man få opplæring i filmskaping og deretter skape opplysende filmsnutter til bruk i organisasjonsarbeid for å bekjempe hatprat.
 • 2. Etterarbeid i Norge. Deltakerne drar hjem til organisasjonene sine for å jobbe videre med filmskaping og benytte filmsnuttene til lokale prosjekter. SNUerne som deltar i prosjektet jobber sammen og blir enige om hvordan de ønsker å nå ut med filmsnuttene de har produsert.
 • 3. Avsluttende seminar i Armenia 25. mai til 1. juni 2019. Prosjektarbeidet analyseres. Deltakerne kommer med anbefalinger for hvordan man effektivt kan benytte filmskaping for å opplyse om menneskerettigheter og bekjempe hatprat.

Vi ønsker deltakere som er:

 • 20 år eller eldre.
 • God i skriftlig og muntlig engelsk.
 • Engasjert i tematikken.
 • Motivert til å delta i prosjektet gjennom hele forløpet fram til prosjektet avsluttes sommeren 2019, inkludert SNUs prosjektarbeid hjemme i Norge i perioden mellom turene til Luxembourg og Armenia.
 • Skal helst ha anledning til å delta både på turen til Luxembourg 1-10. desember 2018 og til Armenia 25. mai til 1. juni 2019, men unntak kan gjøres dersom man bare har anledning til en av turene.
 • Erfaring med medier og kommunikasjon er ikke et krav, men kan være en fordel.

Kunne DU tenke deg å bli med? Send en e-post til kristine@snuorg.no innen onsdag 3. oktober, og fortell kort om din motivasjon til å ta del i prosjektet. Har du drevet med organisasjonsarbeid tidligere? Er du engasjert i å forebygge diskriminering og hatprat? Har du tatt del i lignende prosjekter? Skriv gjerne noe om dette!

Alle medlemmer av SNU som har fylt 20 år kan søke. Er du ikke medlem av SNU enda? Du kan melde deg inn i organisasjonen her.

Eventuelle spørsmål om prosjektet rettes til kristine@snuorg.no

Prosjektet er organisert av Foreign Students of Luxembourg og finansiert av Erasmus+. SNU har fått mulighet til å delta takket være organisasjonen Frie Filmere v/ Geir Bergersen.