Loading....

SNU og Feministisk Forum inviterer til Halloweenfest

Uhuuu…

Velkommen til Halloweenfeiring med Feministisk forum og SNU!

Vi inviterer til fest i Biblioteket på Chateau Neuf, fredag 30. oktober fra klokka 20 og ut kvelden. Tema for kvelden er OVERDREVENT SEXY!

Du har sikkert fått med deg at Halloween har gått fra skummelt til sexy, særlig i damekostymeavdelingen. Her finner du sexy sykepleier, sexy politibetjent, sexy skolejente, sexy katt. Spørsmålet er… hvordan kan vi dra det enda lenger?

Hvordan ser en sexy angrepille ut? Sexy tomatsuppe? Sexy blåblå regjering? Premie til beste kostyme!

Sted: Chateau Neuf – Det Norske Studentersamfund

Tid: 30. oktober klokken 20:00

CC: Innpakket godteri til fellesskapet!

Invitasjon til ungdomskonferanse

Sex og Politikk, Jurudisk rådgivning for kvinner (JURK) og Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU) inviterer deg til en ungdomskonferanse for å diskutere de juridiske muligheter og utfordringer ungdom har til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Konferansen vil se på SRHR og tilgang til dette i et juridisk perspektiv, med FNs bærekraftige utviklingsmål som bakteppe.

Temaer som abort, vold i nære relasjoner og seksualundervisning vil bli presentert av relevante eksperter. Det geografiske fokuset er bredt og inkluderer Nepal og Sør-Asia, Latin-Amerika og Tanzania.

Eksperter/talere

Shambhavi Poudel: Leder for International Planned Parenthood Federation (IPPF) sitt Sør-Asiatiske ungdomsnettverk (SARYN)

Patricia Kaatee: Politisk rådgiver i Amnesty International Norge

Andrea Gustavsson, Beate Wenes, Synne Skoglund and Karoline Sehl: Representanter fra JURK

Konferansen vil foregå på engelsk.

Påmelding er nødvendig

Påmelding sendes til Are Izquierdo Skjær, Internasjonal sekretær i Sex og Politikk innen 25.10.

E-post: are@sexogpolitikk.no / tlf: 48 18 45 46

Endelig er SNU en realitet

Endelig er Sex og Politikk sin ungdomsorganisasjon en realitet! Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) har blitt opprettet som den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som jobber eksklusivt med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Med SNU ønsker vi å skape en plattform for ungdomsmedvirkning på SRHR-feltet, med et mål om gjennomslag for seksualpolitikk som ivaretar ungdommers interesser. SNU skal i tillegg jobbe for økt engasjement for ungdom og SRHR, sett i sammenheng med global bærekraftig utvikling.

Seksuelle og reproduktive rettigheter er menneskerettigheter

I SNUs vedtekter står organisasjonens formål og oppdrag nedfelt som:

SNU er en ungdomsledet frivillig organisasjon som jobber for å forsvare og styrke SRHR for unge mennesker over hele verden. Seksuelle og reproduktive rettigheter er universelle menneskerettigheter og avgjørende for å oppnå den høyeste oppnåelige standard for helse og velvære. Alle unge mennesker har rett til å uttrykke og nyte sin seksualitet uten stigma eller diskriminering, og stå fritt til å ta beslutninger om sine reproduktive liv. Likhet, gjensidig respekt, og fullt samtykke må være grunnlaget for å kunne oppfylle disse rettighetene.

På agendaen framover

SNUs styre består av sju engasjerte ungdommer og Sarah Borgen er den nyvalgte lederen. Hun gleder seg til å komme ordentlig i gang med arbeidet. «SNU er det som skaper bevegelsen i min drivkraft for SRHR! Jeg er veldig glad for å ta del i SNU, for vi er en gruppe lidenskapelige og sterke medlemmer som kommer til å jobbe hardt for å oppnå lik tilgang til SRHR» sier hun.

Den overordnede rammen for SNUs arbeid er er å understreke sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og unge menneskers SRHR. Agendaen tilknyttet FNs internasjonale konferanse om befolkning og utvikling og post-2015-prosessen står sentralt i dette arbeidet. SNU kommer også til kjempe for å styrke den politiske og økonomiske støtten til SRHR, både i Norge og globalt.

Noe av det første konkrete som står på organisasjonens agenda er å delta med en parole på kvinnedagen 8. mars. Deretter er det planer om både foredrag og debatt, og ikke minst organisasjonens første generalforsamling i slutten av mai.

SNU har en nøkkelrolle

Som den eneste organisasjonen i Norge som har SRHR som sin hovedprioritering, har Sex og Politikk et stort ansvar for å synliggjøre viktigheten av SRHR for beslutningstakere og befolkningen generelt. I tillegg sørger Sex og Politikk for at SRHR blir ivaretatt i politiske prosesser, og settes på agendaen i den offentlige debatten. Som Sex og Politikk sin ungdomsorganisasjon kommer SNU dermed til å ha en nøkkelrolle på feltet som omhandler ungdommers SRHR. Ungdommene er viktige aktører i byggingen av en bærekraftig framtid, og bør derfor myndiggjøres i utformingen av nasjonal og internasjonal SRHR-politikk.