Loading....

Førsteinnkalling til generalforsamling 18. april 2020 – Utsatt

Kjære medlem i SNU! Vi har valgt å foreløpig utsette generalforsamlingen, og følger rådene fra FHI om å ikke samle store mengder mennesker. Vi følger situasjonen, og kommer med oppdatering når vi vet mer om hvor lenge tiltakene mot covid-19 viruset varer, når vi kan planlegge normale møter igjen, eller om vi finner en digital løsning for å avholde møtet.

 

Kjære medlem i SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom! 

Dette er første innkalling til generalforsamling 2020 i SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom. Første innkalling har etter vedtektene blitt sendt på epost til alle medlemmer minst to måneder i forveien. Andre innkalling, endelig saksliste og dokumenter til vedtak sendes minst en uke før generalforsamlingen finner sted. Generalforsamlingen vil finne sted sentralt i Oslo lørdag 18. april. 

 

Om generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er SNU sitt høyeste beslutningsorgan, og stedet der organisasjonens retning for det neste året bestemmes. På generalforsamlingen behandles budsjett og regnskap, vedtekter, arbeidsprogram og politisk plattform. I tillegg velges sentralstyre for neste periode. Generalforsamlingen er stedet for å melde opp temaer du ønsker at SNU skal diskutere og komme med de gode ideene om hvordan organisasjonen skal vokse. 

 

Hvem kan delta? 

Alle tellende medlemmer i SNU, som har betalt medlemskontingent for 2020. Dersom du ikke har  betalt medlemskontingenten for 2020 må den betales senest en uke før generalforsamlingen. Ta kontakt på post@snuorg.no dersom du mener du ikke har fått kontingentkrav, eller er usikker på om du har betalt. Lokallag kan sende opp til to personer til generalforsamlingen, som får dekket reise til Oslo. Lokallagene som ønsker å sende delegater må velge delegater og melde inn til SNU sentralt innen 15. mars. 

 

Frister for endringer og stille til valg 

Dersom du ønsker å sende inn endringsforslag til SNU sine sentrale dokumenter må det være sendt til sentralstyret minst to uker i forkant av møtet. Dette gjelder også dersom du ønsker å melde opp andre saker til møtet. Endringsforslag og andre saker til sakslisten sendes til post@snuorg.no. Det er viktig å skrive forslagene slik du vil endringene skal stå i dokumentene

Dersom du ønsker å stille til valg til sentralstyret må du ta kontakt med valgkomiteen innen 30. mars. Send en mail til post@snuorg.no dersom du ønsker å komme i kontakt med valgkomiteen og merk med «Valgkomite styre». 

 

Foreløpig saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste  
 2. Forretningsorden 
 3. Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokollen 
 4. Godkjenne årsmelding for 2019  
 5. Godkjenne revidert regnskap for 2019  
 6. Godkjenning av årsmelding 2019
 7. Presentasjon og godkjenning av budsjett
 8. Vedtekter 
 9. Politisk plattform  
 10. Arbeidsprogram frem til generalforsamling 2021 
 11. Politisk kampanje 
 12. Strategier   
 13. Valg av nytt sentralstyre 
 14. Valg av ny valgkomite 
 15. Andre saker 

 

Praktisk informasjon  

Møtet vil foregå på dagtid lørdag 18. april, og det vil bli servert mat i løpet av møtet. Vennligst skriv allergier, matpreferanser og andre behov tydelig i påmeldingsskjemaet

 

Kontakt 

Om du lurer på noe rundt generalforsamlingen må du ikke nøle med å spørre! Du kan kontakte SNU på: 

SNU sentralt: post@snuorg.no 

Praktiske spørsmål rettes til ungdomskoordinator i Sex og Politikk, Tina Andersen Vågenes på  tina@sexogpolitikk.no 

Spørsmål om dokumenter og forberedelse rettes til leder i SNU: Sol Stenslie på sol@snuorg.no 

Vil du sitte i styret for SNU i perioden 2020/2021?

 

På generalforsamlingen 18. april skal det velges nytt sentralstyre for perioden 2020/2021. Er det noe for deg?

SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for å fremme de seksuelle og reproduktive rettighetene (SRHR) til ungdom – både nasjonalt og internasjonalt. Seksuelle og reproduktive rettigheter er universelle menneskerettigheter, og er avgjørende for å oppnå god helse og velvære. All ungdom har rett til å uttrykke sin seksualitet uten stigma eller diskriminering. Likestilling, gjensidig respekt og fullt samtykke må være grunnlaget for realiseringen av disse rettighetene. Derfor jobber SNU for en helthetlig seksualitetsundervisning som gjør ungdom i stand til å gjøre trygge valg. 

18. april arrangerer SNU generalforsamling i Oslo, der vi blant annet skal velge nytt styre for perioden 2020/2021. SNU-styret består av frivillige, som velges av organisasjonens medlemmer på generalforsamling hvert år. Alle verv i SNU har en varighet på 1 år. For å stille som styremedlem i SNU må du være registrert som betalende medlem og være under 30 år.

 

Styret for 2020/2021 vil bestå av:
 • Leder
 • To nestledere 
 • Inntil 6 ordinære styremedlemmer 
 • Inntil 3 varamedlemmer 
Vi ser etter personer som: 
 • Har interesse og engasjement for SRHR og interseksjonell likestilling 
 • Ønsker å få nye utfordringer og ansvar 
 • Har et hjerte for SNU sine saker 
 • Har ideer om hvordan utvikle SNU til å bli enda større og synligere 
 • Er engasjert og kan vie noen timer i uken til arbeid 

 

Utover styremøter hver tredje uke krever styreverv at du bruker litt ekstra tid for å følge opp dine ansvar og ting som skjer i SNU. Å være med i styret til SNU gir en fantastisk anledning til å lære om organisasjonsarbeid, engasjere deg i SRHR-arbeid av og for ungdom, og være en del av et fellesskap. Vi krever ikke tidligere erfaring med organisasjon og politikk (men det kan være et pluss) – bare et engasjement for SNU og et ønske om å bidra! 

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt for å høre mer om ansvar og hva som ligger i de ulike vervene! Send et motivasjonsbrev på maks 1 side til post@snuorg.no, hvor du skriver litt om din bakgrunn og motivasjon til å stille til styret. Merk e-posten med “Valgkomite sentralstyre”. Frist: mandag 30.03.2020 

Bli med i styret til SNU for 2019/2020!

På generalforsamlingen 16. oktober skal medlemmene i SNU velge nytt styre for året 2019/2020. Er det noe for deg?

SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom er en frivillig organisasjon som jobber for unges tilgang til seksuelle og reproduktive rettigheter. Organisasjonen ble stiftet i 2015, som ungdomsorganisasjonen til stiftelsen Sex og Politikk. SNU jobber med mange tema, deriblant abort, samtykke, seksualitetsundervisning og interseksjonell likestilling. Kjernen i arbeidet er at alle mennesker skal ha råderett over sin egen kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet uten frykt eller fare for stigma og diskriminering. SNU er partipolitisk og religiøst uavhengig, og er åpen for alle under 30 år. 

SNU-styret består av frivillige, som velges av organisasjonens medlemmer på generalforsamling hvert år i oktober. Alle verv i SNU har en varighet på 1 år. Styremedlemmer må være tellende medlemmer i SNU, og være under 30 år. 

 

Styret til SNU består av frivillige som dekker følgende roller: 

 • Leder 
 • Nestleder 
 • Politisk ansvarlig 
 • Nasjonalt ansvarlig 
 • Internasjonalt ansvarlig 
 • Økonomiansvarlig 
 • Kommunikasjonsansvarlig 
 • Arrangementsansvarlig 

 

I tillegg vil det være mulig å bli med i våre utvalg dersom du ikke ønsker å sitte i styret: vi har et kommunikasjonsutvalg og et arrangementsutvalg som alltid trenger flere gode frivillige. 

Vi søker deg som har interesse for temaene SNU jobber med, og gode ideer til ting du vil gjøre. Tidligere erfaring fra politisk eller organisatorisk arbeid er ikke et krav! 

 

Ta kontakt med valgkomiteen i SNU på post@snuorg.no for å melde din interesse.