Loading....

Nytt sentralstyre valgt inn på digital generalforsamling

Digital generalforsamling valgte nytt sentralstyre for SNU

 

Søndag 7. juni holdt SNU sin årlige generalforsamling, og for første gang i helt digital versjon på grunn av korona-pandemien. Møteledelsen var samlet på kontoret, og fikk heldigvis se ansiktene til deltakerne på video gjennom møteplattformen Zoom. Både nye og gamle engasjerte SNU-aktivister gjorde møtet til en fin opplevelse selv om vi ikke fikk møte hverandre fysisk.

Generalforsamlingen behandlet regnskap og årsmelding for 2019, som oppsummerte hvor mye aktivitet og vekst SNU hadde i fjor. På generalforsamlingen i 2019 besluttet møtet at sentralstyret skulle komme med en språkvasket politisk plattform til neste ordinære generalforsamling, som ble behandlet på årets generalforsamling. I tillegg vedtok generalforsamlingen en vedtektsendring om sammensetning av sentralstyret, med nye og tydeligere posisjoner og oppgaver. Til sist var det valg, der generalforsamlingen valgte et nytt og engasjert sentralstyre for det neste året.

 

Det nye sentralstyret i SNU består av:

 • Leder: Sol
 • Organisatorisk nestleder: Rebecca
 • Politisk nestleder: Synnøve
 • Styremedlem med økonomisk ansvar: Tiril
 • Styremedlem med internasjonalt ansvar: Thea-Caroline
 • Styremedlem med ansvar for kommunikasjon: Siri
 • Styremedlem med ansvar for lokallag og rekruttering: Isak
 • Styremedlem med ansvar for seksuell og reproduktiv helse: Sigrid
 • Styremedlem: Lisa
 • Styremedlem: Adele
 • Vara: Alexandra
 • Vara: Iselin

 

Vi ønsker å takke alle nye og gamle aktive som var med på generalforsamlingen, og spesielt det forrige styret som har brukt tid og krefter det siste året på å sikre at SNU fortsatt vokser som organisasjon!

Vil du bli med i styret til SNU for 2020/2021?

OBS: søknadsfristen er lukket, og innstilling fra valgkomiteen sendt ut i forkant av generalforsamlingen.

 

Er du interessert i seksuell helse? Mener du at vi trenger en bedre seksualitetsundervisning? Vil du engasjere deg for unges rettigheter? Er du under 30 år? Da vil valgkomiteen til SNU komme i kontakt med deg! SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom søker medlemmer til vårt sentralstyre i Oslo. Nytt sentralstyre skal velges på digital generalforsamling 07. juni. 

 

Vi er en ungdomsorganisasjon som jobber for alle unges seksuelle helse og rettigheter. Både i Norge og globalt. Vårt motto er “For trygg og positiv seksualitet”. Vi er ungdom og unge som jobber frivillig over hele landet med denne tematikken. Vi teller pr dags dato 250 medlemmer og har 3 lokallag utenfor Oslo. Vi har også 3 utvalg og et sentralstyre lokalisert i Oslo. Kontoret vårt ligger sentralt i Oslo Sentrum, som vi deler med vår moderorganisasjon, Sex og Politikk. 

Vi jobber med informasjonsformidling om seksualitet til ungdom. Vi har mange ulike prosjekter som formidler informasjon om seksuell helse og rettigheter. For eksempel KISS-ambassadørene, SNUs Sexquiz, #Ukas6 og kampanjen vår #myteknuserne. Samtidig jobber vi mye med politisk påvirkning. Vi deltar på høringer i Stortinget, er aktive i flere politiske nettverk og skriver kronikker til media. SNUs formål er å sikre unge sin rett til å uttrykke og nyte sin seksualitet uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering. Vi arbeider interseksjonelt og med et normkritisk språk. Vi arbeider med en bred tematikk og har et stort fokus på kjønn og seksualitetsmangfold. 

 

Hovedtemaene vi jobber politisk for nasjonalt i år er:

– Bedre og mer seksualitetsundervisning

– Innføre samtykkelov i Norge

– Gratis prevensjon for alle under 16 år

 

Er du enig? Er du mellom 13 og 30 år? Da håper vi at DU ønsker å stille til et verv hos oss! Det er ingen krav for å søke, det eneste du trenger er en interesse for tematikken vår, engasjement og stå på vilje. Vi oppfordrer alle til å søke uavhengig av funksjonsevne, kjønn, seksualitet, etnisitet, kultur, rase, klasse og utdanningsnivå. Vi tilpasser arbeidsplassen og vervet til hver enkelt.

 

Vi søker deg som:

 • Er under 30 år
 • Er interessert i seksualitet, kjønn, menneskerettigheter og seksuell helse
 • Er engasjert, lærevillig og positiv
 • Kan arbeide minst 5 timer hver uke (15 timer hvis leder/nestleder)
 • (Ikke et krav, men stort pluss hvis du har erfaring innen politikk, organisasjon, frivillighet, kommunikasjon, økonomi)
 • (Ikke et krav, men stort pluss med påbegynt eller ferdig utdanning innen helse, samfunnsvitenskap, kommunikasjon, psykologi, kjønn, administrasjon, journalistikk, økonomi, lærer/lektor o.l)

 

Dine arbeidsoppgaver vil være for eksempel:

 • Delta på styremøter hver 3.uke hvor du gir råd og innspill
 • Representere SNU på stand, foredrag, workshops, møter og i media
 • Hjelpe til med å organisere eventer og prosjekter for SNU
 • Bruke din erfaring og kompetanse til å utvikle SNU
 • Rekruttere nye medlemmer

 

Vi kan tilby

 • Et godt miljø og samhold 
 • Faglig og personlig utvikling innenfor organisasjonsarbeid
 • Et bredt nettverk innenfor politikk, helse og organisasjon
 • Faglig utvikling innenfor seksuell helse og rettigheter
 • Påvirke norsk og internasjonal politikk
 • Påvirke og informere norsk ungdom om sin seksuelle helse og rettigheter
 • Koselige lokaler i sentrum av Oslo 
 • Attest 

 

Følgende verv er ledig:

 • Leder
 • 2 nestledere
 • 5 sentralstyreverv
 • 3 varaposisjoner 
 • 3 medlemmer til valgkomite

 

Det er vanlig praksis at sentralstyremedlemmene fordeler sine verv innenfor å være leder av et av våre utvalg (politisk, kommunikasjon og fagutvalg) eller har ansvar for områdene internasjonalt samarbeid eller rekruttering og lokallag. 

Er du interessert? Send et kortfattet motivasjonsbrev til valgkomiteen før 24. mai der du forteller om deg selv, og hva du ønsker å bidra med i sentralstyret, eventuelt om det er en spesifikk posisjon du ønsker. Send det til post@snuorg.no og merk eposten med “Valgkomite generalforsamling vår 2020”.

Innkalling til SNUs digitale generalforsamling – 07. juni

 

Kjære medlem i SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom! 

 

Dette er innkalling til SNU sin digitale generalforsamling 07. juni som er sent på epost til alle registerte medlemmer i SNU.
På grunn av nødvendige forberedelser og interne prosesser har vi måttet flytte generalforsamlingen som egentlig skulle finne sted i mai. Ny dato for digital generalforsamling er satt til  07. juni 2020. Vi åpner det digitale rommet på plattformen Zoom klokken 17, og satser på å starte selve sakslisten 1730. Vi håper så mange som mulig har mulighet og lyst til å være med! Følg gjerne med på arrangementet på Facebook, der vi vil poste link til møtet. Vi sender også ut link til alle påmeldte.
 
Det er viktig at alle deltakere melder seg på gjennom påmeldingsskjemaet, slik at vi vet hvem som skal delta og om de har stemmerett. Det er også her vi sender link til møtet. Skjema finner du her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDesn4lbfb31dxpoDn3BQ-By18fwlvzsQDZGTT7BkJlGTeWw/viewform
Vil du stille til valg i sentralstyret eller kjenner du noen som bør gjøre det? Sjekk gjerne ut annonsen på frivillig.no for mer informasjon om de ledige vervene i sentralstyret. Send et kortfattet motivasjonsbrev og spesifisering om hva du ønsker å jobbe med i sentralstyret, til post@snuorg.no og merk med “Valgkomite generalforsamling 2020”. OBS: fristen for å melde seg har gått ut.
Generalforsamlingen er SNU sitt høyeste beslutningsorgan, og stedet der organisasjonens retning for det neste året bestemmes. På generalforsamlingen behandles budsjett og regnskap, vedtekter, arbeidsprogram og politisk plattform. I tillegg velges sentralstyre for neste periode. Generalforsamlingen er stedet for å melde opp temaer du ønsker at SNU skal diskutere og komme med de gode ideene om hvordan organisasjonen skal vokse. I den spesielle situasjonen vi er i nå vil diskusjonssaker utsettes på grunn av begrensningene et digitalt møte gir. Vi jobber med å finne best mulig løsning for å gjennomføre personvalg og hvordan vedta dokumenter. Valg av personer til sentralstyre er sensitivt, og vil ikke gjennomføres direkte i Zoom. Det vil foregå gjennom en annen plattform alle med stemmerett får tilgang til når saken behandles.

Hvem kan delta? 

Alle tellende medlemmer i SNU mellom 13 og 30 år, som har betalt medlemskontingent for 2020. Dersom du ikke har  betalt medlemskontingenten for 2020 må den betales senest en uke før generalforsamlingen. Ta kontakt på post@snuorg.no dersom du mener du ikke har fått kontingentkrav, eller er usikker på om du har betalt.

Foreløpig saksliste, med forbehold om flere endringer: 

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden (gjennomføring av møtet) og teknisk gjennomgang.

2. Konstituering – valg av møteleder, referent og underskrivere av protokollen.

3. Leders tale.

4. Godkjenning av årsmelding for 2019.

5. Presentasjon av forslag til nye styreposisjoner.

6. Presentasjon og godkjenning av regnskap for 2019.

7. Presentasjon og valg av språkvasket politisk plattform.

8. Valg av nytt sentralstyre og valgkomite

Ikke nøl med å ta kontakt med oss på mail post@snuorg.no, eller på andre plattformer dersom du har spørsmål om møtet eller hva du bør forberede deg på. Vi jobber med å gjøre dette til en god løsning når vi dessverre ikke kan møtes fysisk. Imens håper vi du tar vare på deg selv og de rundt deg.

 

Bli med i styret til SNU for 2019/2020!

På generalforsamlingen 16. oktober skal medlemmene i SNU velge nytt styre for året 2019/2020. Er det noe for deg?

SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom er en frivillig organisasjon som jobber for unges tilgang til seksuelle og reproduktive rettigheter. Organisasjonen ble stiftet i 2015, som ungdomsorganisasjonen til stiftelsen Sex og Politikk. SNU jobber med mange tema, deriblant abort, samtykke, seksualitetsundervisning og interseksjonell likestilling. Kjernen i arbeidet er at alle mennesker skal ha råderett over sin egen kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet uten frykt eller fare for stigma og diskriminering. SNU er partipolitisk og religiøst uavhengig, og er åpen for alle under 30 år. 

SNU-styret består av frivillige, som velges av organisasjonens medlemmer på generalforsamling hvert år i oktober. Alle verv i SNU har en varighet på 1 år. Styremedlemmer må være tellende medlemmer i SNU, og være under 30 år. 

 

Styret til SNU består av frivillige som dekker følgende roller: 

 • Leder 
 • Nestleder 
 • Politisk ansvarlig 
 • Nasjonalt ansvarlig 
 • Internasjonalt ansvarlig 
 • Økonomiansvarlig 
 • Kommunikasjonsansvarlig 
 • Arrangementsansvarlig 

 

I tillegg vil det være mulig å bli med i våre utvalg dersom du ikke ønsker å sitte i styret: vi har et kommunikasjonsutvalg og et arrangementsutvalg som alltid trenger flere gode frivillige. 

Vi søker deg som har interesse for temaene SNU jobber med, og gode ideer til ting du vil gjøre. Tidligere erfaring fra politisk eller organisatorisk arbeid er ikke et krav! 

 

Ta kontakt med valgkomiteen i SNU på post@snuorg.no for å melde din interesse.  

 

Bli med i SNU’s nye prosjekt: KISS-ambassadørene!

Obs: søknadsfristen er over, og ambassadørene er valgt ut.

Er du interessert i temaer knytt til seksualitet, identitet og kropp?

Syns du seksualitet, kropp og identitet blir lite snakka om eller får for lite fokus i skuleundervisninga? Har du lyst til å lære meir om seksuell og reproduktiv helse og rettigheiter og bidra til at også andre ungdom får lære meir?

Gjennom SNU sitt nye prosjekt “KISS-ambassadørene” kan du både auke din kunnskap om og engasjement kring kropp, identitet, seksualitet og samliv (KISS) og bidra til at andre unge får ein arena til å engasjere seg! Spennande, gøy og gratis!

 

6-8. september arrangerer vi ei kurshelg der du kan få lære om seksualitet, kropp og identitet, med spesielt fokus på positiv seksualitet, samtykke og grenser, normkritikk og interseksjonalitet. Kurshelga vil foregå i Oslo, og SNU dekker kost, losji og reise for alle deltagere.

I etterkant av kurshelga ønsker vi at du arrangerer aktiviteter der du bur, som ung-til-ung undervisning eller andre arrangement som du sjølv ønsker. SNU bistår deg kring det økonomiske og praktiske i forhold til å planlegge og gjennomføre slike arrangement.

I desember runder vi av året med ein ein-dags erfaringskonferanse der du igjen får møte dei andre ambassadørene og dele tankar og erfaringar kring prosjektet! Her får du moglegheit til å påverke korleis SNU arbeider lokalt, og dele dine synspunkt. Konferansen blir avholdt i Oslo, med reise og kost dekka av SNU.

Litt skummelt å melde seg på åleine? Det er veldig åpent for å melde seg på med ein venn eller ein medelev ein ønsker å engasjere seg saman med! Føler du at du ikkje kan nokon ting om denne tematikken og å vere ambassadør høyres litt skummelt ut? Desto større grunn til å melde seg på! Med interesse og engasjement treng du ingen spesiell forhåndskunnskap.

 

Prosjektet inkluderer:

 • Ei tredagers kurshelg i september saman med inntil 30 andre ungdom, der du får moglegheit til å auke kunnskapen din om og engasjement kring seksualitet, identitet, samliv og kropp. Heilt gratis!  
 • Oppfølging og tilrettelegging for at du skal kunne gjennomføre ung-til-ung aktiviteter der du bur.
 • Eit erfaringsseminar i desember, der du får møte igjen dei andre ambassadørane og dele erfaringar og tankar kring prosjektet, som kan påverke korleis SNU arbeider lokalt. Sjølvsagt også gratis!
 • Mykje ny kunnskap om fleire spennande tema og erfaring i å arrangere ung-til-ung undervisning og moglegheit til å skal ein arena for andre unge å engasjere seg.
 • Nye vener med same interesser i heile Noreg.
 • Bevis på gjennomført kurshelg. Supert på CVen!

Vi ønsker deg som:

 • Er fortrinnsvis mellom 16 og 19 år, men det er også åpent for andre engasjerte under 26 år å søke.
 • Synes seksualitetsundervisninga i skulen ikkje er god nok, og vil lære meir.
 • Vil bidra til at andre unge kan engasjere seg i tema som kropp, identitet, seksualitet og samliv, og vil bidra til å skape ein arena for dette engasjementet der du bur.
 • Synes at tematikken verker spennande, men ikkje veit kvar du kan få utløp for engasjementet ditt.
 • Synes det hadde vore gøy å engasjere deg saman med andre ungdom.
 • Er ein vennegjeng eller ei mindre gruppe medelevar som vil engasjere dykk saman.

Søknadsfrist:

24.juni. Du blir kontakta av oss i løpet av sommaren!

Send inn søknad her:

https://docs.google.com/forms/d/1S49bhGIDGXXGXOa7QKCYe0j7Ko2A8k8z_Lr9vtW-KGE/edit

 

Vil du være med i planleggingsutvalget til SNUs nye prosjekt?

I 2019 skal Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) utvikle, planlegge og gjennomføre et flunkende nytt prosjekt av og for ungdom som ønsker å arbeide med seksualpolitiske temaer, problemstillinger og utfordringer.

Prosjektet, som har fått arbeidstittelen «SRHR Ambassadørene», har som formål å stimulere ungdommers frivillige engasjement og deltakelse i ung-til-ung undervisning, aktiviteter og kampanjer rettet mot å fremme unge nordmenns tilgang til, kunnskap om og dialog rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

I løpet av prosjektperioden skal SNU:

 • Planlegge og gjennomføre en tredagers kurshelg for inntil 30 deltakende ungdommer, med sikte på å øke deres kunnskaper om og engasjement for SRHR
 • Utvikle og produsere informasjonsmateriell og verktøy som styrker og forenkler ungdommers frivillige arbeid med SRHR etter kurshelgen
 • Inspirere og stimulere ungdom til å gjennomføre selvdrevne, frivillige ung-til-ung aktiviteter, som til sammen vil nå ut til over 500 ungdommer rundt omkring i landet
 • Samle ungdommers erfaringer med og refleksjoner rundt å gjennomføre ung-til-ung aktiviteter med seksualitetsrelaterte temaer i fokus, som kan brukes for å videreutvikle prosjektet eller sette i gang nye initiativer for ungdomsdrevet frivillig arbeid på SRHR-feltet

Styret i SNU er nå på utkikk etter ungdom under 26 år som er interessert i og har kunnskap om seksualitetsrelaterte temaer (f.eks. seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep, seksualitets- og identitetsmangfold, kroppspress og sosiale medier, deling av nakenbilder, m.m.), og som kunne tenke seg å sitte i utvalget som skal planlegge prosjektet.

Utvalget vil ha ansvar for å lage en detaljert fremdriftsplan for prosjektet, bestemme fokus og innhold for aktivitetene til kurshelgen, samt utvikle verktøy og materiell som kan benyttes av kurshelgens deltakere. De vil arbeide tett med prosjektets koordinator, som vil være ansatt i 25% stilling og ha ansvar for alt det administrative arbeidet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av både kurshelgen og erfaringskonferanse, samt oppfølgingen av prosjektets deltakere mellom kurshelgen og erfaringskonferansen.

Vi i styret tar gjerne en samtale med deg dersom du ønsker å vite mer prosjektet, har lyst til å sitte i utvalget, eller har forslag til andre som kunne egnet seg. Send oss gjerne en epost på post@snuorg.no innen 24. mars!

 

LNU støtter SNU’s nye prosjekt «SRHR ambassadørene» med 365 000 kr!

SNU har nylig fått innvilget støtte på 365 000 kr fra LNU Aktivitetsstøtta til å gjennomføre prosjektet «SRHR ambassadørene».

Prosjektet som har som formål å stimulere ungdommers frivillige engasjement og deltakelse i ung-til-ung undervisning, aktiviteter og kampanjer rettet mot å fremme unge nordmenns tilgang til, kunnskap om og dialog rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Gjennom å øke en utvalgt gruppe ungdommers kunnskaper om seksualitetsrelaterte temaer, samt styrke deres evner til å snakke med jevnaldrende om disse temaene på en trygg, positiv, respektfull og inkluderende måte, tar prosjektet sikte på at deltakerne skal utvikle den kompetansen de trenger for å gjennomføre ung-til-ung aktiviteter hvor SRHR står i fokus.

Ved å belyse temaer som positiv seksualitet, mangfold, samtykke og respekt, og gjennom å vektlegge ungdomsdeltakelse i alle fasene av prosjektet, har prosjektet også som formål å være et ungdomsdrevet forebyggende tiltak mot seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep blant ungdom.

Vi i styret er utrolig takknemlig for tildelingen, og gleder oss til å ta fatt på prosjektet! Det første vi skal gjøre er å nedsette et utvalg som skal ha hovedansvaret for å videre spesifisere prosjektets innhold og fremdriftsplan, samt å planlegge en tredagers kurshelg for ungdom under 26 år og begynne arbeidet med å utvikle informasjonsmateriell som kan tas i bruk av prosjektets deltakere etter kurshelgen.

Er du interessert i å lære mer om prosjektet, har du noen tanker om hvilke temaer som burde stå i fokus, eller kunne du kanskje tenke deg å sitte i utvalget? Kom på vårt innspillsmøte 11. mars i lokalene til vår moderorganisasjon, Sex og Politikk, i Christian Krohgs gate 34.

Målet for møtet er å presentere prosjektets formål, innhold og aktiviteter slik det er beskrevet i prosjektsøknaden, og la deltakerne selv komme med innspill om:

 • Hvilke utfordringer knyttet til SRHR – spesielt mht. seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep – står mest sentralt i norske ungdommers liv og burde vektlegges i prosjektet?
 • Hva slags tiltak kan gjennomføres av og for ungdom for å skape økt kunnskap og engasjement for SRHR, og samtidig virke forebyggende for utfordringene knyttet til SRHR?

Agenda for møtet:

17.00: Pizza og (uformell) prating

17.15: Møtet åpnes og vi tar en presentasjonsrunde av de som er tilstede

17.25: SNU presenterer prosjektet «SRHR Ambassadørene»

17.35: Innspill og diskusjon: Ungdommers utfordringer knyttet til SRHR

17.55: Pause

18.00: Innspill og diskusjon: Forslag til engasjerende tiltak av og for ungdom

18:20: Oppsummering av diskusjoner.

18:30: Møtet avsluttes

Mot slutten av møtet kan de som ønsker det melde sin interesse for å sitte i utvalget som skal arbeide videre med planleggingen av prosjektet.

Ønsker du å delta? Send påmelding til ungdomskoordinator i Sex og Politikk på mail til stine@sexogpolitikk.no innen 8. Mars.

Er gruppevoldtekt av menn humor, NRK?

Den kritikerroste serien Magnus bagatelliserer voldtekt av menn.

Vil DU bli med SNU til Luxembourg og Armenia?

I samarbeid med Foreign Students of Luxembourg og deres norske partnerorganisasjon Frie Filmere har SNU fått muligheten til å delta på prosjektet “DocuSpeech against Hate Speech”.

Prosjektet ønsker å benytte filmskaping som et strategisk verktøy for å opplyse unge mennesker om menneskerettigheter og å bekjempe diskriminering og hatprat gjennom å skape korte dokumentarfilmer som kan opplyse og engasjere. Vi vet at mange unge opplever diskriminering og hatprat via internett, og dokumentarfilmer kan være en måte å bruke det samme verktøyet for å spre toleranse i stedet for hat.

Synes du dette høres spennende ut? Da vil vi ha deg med på laget! I tillegg til prosjektansvarlig i SNU er vi på utkikk etter tre personer ønsker å bli med oss til Luxembourg og Armenia for å ta del i dette viktige prosjektet. Reise, opphold, mat og aktiviteter underveis vil bli dekket av Foreign Students of Luxembourg og Erasmus+.

Oppbygging:

 • 1. Seminar i Luxembourg 1-10. desember 2018. Seminaret samler 35 unge, engasjerte frivillige fra Norge, Luxembourg, Polen, Portugal, Georgia, Russland og Armenia. På dette seminaret vil man få opplæring i filmskaping og deretter skape opplysende filmsnutter til bruk i organisasjonsarbeid for å bekjempe hatprat.
 • 2. Etterarbeid i Norge. Deltakerne drar hjem til organisasjonene sine for å jobbe videre med filmskaping og benytte filmsnuttene til lokale prosjekter. SNUerne som deltar i prosjektet jobber sammen og blir enige om hvordan de ønsker å nå ut med filmsnuttene de har produsert.
 • 3. Avsluttende seminar i Armenia 25. mai til 1. juni 2019. Prosjektarbeidet analyseres. Deltakerne kommer med anbefalinger for hvordan man effektivt kan benytte filmskaping for å opplyse om menneskerettigheter og bekjempe hatprat.

Vi ønsker deltakere som er:

 • 20 år eller eldre.
 • God i skriftlig og muntlig engelsk.
 • Engasjert i tematikken.
 • Motivert til å delta i prosjektet gjennom hele forløpet fram til prosjektet avsluttes sommeren 2019, inkludert SNUs prosjektarbeid hjemme i Norge i perioden mellom turene til Luxembourg og Armenia.
 • Skal helst ha anledning til å delta både på turen til Luxembourg 1-10. desember 2018 og til Armenia 25. mai til 1. juni 2019, men unntak kan gjøres dersom man bare har anledning til en av turene.
 • Erfaring med medier og kommunikasjon er ikke et krav, men kan være en fordel.

Kunne DU tenke deg å bli med? Send en e-post til kristine@snuorg.no innen onsdag 3. oktober, og fortell kort om din motivasjon til å ta del i prosjektet. Har du drevet med organisasjonsarbeid tidligere? Er du engasjert i å forebygge diskriminering og hatprat? Har du tatt del i lignende prosjekter? Skriv gjerne noe om dette!

Alle medlemmer av SNU som har fylt 20 år kan søke. Er du ikke medlem av SNU enda? Du kan melde deg inn i organisasjonen her.

Eventuelle spørsmål om prosjektet rettes til kristine@snuorg.no

Prosjektet er organisert av Foreign Students of Luxembourg og finansiert av Erasmus+. SNU har fått mulighet til å delta takket være organisasjonen Frie Filmere v/ Geir Bergersen.