Loading....

STILL TIL VALG I SNU 2022/2023

Kunne du tenke deg et verv i Norges eneste ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende for alle unges tilgang til seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og globalt? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg. Som tillitsvalgt i SNU får du et stort ansvar, det er utrolig gøy og lærerikt, og gir deg erfaringer for livet!

SNUs Landsmøte avholdes 30. april 2022 i Oslo, og i den anledning skal det velges et nytt sentralstyre, valgkomite og kontrollkomite.

 

Sentralstyret er SNUs høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene, og har det overordnede ansvaret for organisasjonens drift. Styret anses som et arbeidende styre og møtes hver tredje uke gjennom heler året og består av AU (leder, to nestledere og økonomisk ansvarlig), samt 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. AU (arbeidsutvalget) er organisasjonen sin ledergruppe som har ansvar for SNU sin daglige drift, samt organisasjonens politiske- og organisatoriske arbeid.

Sentralstyret består av 12 posisjoner som er fordelt slik: 

  • Styreleder
  • Organisatorisk nestleder
  • Politisk nestleder
  • Økonomisk ansvarlig
  • Styremedlem med internasjonalt ansvar
  • Styremedlem med ansvar for kommunikasjon
  • Styremedlem med ansvar for lokallag og rekruttering
  • Styremedlem med ansvar for seksuell og reproduktiv helse
  • 2 stk ordinære styremedlemmer
  • 2 stk varamedlemmer

 

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SNU og innstille til eventuelle suppleringsvalg som velges av sentralstyret mellom årsmøtene. VK består av tre medlemmer som velges på Årsmøtet.

Kontrollkomiteen (KK) kontrollerer at SNU drives forsvarlig innenfor norske lover og i samsvar med vedtekter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Komiteen består av tre medlemmer som ikke kan inneha andre verv i SNU.

 

Hvordan stille til valg:
Om du er interessert i å stille til valg, send inn et kort motivasjonsbrev til valgkomiteen på forhånd. Fristen for dette er 23. mars. Alle kandidater som sender søknad senest 23. mars vil bli innkalt til intervju.

Det er allikevel mulig å stille til valg i alle posisjoner frem til valget på årsmøtet. Men, om du søker til verv etter fristen vil ikke valgkomiteen ha mulighet til å vurdere din søknad for en mulig innstilling.

Motivasjonsbrevet skal være maks 1 A4-side, og inkludere navn, hvilket verv du stiller til og motivasjonen for dette, tilknytning til SNU (lokallag/sentralstyret/vanlig medlem) og din bakgrunn. Inkluder gjerne hva dine visjoner for SNU er.

Vi ber om at motivasjonsbrev blir sendt inn så snart som mulig, så valgkomiteens arbeid kommer raskt i gang, og slik at innstillingen kan sendes ut med øvrige sakspapirer før årsmøtet. I henhold til personvern og GDPR-reglement oppbevarer vi kun innsendte opplysninger i en begrenset periode, og de vil bli slettet i etterkant av årsmøtet.

 

Valgkomiteen vil vurdere organisasjonserfaring, SNU-erfaring, faglig kunnskap, politisk kunnskap, økonomisk kunnskap, personlig egnethet og teamsammensetning ved valg. Valgkomiteen vil også vurdere i hvilken grad kandidaten har tid til å ha et verv i SNU. Valgkomiteens prosess har fokus på å sikre mangfold. Valgkomiteen tar sikte på å intervjue kandidater digitalt over videomøter i månedene frem mot årsmøtet. Innstillingen til Sentralstyret vil offentliggjøres en uke i forkant av årsmøtet, og innstillingen til øvrige verv tilstrebes å være klar til årsmøtet, og vil offentliggjøres under avholdelsen av møtet.

Ikke vent til siste liten, send gjerne tidligere slik at valgkomiteen får tilstrekkelig med tid til å gjennomføre en god prosess i sin vurdering av alle som stiller til valg!

 

Tips til kandidater? Kjenner du noen som hadde egnet seg til et verv i SNU? Alle kan sende tips til Valgkomiteen på epost: valgkomite@snuorg.no

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt! post@snuorg.no

SNU I ÅLESUND

 

1 – 2. februar besøkte vi vårt lokallag i Ålesund. På tirsdagen holdt leder i SNU, Rebecca, et foredrag om normer og normkritikk. Takk til alle som møtte opp, det var kjempekoselig! På onsdagen var vi med på oppvarming til Uke 6 sammen med Sex og Politikk hvor vi holdt workshop om seksualitetsundervisning på barne- og ungdomsskolen på Høyskolen i Volda. Vi storkoset oss!

 

Bor du i Ålesund og vil bli aktiv i SNU? Ta kontakt med SNU Ålesund!

Globaliseringskonferansen og Arctic Pride 2021

 

SNU har vært med på ungdomsprogrammet på Globaliseringskonferansen til Norges Sosiale Forum. Vi storkoset oss og holdt foredrag om kjønnsroller, normer og seksuell trakasseringv og arrangerte sexpert-quiz! I tillegg har vi fått møte mange flotte unge og SNUere fra hele Norge.

Denne helgen har vi og deltatt på Arctic Pride i Tromsø sammen med Sex og Politikk. På fredag arrangerte vi sexpert-quiz à la pride edition på Tvibit sammen med Helsestasjon for ungdom på Tvibit.

For en flott helg!

 

Seksualitetsundervisning på Tinget!

30. september hadde vi vår årlige seksualitetsunderivisnig på Stortinget sammen med vår moderorganisasjon Sex og Politikk. Blant elevene var både stortingspolitiker, rådgivere og vårt ungdomspolitikernettverk! Vi holdt foredrag om hvorfor god, helhetlig og normkritisk seksualitetsundervisning er viktig og alle fikk teste ut noen oppgaver fra Sex og Politikks undervisningsmateriell “Uke 6” og “Uke 16”. Timen ble avsluttet med en quiz hvor vinnene fikk fine premier.

Vi ser frem til tett samarbeid fremover for å sikre god og helhetlig seksualitetsundervisning for alle elever i norsk skole!

 

SNU på Arendalsuka 2021

16. – 20. august var det endelig dags for Arendalsuka 2021!

SNU feiret bursdagen til “Uke 6” med historiegjennomgang og konkurranse. Vi hadde en babyshower for Sex og Politikks nye materiell “Uke 16” som lanseres i oktober, hvor vi fortalte hvordan et seksualitetsundervisningsmateriell blir til og viste videohilsninger fra vårt ungdomspolitikernettverk. Vi quizet også politiker på stands om internasjonal SRHR og kåret partiene som er best på seksuelle rettigheter. Vi deltok også på flere spennende arrangement i regi av SRHR-nettverket og møtte flere fine folk som er like engasjert i seksuelle og reproduktive helse og rettigheter som vi er.

Takk for i år, Arendalsuka! Vi gleder oss til neste år igjen!

 

Se videohilsen fra vårt ungdomspolitikernettverk her:

Hvilket parti er best på sex og politikk?

Teksten er fra vår moderorganisasjon Sex og Politikks nettside

 

Sex og Politikk har analysert partienes valgprogram og vurdert hvilket parti som er best på seksuelle rettigheter. MDG, Rødt, Venstre og SV får toppkarakter!

 

Karakterkortene er basert på følgende vurderingskriterier:

Utgangspunktet for vurderingen er partienes valgprogrammer og partienes svar på 16 spørsmål partiene fikk tilsendt i juli 2021. Spørsmålene tok utgangspunkt i de samme 11 anbefalingene Sex og Politikk sendte til partienes programkomiteer høsten 2020.

Vurderingen har tatt utgangspunkt i hva partiene vil gjøre i påfølgende stortingsperioden 2021 – 2025, uten fokus på hva partiene har gjort foregående år. Hva partiene har programfestet er derfor vektlagt tyngre enn hva partiene har svart på oversendte spørsmål.

Vi har sett på hva partiene prioriterer nasjonalt og internasjonalt med spesielt fokus på følgende områder: seksualitetsundervisning, abort, og seksualitet og kjønn.

 

Seksualitetsundervisning:

Partiene vurderes på om de har politikk på alderstilpasset og helhetlig seksualitetsundervisning i skolen, samt alderstilpasset seksualitetsundervisning i barnehagen. Det teller ekstra positivt om seksualitetsundervisning nevnes i både helse- og utdanningssammenheng, og om det spesifiseres at kvalitetssikret seksualitetsundervisning må være en viktig del av grunnutdanningen på alle høyere utdanninger til profesjoner som omfatter arbeid med barn og unge. Internasjonalt er det ønskelig om partiene anerkjenner og prioriterer seksualitetsundervisning som en sentral del av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), også i helse- og utdanningsbistanden.

 

Abort:

Partiene vurderes på hvordan de stiller seg til dagens abortlov, med hovedvekt på utvidelse av abortgrensen til uke 18 og at abortnemdene må avvikles. Det er ekstra positivt om partiet spesifiserer utvidelse av grensen for selvbestemmelse til levedyktighet (og ikke tallfestet uke). Abort bør kunne foretas i primærhelsetjenesten i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO). I internasjonal sammenheng er det ønskelig om partiene understreker viktigheten av å prioritere og styrke arbeidet for lik tilgang til trygg og lovlig abort i utviklingsarbeidet.

 

Seksualitet og kjønn:

Partiene vurderes på bakgrunn av hvor inkluderende deres politikk for skeives rettigheter er, både nasjonalt og internasjonalt. Det vektlegges om partiet har politikk for ikke-diskriminering som en del av skolens ansvar, innen helsetjenestene, samt anerkjennelse av et tredje kjønn. Det er ekstra positivt om partiene spesifiserer tiltak for hvordan Norge kan være en aktiv pådriver for skeives rettigheter internasjonalt, samt anerkjenner viktigheten av interesseorganisasjoner som står opp for avkriminalisering av homofili og  seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

 

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR):

Det er positivt om partiene argumenterer for at SRHR fører til fattigdomsbekjempelse, likestilling og utvikling internasjonalt. Partiene bør anerkjenne og ha tiltak for seksuelle rettigheter uavhengig av alder, inkludert eldres seksuelle helse. Det er positivt om partiene har programfestet tilgangen til seksuelle og reproduktive helsetjenester nasjonalt og internasjonalt, og har konstruktiv politikk på temaer som kjønnsbasert vold og skadelige skikker.

Bli med på aktivisthelg! 

Bli med på en gratis kurshelg 29. – 31. Oktober hvor du kan få verktøyene du trenger til å informere, påvirke og engasjere rundt SNU sine hovedsaker! 

 

Er du interessert i temaer knyttet til seksuelle og reproduktive helse og rettigheter? Har du lyst til å lære mer, og engasjere deg enda mer i SNU? Vil du ha flere verktøy i kassa for hvordan du kan bidra til å dytte SNUs kjernesaker høyere på den politiske agendaen?

SNU har opplevd enorm medlemsvekst i løpet av det siste årene og ønsker å fortsette å markere organisasjonen i det politiske- og organisatoriske landskapet. Derfor arrangerer vi nå en aktivisthelg for deg som er SNU-medlem, og som ønsker å bli mer aktiv. Helgen vil bestå av en rekke foredrag, workshops og seminarer der du kan lære om hvordan man kan opplyse, påvirke og engasjere rundt temaer som gjelder seksuelle og reproduktive helse og rettigheter – både i Norge, men også internasjonalt! Her får du innføring i organisatorisk kunnskap, hvordan du kan drive med politisk påvirkning, trening i politisk debatt, og mer. I tillegg vil du lære mer om hvordan SNU jobber som organisasjon gjennom sentralstyret, utvalg og lokallag – og bli kjent med flere i organisasjonen! Denne helgen kommer du til møte dyktige fagpersoner og kjente ansikter innenfor SRHR-feltet til å holde foredrag og debattinnlegg. Helgen kommer garantert til å bli spennende, lærerik, gøy – og samtidig helt gratis!

 

Kurshelga vil foregå 29. – 31. oktober ved Strandheim leir, like utenfor Oslo. SNU vil dekke kost, losji og reise for alle deltakere. Litt skummelt å melde seg på alene? Det er selvfølgelig åpent for å melde seg på med en venn man ønsker å engasjere seg sammen med. Det er ingen forventinger om forkunnskap om tematikk eller politisk påvirkning – det eneste du trenger er å være mellom 13 – 30 år, medlem i SNU og ha betalt kontigenten for 2021!  Frist for å melde seg på er 31. august. Grunnet begrenset antall plasser, vil du få en mail etter fristen om du har fått plass på kurshelgen eller på venteliste. 

 

Send inn søknad her:

https://forms.gle/U2iGEc3iwD5Eb2Zv6 

Send en mail om du lurer på noe til: post@snuorg.no.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Kampen for en samtykkelov tar ikke ferie!

Vår leder, Rebecca Wångström, snakket om hvorfor Norge trenger en samtykkelov på Dagsrevyen 23. juni.

Nesten én av ti kvinner og én av hundre menn, oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet. Hver femte jente og 1 av 14 gutter opplever et seksuelt overgrep før fylte 18 år. Mørketallet regnes å være stort, da hver tredje person som blitt voldtatt ikke forteller det til noen. 86% av de som voldtas kjenner overgriperen. Til tross for dagens straffelov, henlegger politiet mer enn åtte av ti voldtektsanmelder, og hver tredje voldtektssak ender med frifinnelse i retten. Det er åpenbart at straffeloven, slik den er i dag, ikke fanger opp alle tilfeller av ufrivillig seksuell omgang. Norge trenger en oppdatert samtykkebasert voldtektsbestemmelse slik at alle former for seksuell omgang uten frivillig samtykke skal kunne straffeforfølges som voldtekt. Vi trenger en tydelig lov som fastslår at man ikke er seksuelt tilgjengelig inntil man sier nei, men seksuelt utilgjengelig inntil det er gitt samtykke. En samtykkelov vil i tillegg skape en sterk normgivende effekt, og sannsynligvis lede til at flere tør å anmelde og snakke om overgrep.
Vi trenger en lov som sier at all sex uten samtykke er voldtekt!
Se innslaget her (09:50-10:39): https://tv.nrk.no/se?v=NNFA19062321&t=472s

Park, pils og pupper

Skrevet av: Agnes Lenz og Signe Dahl, politisk utvalg, SNU- Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom.
Publiert i Avisa Oslo, 15. juli 2021. 

 

Det er sommer, og for oss uten hage er parker en fantastisk mulighet for å komme ut i solen og grille med venner. Mens pølsene steker på engangsgrillen og potetsalaten ligger i skyggen under en jakke, smører vi oss godt inn i solkrem så vi kan nyte sommersolen med god samvittighet. Det er deilig å føle solens varme på hele kroppen uten varme klær eller en litt klam bh i veien, og når man ligger på piknik-teppet glemmer man nesten tid og sted. Men mange av oss blir fort dratt ut av transen når vi hører små kommentarer eller får lange blikk.

Parken byr også på problemer for de av oss som velger å sole oss uten bikinitoppen, og det kan fort oppstå situasjoner hvor det å nyte sola i parken bare blir ubekvemt. Hvorfor skal man kjenne på skam i det offentlige rommet kun fordi man velger å vise en vanlig del av kroppen, en del som halvparten av befolkningen allerede kan vise uten problem? En bikinitopp burde ikke være obligatorisk for å unngå upassende kommentarer eller blikk fra fremmede mennesker.

Er et par bryster virkelig så fremmede i 2021?

Etter mange år hvor vi har skjult kroppene våre, er det en befrielse å ta kroppen sin tilbake. Bryster er noe de fleste har, og de kommer i alle fasonger, farger og størrelser. Likevel er det ikke alle av oss som kan ta av t-skjorten uten at det skaper reaksjoner. Vi må slutte med tanken om at pupper til enhver tid er noe seksuelt og begynne å tenke på individets rett til å være i det offentlige rommet som de er – uansett kropp.

Det å kunne sole seg i det offentlige rommet betyr ikke bare å ta makten tilbake over egen kropp og å frigjøre seg fra en konstant seksualisering fra samfunnet rundt oss – det betyr en endring i måten vi ser på hverandre og de forventninger vi har til menneskekroppen. Ved å utelukke visse kropper fra parken går vi også glipp av mangfoldet mennesket har å by på. Det er ikke bare befriende å ta kroppen tilbake- det er også sunt, både for individet og for samfunnet. Parken skal ha plass til alle, og ingen burde skjule seg hvis de ønsker å ta en pils med venner og nyte sola til det fulle.

Så her kommer årets sommeroppfordring fra oss: La pupp være pupp! La oss nyte solen og det gode selskapet rundt oss som vi er. Og samtidig; la deg inspirere, nyt mangfoldet og motet til de som tar kroppene sine tilbake!

La oss sammen gjøre 2021 til året hvor man kan sole seg toppløs uavhengig av kjønn og kroppsfasong, og rett og slett kunne være seg selv i det offentlige rom. Med dette ser vi frem til en sommer fylt med park, pils og pupper.

SNU på Oslo Pride

Fredag 18. juni – lørdag 26. juni var det endelig dags for Oslo Pride! I 2020 ble Oslo Pride avlyst grunnet koronasituasjonen, så det var med stor glede vi deltok i årets Oslo Pride.

Søndag 20. juni arrangerte vi en panelsamtale om samtykkeloven. Vi ønsket å bryte ned den heteronormative forståelsen av voldtekt og legge vekt på hvordan en samtykkelov i høyeste grad angår de av oss som er lhbtiqa+ personer. Deltakere i panelet var: Odd Thomassen, leder av Skeiv Ungdom, Patricia Kaatee -politisk rådgiver i Amnesty, Hanna Berntsen-Øybø fra Juridisk rådgivning for Kvinner (JURK), Agnete Masternes Hanssen – sentralstyremedlem i AUF og Susanne Demou Øvergaard.  Ordstyret var SNUs leder Rebecca Wångström. Panelsamtalen ble livestreamet og kan sees i etterkant på vår Facebookside.

Onsdag 23. juni arrangerte vi – sammen med PION, Skeiv Ungdom, PolyNorge, SMil Norge og Unge Venstre – en panelsamtale om det normative Norge, hvor de ble snakket om hvem som egentlig passer inn i Pride? Panelet besto av: Lilith Christine Nepstad Staalesen – PION, Jane-Victorius Gipling Bonsaksen – Skeiv Ungdom, Jouvnas Helmine Bruun Arnesen – Garmeres Queer Sámi Organisation, Inger Johanne Falk Vanvik – PolyNorge og SMil Norge. Ordstyrer var Reidar Engesbak, journalist, BLIKK.

 

 

SNU på stand i Pride Park!

Sammen med vår moderorganisasjon Sexy Politikk hadde vi stand fra onsdag 23. juni – lørdag 26. juni. Hver dag hadde et eget tema som var: internasjonalt tema på onsdagen, tema ung på torsdagen, skeiv og samisk på fredagen og eldre og seksuell helse på lørdagen. Hver dag arrangerte vi tre aktiviteter på standen, med alt fra konkurranser til samtal med inviterte gjester som også ble streamet på vår Instagram. Vi holdt quiz – både på standen men også digitalt – og delte ut masse fine og morsomme premier, blant annet gavekort på kondomeriet, goodiebag fra RFSU og t-skjorter.

 

 

Tusen takk for i år Oslo Pride, og til alle som deltok på våre arrangement og kom å snakket med oss i Pride Park! Vi sees neste år, og da håper vi at vi også kan gå i paraden sammen!