Loading....

LANDSMØTET 2022 HAR VALGT INN NYTT SENTRALSTYRE

I helgen hadde SNU Landsmøte 2022!

Vi ønsker å takke alle som deltok – både fysisk og digitalt. Takk til våre lokallagsdelegater som reiste til Oslo, og til Isa og August for god møteledelse. Takk til det avtroppende styret som har brukt tid og krefter det siste året på å sikre at SNU fortsatt vokser som organisasjon. Og vi gratulerer alle nye tillitsvalgte!

Vi takker for et vel gjennomført Landsmøte og gleder oss allerede til neste år!

Det nye sentralstyret i SNU består av:

  • Leder: Thea-Caroline Zwahlen
  • Organisatorisk nestleder: Isak Løberg Jacobsen
  • Politisk nestleder: Ane Sødal
  • Styremedlem med internasjonalt ansvar: Ari Sigurdarson
  • Styremedlem med ansvar for kommunikasjon: Rebekka Kvilaas
  • Styremedlem med ansvar for seksuell og reproduktiv helse: Mar Dokken
  • Styremedlem: Malin Westermann
  • Styremedlem: Agnes Lenz Mathiasen
  • Vara: Andrea Lopez Lyngholm
  • Vara: Emma Tonheim Fløtre

 

 

Et spesielt takk til avtroppende leder Rebecca, som det siste året vært en tydelig, tøff og inspirerende leder som stått på i kampen for en norsk samtykkelov, en bedre og helhetlig seksualitetsundervisning og gratis prevensjon for alle.