Loading....

36 364 underskrifter for en norsk samtykkelov!

28. mai overleverte vi, sammen med Samtykkealliansen, 36 364 underskrifter for en norsk samtykkelov til statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet (Norge). Vi hadde også et møte om behovet for en lovendring. Det er på tide at også Norge innfører en lov som fastslår at all sex skal være frivillig! ✊ Takk til alle som signerte aksjonen!