Loading....

Landsmøtet har valgt inn nytt sentralstyre

I helgen har landsmøtet vedtatt nytt handlingsprogram og kommunikasjonsstrategi, en helhetlig og oppdatert politisk plattform og valgt inn nytt sentralstyre, kontrollkomité og valgkomité. Landsmøtet behandlet årsmelding for 2020, som oppsummerte hvor mye aktivitet og vekst SNU hadde i fjor – till tross for koronapandemien.

 

Det nye sentralstyret i SNU består av:

 • Leder: Rebecca Wångström
 • Organisatorisk nestleder: Isak Løberg Jacobsen
 • Politisk nestleder: Millie Girardeau
 • Styremedlem med økonomisk ansvar: Tiril Stenhammer
 • Styremedlem med internasjonalt ansvar: Thea-Caroline Zwahlen
 • Styremedlem med ansvar for kommunikasjon: Andrea Lopez Lyngholm
 • Styremedlem med ansvar for lokallag og rekruttering: Adrian Steffenssen
 • Styremedlem med ansvar for seksuell og reproduktiv helse: Adelen Straumsnes
 • Styremedlem: Ane Sødal
 • Styremedlem: Siri Hofstad Ruud
 • Vara: Malin Westermann
 • Vara: Kristin Rolfstad

 

Følgende personer er valgt inn i kontrollkomiteen:

 • Sol Stenslie
 • Åsmund Holst Forbech 
 • Ingeborg Bastiansen

 

Følgende personer er valgt inn i valgkomiteen:

 • Olav Rønes
 • Even Aronsen
 • Celina Christoffersen

 

Vi ønsker å takke alle nye og gamle aktive som var med på landsmøtet, og spesielt det forrige styret som har brukt tid og krefter det siste året på å sikre at SNU fortsatt vokser som organisasjon!

 

Et stort takk går også ut til vår avtroppende leder Sol Stenslie, som under sine tre år i SNU har vært en modig og inspirerende leder. Sol har ikke bare bidratt til at SNU har vokst som organisasjon, men gjennom sitt arbeid for blant annet en bedre og helhetlig seksualitetsundervisning, og for en norsk samtykkelov, har hun hjulpet å sette SNU på det politiske kartet. Vi ønsker deg all lykke videre i fremtiden – og er glade for at du fortsetter å være med oss i kontrollkomiteen!