Loading....

Nytt sentralstyre valgt inn på digital generalforsamling

Digital generalforsamling valgte nytt sentralstyre for SNU

 

Søndag 7. juni holdt SNU sin årlige generalforsamling, og for første gang i helt digital versjon på grunn av korona-pandemien. Møteledelsen var samlet på kontoret, og fikk heldigvis se ansiktene til deltakerne på video gjennom møteplattformen Zoom. Både nye og gamle engasjerte SNU-aktivister gjorde møtet til en fin opplevelse selv om vi ikke fikk møte hverandre fysisk.

Generalforsamlingen behandlet regnskap og årsmelding for 2019, som oppsummerte hvor mye aktivitet og vekst SNU hadde i fjor. På generalforsamlingen i 2019 besluttet møtet at sentralstyret skulle komme med en språkvasket politisk plattform til neste ordinære generalforsamling, som ble behandlet på årets generalforsamling. I tillegg vedtok generalforsamlingen en vedtektsendring om sammensetning av sentralstyret, med nye og tydeligere posisjoner og oppgaver. Til sist var det valg, der generalforsamlingen valgte et nytt og engasjert sentralstyre for det neste året.

 

Det nye sentralstyret i SNU består av:

 • Leder: Sol Stenslie
 • Organisatorisk nestleder: Rebecca Nielsen Wångström
 • Politisk nestleder: Synnøve Bjertnes
 • Styremedlem med økonomisk ansvar: Tiril Stenhammer
 • Styremedlem med internasjonalt ansvar: Thea-Caroline Zwahlen
 • Styremedlem med ansvar for kommunikasjon: Siri Hofstad Ruud
 • Styremedlem med ansvar for lokallag og rekruttering: Isak Jacobsen
 • Styremedlem med ansvar for seksuell og reproduktiv helse: Sigrid Langeland
 • Styremedlem: Lisa Esohel Ogbeibor Knudsen
 • Styremedlem: Adele Straumsnes
 • Vara: Alexandra Løvås Kristinnsdottir
 • Vara: Iselin Borgen

 

Vi ønsker å takke alle nye og gamle aktive som var med på generalforsamlingen, og spesielt det forrige styret som har brukt tid og krefter det siste året på å sikre at SNU fortsatt vokser som organisasjon!