Loading....

Vil du sitte i styret for SNU i perioden 2020/2021?

 

På generalforsamlingen 18. april skal det velges nytt sentralstyre for perioden 2020/2021. Er det noe for deg?

SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for å fremme de seksuelle og reproduktive rettighetene (SRHR) til ungdom – både nasjonalt og internasjonalt. Seksuelle og reproduktive rettigheter er universelle menneskerettigheter, og er avgjørende for å oppnå god helse og velvære. All ungdom har rett til å uttrykke sin seksualitet uten stigma eller diskriminering. Likestilling, gjensidig respekt og fullt samtykke må være grunnlaget for realiseringen av disse rettighetene. Derfor jobber SNU for en helthetlig seksualitetsundervisning som gjør ungdom i stand til å gjøre trygge valg. 

18. april arrangerer SNU generalforsamling i Oslo, der vi blant annet skal velge nytt styre for perioden 2020/2021. SNU-styret består av frivillige, som velges av organisasjonens medlemmer på generalforsamling hvert år. Alle verv i SNU har en varighet på 1 år. For å stille som styremedlem i SNU må du være registrert som betalende medlem og være under 30 år.

 

Styret for 2020/2021 vil bestå av:
  • Leder
  • To nestledere 
  • Inntil 6 ordinære styremedlemmer 
  • Inntil 3 varamedlemmer 
Vi ser etter personer som: 
  • Har interesse og engasjement for SRHR og interseksjonell likestilling 
  • Ønsker å få nye utfordringer og ansvar 
  • Har et hjerte for SNU sine saker 
  • Har ideer om hvordan utvikle SNU til å bli enda større og synligere 
  • Er engasjert og kan vie noen timer i uken til arbeid 

 

Utover styremøter hver tredje uke krever styreverv at du bruker litt ekstra tid for å følge opp dine ansvar og ting som skjer i SNU. Å være med i styret til SNU gir en fantastisk anledning til å lære om organisasjonsarbeid, engasjere deg i SRHR-arbeid av og for ungdom, og være en del av et fellesskap. Vi krever ikke tidligere erfaring med organisasjon og politikk (men det kan være et pluss) – bare et engasjement for SNU og et ønske om å bidra! 

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt for å høre mer om ansvar og hva som ligger i de ulike vervene! Send et motivasjonsbrev på maks 1 side til post@snuorg.no, hvor du skriver litt om din bakgrunn og motivasjon til å stille til styret. Merk e-posten med “Valgkomite sentralstyre”. Frist: mandag 30.03.2020