Loading....

Førsteinnkalling til generalforsamling 18. april 2020 – Utsatt

Kjære medlem i SNU! Vi har valgt å foreløpig utsette generalforsamlingen, og følger rådene fra FHI om å ikke samle store mengder mennesker. Vi følger situasjonen, og kommer med oppdatering når vi vet mer om hvor lenge tiltakene mot covid-19 viruset varer, når vi kan planlegge normale møter igjen, eller om vi finner en digital løsning for å avholde møtet.

 

Kjære medlem i SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom! 

Dette er første innkalling til generalforsamling 2020 i SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom. Første innkalling har etter vedtektene blitt sendt på epost til alle medlemmer minst to måneder i forveien. Andre innkalling, endelig saksliste og dokumenter til vedtak sendes minst en uke før generalforsamlingen finner sted. Generalforsamlingen vil finne sted sentralt i Oslo lørdag 18. april. 

 

Om generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er SNU sitt høyeste beslutningsorgan, og stedet der organisasjonens retning for det neste året bestemmes. På generalforsamlingen behandles budsjett og regnskap, vedtekter, arbeidsprogram og politisk plattform. I tillegg velges sentralstyre for neste periode. Generalforsamlingen er stedet for å melde opp temaer du ønsker at SNU skal diskutere og komme med de gode ideene om hvordan organisasjonen skal vokse. 

 

Hvem kan delta? 

Alle tellende medlemmer i SNU, som har betalt medlemskontingent for 2020. Dersom du ikke har  betalt medlemskontingenten for 2020 må den betales senest en uke før generalforsamlingen. Ta kontakt på post@snuorg.no dersom du mener du ikke har fått kontingentkrav, eller er usikker på om du har betalt. Lokallag kan sende opp til to personer til generalforsamlingen, som får dekket reise til Oslo. Lokallagene som ønsker å sende delegater må velge delegater og melde inn til SNU sentralt innen 15. mars. 

 

Frister for endringer og stille til valg 

Dersom du ønsker å sende inn endringsforslag til SNU sine sentrale dokumenter må det være sendt til sentralstyret minst to uker i forkant av møtet. Dette gjelder også dersom du ønsker å melde opp andre saker til møtet. Endringsforslag og andre saker til sakslisten sendes til post@snuorg.no. Det er viktig å skrive forslagene slik du vil endringene skal stå i dokumentene

Dersom du ønsker å stille til valg til sentralstyret må du ta kontakt med valgkomiteen innen 30. mars. Send en mail til post@snuorg.no dersom du ønsker å komme i kontakt med valgkomiteen og merk med «Valgkomite styre». 

 

Foreløpig saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste  
 2. Forretningsorden 
 3. Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokollen 
 4. Godkjenne årsmelding for 2019  
 5. Godkjenne revidert regnskap for 2019  
 6. Godkjenning av årsmelding 2019
 7. Presentasjon og godkjenning av budsjett
 8. Vedtekter 
 9. Politisk plattform  
 10. Arbeidsprogram frem til generalforsamling 2021 
 11. Politisk kampanje 
 12. Strategier   
 13. Valg av nytt sentralstyre 
 14. Valg av ny valgkomite 
 15. Andre saker 

 

Praktisk informasjon  

Møtet vil foregå på dagtid lørdag 18. april, og det vil bli servert mat i løpet av møtet. Vennligst skriv allergier, matpreferanser og andre behov tydelig i påmeldingsskjemaet

 

Kontakt 

Om du lurer på noe rundt generalforsamlingen må du ikke nøle med å spørre! Du kan kontakte SNU på: 

SNU sentralt: post@snuorg.no 

Praktiske spørsmål rettes til ungdomskoordinator i Sex og Politikk, Tina Andersen Vågenes på  tina@sexogpolitikk.no 

Spørsmål om dokumenter og forberedelse rettes til leder i SNU: Sol Stenslie på sol@snuorg.no