Loading....

Bli med i et av våre utvalg!

Vi søker personer som ønsker å bli en del av våre utvalg i SNU. Er du politisk interessert? Er du kreativ? Liker du å lage events? Vil du bidra til bedre seksuell helse og rettigheter for unge? Søk deg til et av våre 4 utvalg!

 

 

Vil du være med i fagutvalget til SNU?

I 2020 ønsker Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) å utvide organisasjonen i takt med veksten vår. Vi ønsker derfor å opprette et fagutvalg for å sikre kompetanse, fakta og gode kilder i alt arbeidet vi gjør. 

Fagutvalget har som formål å passe på at all kommunikasjon og vårt politiske program er kvalitetssikret med riktig språk, er saklig og evidensbasert. Utvalget vil ha ansvar for å kvalitetssikre vårt politiske program og kommunikasjon, sjekke kilder, ta for seg språkredigering, litteratursjekk, og formatering. Siden politikk kan skje veldig plutselig, vil dette utvalget også ha ansvar for å godkjenne og kvalitetssikre eventuelle artikler eller kommunikasjon som SNU sender ut i media ved dagsaktuelle saker.

Sentralstyret i SNU er nå på utkikk etter unge (under 30 år) som er interessert i og har kunnskap om seksualitetsrelaterte temaer (f.eks. seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep, seksuelle rettigheter, seksuell helse, seksualitets- og identitetsmangfold, kroppspress og sosiale medier, deling av nakenbilder, m.m.), og som kunne tenke seg å sitte i fagutvalget.

 

Vi ser etter en person som:

      Har gode kunnskaper om og er faglig sterk (gjerne bachelor/master) 

      Har stor interesse for SRHR og interseksjonell likestilling

      Er ressurssterk og kan vie minst 5 timer i måneden til utvalget

      Gjerne har tidligere organisasjonserfaring fra frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Høres dette interessant ut? Send et motivasjonsbrev på maks 1 side til post@snuorg.no, hvor du skriver litt om din bakgrunn, kunnskap og motivasjon. Merk e-posten med “Fagutvalg”. Frist: 02.02.20

Vi i styret tar gjerne en samtale med deg dersom du ønsker å vite mer utvalget, har lyst til å sitte i utvalget, eller har forslag til andre som kunne egnet seg. Send oss gjerne en epost om dette på post@snuorg.no 

 

Vil du være med i det politiske utvalget til SNU?

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) har opplevd sterk vekst det siste året og ønsker å utvide organisasjonen ved å ha et aktivt politisk utvalg som vil sikre oss større politisk påvirkningskraft.

Det politiske utvalget har som formål å være de som følger med og reagerer på all seksualpolitikk i Norge og utenlands som er relevant for SNU. Medlemmene i utvalget vil skrive artikler, debattinnlegg osv. som må ut fort. Det er også dette utvalget som vil være ansvarlige for å mobilisere til deltakelse på relevante demonstrasjoner. Det er derfor viktig med et sterkt engasjement for tematikken vår seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).  Utvalget vil bli ledet av SNU sin politiske ansvarlige, og hen vil delegere oppgaver til de andre i utvalget og koordinere arbeidet.

Styret i SNU er nå på utkikk etter ungdom (under 30 år) som er interessert i og har kunnskap om seksualitetsrelaterte temaer (f.eks. seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep, seksualitets- og identitetsmangfold, seksuell helse, kroppspress og sosiale medier, deling av nakenbilder, m.m.), og som kunne tenke seg å sitte i det politiske utvalget.

 

Vi ser etter en person som:

      Har stor interesse for SRHR og interseksjonell likestilling

      Ikke redd for å ta utfordringer og ansvar

      Faglig sterk

      God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

      Engasjert og kan vie minst 5 timer i måneden til arbeid

      Pluss om du har erfaring med politisk påvirkning

      Gjerne har tidligere organisasjonserfaring fra frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

 Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Høres dette interessant ut? Send et motivasjonsbrev på maks 1 side til post@snuorg.no, hvor du skriver litt om din bakgrunn, kunnskap og motivasjon. Frist: 02.02.20

Vi i styret tar gjerne en samtale med deg dersom du ønsker å vite mer utvalget, har lyst til å sitte i utvalget, eller har forslag til andre som kunne egnet seg. Send oss gjerne en epost om dette på post@snuorg.no.

 

  

Vil du være med i kommunikasjonsutvalget til SNU?

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) har opplevd sterk vekst det siste året og ønsker i 2020 å utvide organisasjonen ved å ha et aktivt kommunikasjonsutvalg som skal sikre høy kvalitet på vårt kommunikasjonsarbeid, alt grafisk og digitalt i våre sosiale medier, samt utforme det grafiske i våre kampanjer. I en stadig mer digitalisert verden, blir kommunikasjon online stadig viktigere, og vi trenger deg som innehar slik kompetanse!

SNU har pr dags dato 4000 følgere i våre sosiale medier, som vi ønsker å nå ut til med godt innhold, samt å nå ut til flere! Vi ønsker at kommunikasjonsutvalget har ansvar for å lage grafiske bilder og digitalt innhold til våre SoMe-kanalene og kampanjer slik at vi når ut til mange med vår tematikk.

Styret i SNU er nå på utkikk etter ungdom (16-30 år) som er interessert i og/eller har kunnskap om seksualitetsrelaterte temaer (f.eks. seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep, seksualitets- og identitetsmangfold, kroppspress og sosiale medier, deling av nakenbilder, m.m.), som har erfaring med kommunikasjon eller grafisk design, og som kunne tenke seg å sitte i kommunikasjonsutvalget.

 

Vi ser etter personer som:

      Har stor interesse for seksuell helse og rettigheter (SRHR), lhbtiq+ og likestilling

–    Har gode kunnskaper i filmredigering, foto, adobe-programmene

      Ikke redd for å ta utfordringer og ansvar

      Kreativ og nytenkende

      Gjerne erfaring med kommunikasjon og/eller sosiale medier

      Engasjert og kan bruke minst 5 timer i måneden med frivillig arbeid

 De med erfaring med grafisk design er spesielt oppfordret til å søke, men dette er ikke et krav!

Denne stillingen er en nasjonal stilling, og søker trenger ikke være basert i Oslo-området. 

Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Høres dette interessant ut? Send et motivasjonsbrev på maks 1 side til post@snuorg.no, hvor du skriver litt om din bakgrunn, kunnskap og motivasjon. Merk mailen med hvilket utvalg du søker deg til. Frist: 02.02.20

Vi i styret tar gjerne en samtale med deg dersom du ønsker å vite mer utvalget, har lyst til å sitte i utvalget, eller har forslag til andre som kunne egnet seg. Send oss gjerne en epost om dette på post@snuorg.no.

 

 

Vil du være med i arrangementsutvalget til SNU?

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) har opplevd sterk vekst det siste året og ønsker i 2020 å utvide organisasjonen ved å ha et aktivt arrangementsutvalg som kan planlegge, koordinere og utføre SNU sine nasjonale og sentrale arrangementer. Hovedsakelig i Osloregionen, men også nasjonalt ved større kampanjer. Vi søker deg som er engasjert, ikke er redd for å ta i et tak og som liker å planlegge og utføre arrangementer. 

Dette er det eneste utvalget hvor vi vil akseptere mange medlemmer ettersom vi trenger mange hender og slik at man som frivillig kan være fleksibel og delta på det som passer for en selv. Det er plass til mange forskjellige roller i dette utvalget!

Styret i SNU er nå på utkikk etter ungdom (16-30 år) som er interessert i tematikken vår seksuell helse og rettigheter (SRHR) og som kunne tenke seg å delta aktivt som medlem i arrangementsutvalget.

 

Vi ser etter en person som:

      Har stor interesse for seksuell helse og rettigheter (SRHR)

      Ikke redd for å ta utfordringer og ansvar

      Har stor drivpå-vilje

      Liker å jobbe praktisk ute i felt

      Liker å planlegge og koordinere

      Engasjert og villig til å jobbe opptil 5 timer i måneden som frivillig ved behov

      Pluss om du har tidligere organisasjonserfaring fra frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, men det er ikke et krav

 Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Høres dette interessant ut? Send et motivasjonsbrev på maks 1 side til post@snuorg.no, hvor du skriver litt om din bakgrunn, kunnskap og motivasjon. Frist: 02.02.20

Vi i styret tar gjerne en samtale med deg dersom du ønsker å vite mer utvalget, har lyst til å sitte i utvalget, eller har forslag til andre som kunne egnet seg. Send oss gjerne en epost om dette på post@snuorg.no.

 

Vi håper å høre fra deg!

Hilsen ledelsen i SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom.