Loading....

SNU søker Uke 6 ambassadører!

Uke 6 ambassadører

SNU, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, søker frivillige personer i alderen 18 til 26 år som har lyst til å bli ambassadører for seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6.

Om Uke 6 og ambassadørordningen
Uke 6 er et gratis undervisningsmateriell for lærere og andre som skal snakke med ungdom om seksualitet og identitet. De grunnleggende prinsippene for materiellet er at seksualitetsundervisningen skal være helhetlig, alderstilpasset, normkritisk, dialogbasert og knyttet til kompetansemålene i læreplanen.

Det er SNUs moderorganisasjon, Sex og Politikk, som er leverandøren av Uke 6 i Norge. I samarbeid med dem lanserer nå SNU en egen ordning for frivillige som ønsker å jobbe med formidling av seksualitetsundervisning, med spesielt fokus på bruk av Uke 6.

Arbeidsoppgavene til Uke 6 ambassadørene vil i hovedsak gå ut på å holde presentasjoner om bruk av Uke 6 i seksualitetsundervisning for lærerstudenter og andre som skal snakke med ungdom om seksualitet, ved relevante utdanningsinstitusjoner rundt omkring i Norge.

Samtidig kan det dukke opp oppdrag hvor Uke 6 ambassadørene vil få mulighet til å holde kurs og foredrag hvor målgruppen er barn og ungdom selv, eller bistå Sex og Politikk i deres kursarbeid rettet mot etablerte undervisere og helsepersonell.

Uke 6 ambassadørordningen vil baseres på frivillig arbeid, men ambassadørene vil få dekket reise, måltider og eventuell overnatting når de er ute på et oppdrag. Samtidig vil ordningen være meget fleksibel, og det vil alltid være opp til de frivillige selv å velge hvorvidt de ønsker å takke ja til et oppdrag.

De som ønsker å engasjere seg gjennom ambassadørordningen må kunne delta på kurshelg i Oslo første helgen i mars (fredag 2. til søndag 4. mars). Sex og Politikk dekker deltakernes utgifter i forbindelse med reise, overnatting og måltider under kurset. Gjennom helgen vil man få en grundig innføring i både de grunnleggende prinsippene for Uke 6 og de ulike temaene som belyses i materiellet, slik at man vil være trygg på å bli tilbudt oppdrag i ettertid.

Kvalifikasjoner
Vi leter etter deg som

  • Er mellom 18 og 26 år gammel
  • Er engasjert i tematikk knyttet til seksualitet, kropp, kjønn og identitet
  • Er opptatt av å forbedre seksualitetsundervisningen som tilbys i Norge
  • Er komfortabel med å skulle holde presentasjoner foran et publikum

Høres dette spennende ut?
Send en kort søknad til post@snuorg.no hvor du forteller oss litt om deg selv og din motivasjon for å bli Uke 6-ambassadør. Selv om kursingen vil foregå i Oslo vil vi gjerne ha ambassadører som bor i andre deler av vårt langstrakte land, så husk å oppgi din bostedsadresse. Eventuelle spørsmål til ambassadør-rollen eller søknadsprosessen kan rettes til samme adresse.

Søknadsfrist: 9. februar

Hvem er SNU?
SNU er en frivillig ungdomsorganisasjonen som arbeider politisk for å bedre tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, som ofte forkortes til SRHR. Kjernen i arbeidet vårt er at ethvert individ skal ha råderett over sin egen kropp, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet. Vi engasjerer oss derfor i en rekke temaer, deriblant seksualitetsundervisning, abort, prevensjon, kjønnslikestilling og rettigheter for LHBTI-personer.

Du kan lese mer om SNU på www.snuorg.no/om-snu og om Uke 6 på www.uke6.no.