Loading....

Girls Can…

Forrige uke dro to SNUere til Brussel for å delta på ”Girls Can…”, en konferanse i anledning den internasjonale jentedagen.

Konferansen var en del av The European Week of Action for Girls i regi av blant annet EU, FN, og IPPF, som vår moderorganisasjon Sex og Politikk er medlem av. På konferansen snakket inspirerende jenter og unge kvinner fra hele verden om sine historier, girl empowerment og hva de mener at jenter kan få til. Representanter fra EU og FN var tilstede for å snakke om hvordan de jobber for jenters rettigheter.

Kristine deltok på workshoppen ”Girls Can… Inspire”, hvor gruppen fikk i oppdrag å identifisere de viktigste barrierene jenter i verden i dag møter på. Vi organiserte dem under kategoriene ”sosialt/kulturelt”, ”økonomisk” og ”politisk”. Deretter kom den vanskelige jobben med å korte ned listen fram til vi til slutt hadde identifisert den aller viktigste barrieren som vi ville at EU skulle sette fokus på framover. Det var spesielt et punkt som absolutt alle sa seg enig i at begrenser jenter i verden i dag – manglende tilgang på skolegang. Dette punktet ble presentert for resten av konferansen, og representantene fra EU lovet å fortsette arbeidet sitt med å gi alle jenter verden over tilgang på en trygg og god utdanning.

 

Samtidig deltok Azeb på ”Girls can… Succeed”, der gruppen ble utfordret til å reflektere rundt ressurser EU kunne bidra med for å sikre utdanning for jenter. Hovedtemaene omhandlet økt økonomisk støtte, likestilling og tilgang til skole og pensum. Deltakerne ble bedt om å rotere rundt på de ulike temaene. Her fikk vi muligheten til å bidra og drøfte våre tanker om hva vi opplevde som viktig for at EU kunne styrke utdanning for jenter. Blant annet ble det satt fokus på sosiale kjønnsnormer som hindrer deltakelse, implementering og evaluering av den økonomiske støtten, samt tenåringsgraviditet og seksuell trakassering i skolen.

 

SNU synes det er flott at EU tar jenter på alvor, for jenter kan faktisk få til akkurat det de vil – så lenge de får muligheten til det!