Loading....

Invitasjon til ungdomskonferanse

Sex og Politikk, Jurudisk rådgivning for kvinner (JURK) og Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU) inviterer deg til en ungdomskonferanse for å diskutere de juridiske muligheter og utfordringer ungdom har til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Konferansen vil se på SRHR og tilgang til dette i et juridisk perspektiv, med FNs bærekraftige utviklingsmål som bakteppe.

Temaer som abort, vold i nære relasjoner og seksualundervisning vil bli presentert av relevante eksperter. Det geografiske fokuset er bredt og inkluderer Nepal og Sør-Asia, Latin-Amerika og Tanzania.

Eksperter/talere

Shambhavi Poudel: Leder for International Planned Parenthood Federation (IPPF) sitt Sør-Asiatiske ungdomsnettverk (SARYN)

Patricia Kaatee: Politisk rådgiver i Amnesty International Norge

Andrea Gustavsson, Beate Wenes, Synne Skoglund and Karoline Sehl: Representanter fra JURK

Konferansen vil foregå på engelsk.

Påmelding er nødvendig

Påmelding sendes til Are Izquierdo Skjær, Internasjonal sekretær i Sex og Politikk innen 25.10.

E-post: are@sexogpolitikk.no / tlf: 48 18 45 46