OM SNU

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) ble startet i januar 2015, som ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk. I likhet med vår moderorganisasjon arbeider vi for å bedre tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vårt fokus er imidlertid på ungdommer – både i og utenfor Norge.

Vi engasjerer oss i en rekke temaer, deriblant abort, prevensjon, seksualitetsundervisning, likestilling og rettigheter for lhbti-personer. Kjernen i vårt arbeid er at ethvert individ skal ha råderett over sin egen kropp og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet.

SNU er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon, og åpen for alle under 30 år. Vi er medlem av en rekke paraplyorganisasjoner og nettverk, deriblant UngOrg og Youth Sexual Awareness for Europe (YSAFE).