OM SNU

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) ble startet i januar 2015, som ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk. I likhet med vår moderorganisasjon arbeider vi for å bedre tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vårt fokus er imidlertid på ungdommer – både i og utenfor Norge.

Vi engasjerer oss i en rekke temaer, deriblant abort, prevensjon, seksualitetsundervisning, likestilling og rettigheter for lhbti-personer. Kjernen i vårt arbeid er at ethvert individ skal ha råderett over sin egen kropp og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet.

SNU er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon, og åpen for alle under 30 år. Vi er medlem av en rekke paraplyorganisasjoner og nettverk, deriblant UngOrg og Youth Sexual Awareness for Europe (YSAFE).

STYREMEDLEMMER

profilbilde kommer

STINE NYGÅRD

Leder

Stine tar en master i psykologi med fordypning i seksuell helse og forebyggende arbeid. Ved siden av vervet sitt som leder i SNU jobber hun som ungdomskoordinator i SNUs moderorganisasjon, Sex og Politikk.

Stine er opptatt av fremme perspektivet om seksualitet som en integrert del av menneskets liv, og jobber aktivt for å bryte ned tabu, stigma og skam knyttet til sex, kropp og identitet.


profilbilde kommer

MARIA LÆGREID HALDORSEN

Nestleder

Maria er utdannet sykepleier, og jobber for tiden ved Diakonhjemmet sykekehus. Hun er SNUs representant i sentralstyret til Sex og Politikk.

Maria ønsker å jobbe med barn, unge og voksne personer sin innstilling til – og møte med – egen og andres seksualitet. Hun er også opptatt av allmenn tilgang på trygge nettverk og seksuelle og reproduktive helsetenester.


profilbilde kommer

KATINKA GOFFIN

Økonomiansvarlig

Katinka er en entusiastisk og engasjert student, som for tiden tar en bachelor i psykologi ved UiO med en fordypning i kultur og samfunn. På fritiden driver hun med fotografi.

Katinka brenner for interseksjonell feminisme, og innenfor SRHR-feltet er hun spesielt opptatt av seksuelle overgrep og seksualitetsundervisning med fokus på samtykke.


profilbilde kommer

IBRAHIM MURSAL

Kommunikasjonsansvarlig

Ibrahim er en filmskaper, barn og ungdomsarbeider, og jobber med visuell kommunikasjon i Sex og Politikk. Han er utdannet petroleumsingeniør men hans sanne lidenskap er å bruke film som verktøy for å kommunisere viktige budskap til folket.

Ibrahim er interessert i spørsmål rundt seksualitet og moralisme i konservative miljøer, samt møtepunktet mellom kultur og SRHR.


profilbilde kommer

CHRISTOPHER WIRSCHING

Politisk ansvarlig

Christopher er student på profesjonsprogammet i psykologi og jobber som assistent på Lovisenberg diakonale sykehus. På fritiden driver han med Capoeira, en brasiliansk kampsport-dans.

Christopher er særlig interessert i normkritikk og lbthqi+-personers rettigheter og psykiske helse i ulike samfunn og kulturer.


profilbilde kommer

AZEB LEAB

Internasjonal koordinator

Azeb er ferdig utdannet sosionom og har en nåværende stilling som barnevernskonsulent. Hun har nylig deltatt i på et utvekslingsprosjekt om SRHR og likestilling i regi av Fredkorpset Norge, SAIH og deres partnerorganisasjoner.

Azeb er interessert i SRHR, likestilling og normkritisk arbeid, spesielt knyttet til internasjonal politikk og samfunnsforståelse. Hun håper å få arbeide videre med temaene gjennom ulike holdning og informasjonsarbeid.


profilbilde kommer

KRISTINE FLATNES

Nasjonal koordinator

Kristine studerer for tiden psykologi med fordypning i forebyggende arbeid og seksuell helse. Ved siden av studiene jobber hun som privatlærer for ungdomsskoleelever og som konfirmasjonsleder i Human-Etisk Forbund .

Kristine er veldig interessert i både feminisme, kroppsbilde, seksualitet og kjønnsidentitet, og gleder seg til å jobbe mer med disse temaene fremover.


LEDIG VERV: ARRANGEMENTSANSVARLIG

Dessverre ble ikke vervet «arrangementsansvarlig» fylt ved forrige generalforsamling. Arrangementsansvarlig skal være organisasjonens «primus motor» for sosiale sammenkomster, medlemsmøter og øvrige arrangementer. Er dette en rolle du kunne tenke deg? Ta kontakt med styret på post@snuorg.no!