Loading....

OM SNU

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) ble startet i januar 2015, som ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk. I likhet med vår moderorganisasjon arbeider vi for å bedre tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vårt fokus er imidlertid på ungdommer – både i og utenfor Norge.

 

Vi er en ideell og frivillig ungdomsorganisasjon

SNU er en ideell, partipolitisk- og religiøst uavhengig organisasjon, og åpen for alle mellom 13-30 år. Vi er medlem av en rekke paraplyorganisasjoner og nettverk. SNU jobber med en rekke temaer innenfor seksualitet, seksuell helse og seksuelle rettigheter. Deriblant prevensjon, seksualitetsundervisning, abort og interseksjonell likestilling.

Våre verdier

Kjernen i organisasjonens arbeid er at ethvert individ skal ha råderett over sin egen kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering. Vårt slagord er: for en trygg og positiv seksualitet.

Hva gjør vi?

Vi arbeider gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkning. Gjennom våre prosjekter rettet mot unge formidler vi kunnskap og fakta om seksualitet, seksuell helse og rettigheter. Gjennom politisk påvirkning påvirker vi politikere til å ta unges seksuelle rettigheter og helse på alvor, både i Norge og internasjonalt.

Organisasjonskart

SNU drives på 100% frivillig basis av ungdom og unge over hele Norge. Sentralstyret ligger i Oslo og styrer SNU på daglig basis. I tillegg har SNU lokallag i Trondheim, Rogaland og Midt-Troms. SNU har også tre utvalg som jobber med spesifikke oppgaver. Utvalgene våre er fagutvalget, kommunikasjonsutvalget og politisk utvalg. Engasjer deg gjerne i et av våre lokallag eller utvalg! Har vi ikke lokallag der du bor? Start opp et eget lokallag ved hjelp av oss? Bli gjerne også engasjert i sentralstyret ved å stille til valg på Generalforsamlingen til SNU i april hvert år.

GI EN GAVE

Vil du støtte arbeidet vårt økonomisk? Vi er en liten organisasjon, og blir glad for all støtte til våre prosjekter. Søk opp nr. 117996 på Vipps.