OM SNU

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) ble startet i januar 2015, som ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk. I likhet med vår moderorganisasjon arbeider vi for å bedre tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vårt fokus er imidlertid på ungdommer – både i og utenfor Norge.

Vi engasjerer oss i en rekke temaer, deriblant abort, prevensjon, seksualitetsundervisning, likestilling og rettigheter for lhbti-personer. Kjernen i vårt arbeid er at ethvert individ skal ha råderett over sin egen kropp og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet.

SNU er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon, og åpen for alle under 30 år. Vi er medlem av en rekke paraplyorganisasjoner og nettverk, deriblant UngOrg og Youth Sexual Awareness for Europe (YSAFE).

STYREMEDLEMMER

Bilde av Natalia Kappos

NATALIA KAPPOS

Styreleder

Natalia er SNUs styreleder. Hun er vokst opp i England og Hellas, men flyttet til Oslo for 2 år siden. Tidligere har Natalia studert sosiologi på Smith College i Massachusetts.

Natalia er mest interessert i kjønn, LHBTQI, samt nasjonalisme og rasisme i fengselssystem. Hun er opptatt av aktivisme i forbindelse med anti-diskrimineringsarbeid, og kaller seg selv en stereotypisk feminist.


Bilde kommer

KRISTIN THUE

Styresekretær

I tillegg til å være styresekretær har Kristin rollen som nestleder i SNU. Ved siden av vervet sitt jobber hun i stiftelsen Young Ambassadors og studerer Internasjonale Studier på UiO.

På fritiden er Kristin en aktiv samfunnsdebattant, og har jobbet aktivt med kvinnesaken siden hun var 17 år. Hun har imidlertid flere hobbyer, og identifiserer seg både som hestejente, kattedame og Ringenes Herre-fanatiker.


Bilde av Stine Nygård

STINE NYGÅRD

Økonomiansvarlig

Stine tar en master i psykologi med fordypning i seksuell helse og forebyggende arbeid. Hun liker å debattere (både offentlig og privat) og tar gledelig på seg rollen som kommentarfelt-ninja i kampen mot hatprat på nett.

Ved siden av vervet sitt som økonomiansvarlig i SNU jobber Stine som ungdomskoordinator i SNUs moderorganisasjon, Sex og Politikk (SoP).


Bilde av Katinka Goffin

KATINKA GOFFIN

Styremedlem

Katinka er en entusiastisk og engasjert student, som for tiden tar en bachelor i psykologi ved UiO med en fordypning i kultur og samfunn. På fritiden driver hun med fotografi.

Katinka brenner for interseksjonell feminisme, og innenfor SRHR-feltet er hun spesielt opptatt av seksuelle overgrep og seksualitetsundervisning med fokus på samtykke.


Bilde av Maria Lægreid Haldorsen

MARIA LÆGREID HALDORSEN

Styremedlem

Maria er ferdig utdannet sykepleier, og jobber for tiden ved Diakonhjemmet sykekehus. I tillegg til dette er hun et aktivt medlem i Røde Kors Ungdom Seksuell Helse, og er SNUs representant i sentralstyret til SoP.

Maria ønsker å jobbe med barn, unge og voksne personer sin innstilling til – og møte med – egen og andres seksualitet. Hun er også opptatt av allmenn tilgang på trygge nettverk og seksuelle og reproduktive helsetenester.


Bilde kommer

KRISTINE FLATNES

Styremedlem

Kristine studerer for tiden psykologi med fordypning i forebyggende arbeid og seksuell helse. Ved siden av studiene jobber hun som privatlærer for ungdomsskoleelever og som konfirmasjonsleder i Human-Etisk Forbund .

Kristine er veldig interessert i både feminisme, kroppsbilde, seksualitet og kjønnsidentitet, og gleder seg til å jobbe mer med disse temaene fremover.