MEDLEMSKAP I SNU

SNU arbeider for alle unges tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Som medlem i SNU er du med på å sette ungdommers grunnleggende menneskerettigheter på agendaen
– både nasjonalt og internasjonalt.

Som medlem av SNU har du mulighet til å bli kjent med andre engasjerte ungdommer og ta del i både nasjonale og internasjonale nettverk. Du vil også få mulighet til å delta på en rekke arrangementer både i og utenfor Norge.

SNU er åpen for alle, men fullverdige medlemskap gis kun til personer under 30 år. Årskontingenten til SNU er satt til 50 kr for fullverdige medlemmer, og for våre medlemmer under 25 år er ungdomsmedlemskap i moderorganisasjonen vår, Sex og Politikk, inkludert i denne prisen.

Personer over 30 år kan også være medlemmer i SNU og de kan selv bestemme hvor mye de ønsker å betale i kontingent, men minsteprisen for slike medlemskap er satt til 50 kr per år.

SNU tar også imot organisasjonsmedlemskap. Organisasjonsmedlemskap er for organisasjoner som ønsker å støtte og engasjere seg i SNU sitt arbeid. Organisasjonsmedlemmer kan utnevne inntil to representanter (under 30 år) som har møte-, tale-, forslags- og stemmerett ved generalforsamlingen. Årskontingenten for organisasjonsmedlemsskap er satt til 300 kr.

 

MEDLEMSKAP FOR
ENKELTPERSON


Vipps (nr. 117996)Faktura

MEDLEMSKAP FOR
ORGANISASJON


Vipps (nr. 117996)Faktura