Loading....

MEDLEMSKAP I SNU

SNU arbeider for alle unges tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Som medlem i SNU er du med på å sette ungdommers grunnleggende menneskerettigheter på agendaen – både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom SNU får du også mulighet til å bli kjent med andre engasjerte ungdommer, ta del i nasjonale og internasjonale nettverk, og delta på en rekke arrangementer både i og utenfor Norge.

Om dine personopplysninger

Ved å fylle ut og sende inn skjemaet under, samtykker du til at SNU oppbevarer personopplysninger om deg og ditt medlemskap. Vi lagrer og behandler følgende opplysninger om deg:

  • Ditt fulle navn
  • Din bostedsadresse
  • Din epostadresse
  • Din foretrukne betalingsmåte
  • Din betalingshistorikk

Det er kun SNUs leder, nestleder og økonomiansvarlig, samt ungdomskoordinator i Sex og Politikk, som har tilgang til dine personopplysninger. Dersom du krysser av for å også bli medlem i moderorganisasjonen vår, deles dine personopplysninger med den ansvarlige for medlemsregisteret i Sex og Politikk.

Ved å fylle ut skjemaet nedenfor samtykker du til at SNU kan foreta nødvendige utsendinger på epost, eksempelvis innkalling til generalforsamling, invitasjon til arrangementer og kontingentinnkrevninger. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger fra våre registre.

Opplysninger som kan knyttes til enkeltmedlemmer fjernes fra medlemssystemet når de aktivt melder seg ut, eller dersom det går (maks) 18 måneder uten at vi mottar innbetaling av medlemskontingent.

ENKELTPERSONSMEDLEMSKAP

SNU er åpen for alle, men fullverdige medlemskap gis kun til personer under 30 år. Årskontingenten til SNU er satt til 50 kr for fullverdige medlemmer, og for våre medlemmer under 25 år er ungdomsmedlemskap i moderorganisasjonen vår, Sex og Politikk, inkludert i denne prisen.

Personer over 30 år kan også være medlemmer i SNU og de kan selv bestemme hvor mye de ønsker å betale i kontingent, men minsteprisen for slike medlemskap er satt til 50 kr per år.


JaNei


Vipps (nr. 117996)Faktura


JaNei

ORGANISASJONSMEDLEMSKAP

SNU tar også imot organisasjonsmedlemskap. Organisasjonsmedlemskap er for organisasjoner som ønsker å støtte og engasjere seg i SNU sitt arbeid.

Organisasjonsmedlemmer kan utnevne inntil to representanter (under 30 år) som har møte-, tale-, forslags- og stemmerett ved generalforsamlingen. Årskontingenten for organisasjonsmedlemsskap er satt til 300 kr.


Vipps (nr. 117996)Faktura


JaNei