MEDLEMSKAP I SNU

SNU arbeider for alle unges tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Som medlem i SNU er du med på å sette ungdommers grunnleggende menneskerettigheter på agendaen – både nasjonalt og internasjonalt.

SNU er åpen for alle, men fullverdige medlemskap gis kun til personer under 30 år. Årskontingenten til SNU er satt til 50 kr, og for våre medlemmer under 25 år er ungdomsmedlemskap i moderorganisasjonen vår, Sex og Politikk, inkludert i denne prisen.

Som medlem av SNU har du mulighet til å bli kjent med andre engasjerte ungdommer og ta del i både nasjonale og internasjonale nettverk. Du vil også få mulighet til å delta på en rekke arrangementer både i og utenfor Norge.

BLI MEDLEM


Vipps (nr. 117996)Faktura