VIL DU FORANDRE VERDEN?
... MEN ER DU USIKKER PÅ HVORDAN DU SKAL GJØRE DET?
SNU INVITERER DEG TIL "GET YOUR SH!T TOGETHER", EN TODAGERS FESTIVAL FULL AV MUSIKK, KUNST, WORKSHOPS OG FOREDRAG - ALLE MED FOKUS PÅ PRAKTISKE TILTAK FOR Å MOTVIRKE HAT.

SEKSUALITET ER EN INTEGRERT DEL AV MENNESKETS IDENTITET

Derfor arbeider SNU for å fremme alle ungdommers seksuelle og reproduktive rettigheter.

I 2016 LAGDE VI EN SKAMLØS JULEKALENDER OM SEKSUALITET OG TABUER.

SNU ER UNGDOMSORGANISASJONEN TIL

DEN NORSKE MEDLEMSORGANISASJONEN TIL INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION (IPPF), OG PRODUSENT AV NORGES MEST POPULÆRE SEKSUALITETSUNDERVISNINGSMATERIELL «UKE 6»

AKTUELT